Documenten feed

Feed

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Tielen over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar

maandag 16 oktober 2023

……


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van het lid Tielen over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar

maandag 16 oktober 2023

…Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Tielen (VVD) over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar (2023Z15149). Hoogachtend, de staatssecretaris … over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar (2023Z15149, ingezonden 13 september 2023). Vraag 1. In hoeverre is het Humaan papillomavirus (HPV)-vaccin…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Milieuraad op 16 oktober 2023

donderdag 12 oktober 2023

…nog niet of nauwelijks op hergebruik, reparatie en levensduurverlenging in hpv kunnen veel betere afspraken worden gemaakt over de hele keten. Er kunnen … voor deze tweedehandsmarkt. Het opnemen van hergebruik er gebruiksdoel in hpv kan helpen, evenals het vastleggen van een bijdrage aan sociale ondernemen…


Integraal Zorgakkoord

woensdag 11 oktober 2023

…instrumenten die we daar ook op inzetten met met bijvoorbeeld ook het en hpv het de nationale aanpak product verbetering gaan we heel ver eigenlijk. En … over hoe producten wat erin zit en in welke mate dat de inzet tijdens de hpv is daar een heel belangrijk onderdeel van. Ik wil de voorzitter niet uitdagen…


Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

woensdag 11 oktober 2023

…het is geen plaats in de zin van de hpv die binnen de bevoegdheden van de burgemeester valt en dan staat er de hpv bepaling is duidelijk bedoel van de … verantwoordelijkheid bij website allemaal formele wet formele wetten. De hpv is onvoldoende. Dus ik ben ervan overtuigd dat de gemeentewet aangepast zou…


Ontwerpbegroting 2024 Nederland

maandag 9 oktober 2023

…zowel het REPowerEU-addendum als enkele voorgestelde wijzigingen van het HPV kan de Ecofinraad het geactualiseerde Nederlandse HVP accorderen en wordt…


Monitor Baarmoederhalskanker 2022

donderdag 5 oktober 2023

…Totaal (n=15.514) (n=4.859) (n=2.217) (n=22.590)100%80%60%40%20%0%HPV 16 HPV 18 HPV other 7% 9% 8% 8%19% 27% 50% 24%74% 64% 42% 69%1 / Uitnodigingen, deelname … Totaal (n=15.514) (n=4.859) (n=2.217) (n=22.590)100%80%60%40%20%0%HPV 16 HPV 18 HPV other 7% 9% 8% 8%19% 27% 50% 24%74% 64% 42% 69%Cytologie primair onderzoek…


Monitor Baarmoederhalskanker 2022

donderdag 5 oktober 2023

…Totaal (n=15.514) (n=4.859) (n=2.217) (n=22.590)100%80%60%40%20%0%HPV 16 HPV 18 HPV other 7% 9% 8% 8%19% 27% 50% 24%74% 64% 42% 69%1 / Uitnodigingen, deelname … Totaal (n=15.514) (n=4.859) (n=2.217) (n=22.590)100%80%60%40%20%0%HPV 16 HPV 18 HPV other 7% 9% 8% 8%19% 27% 50% 24%74% 64% 42% 69%Cytologie primair onderzoek…


Circulaire economie

woensdag 4 oktober 2023

…voelt de staatssecretaris. Mijn vraag natuurlijk aankomen. Wanneer komt de hpv op schoenen. Is een vraag van mevrouw van esch. Volgens mij wordt het kopje … voeren beleid en daarbij ook de vraag laten meenemen of schoenen onder de hpv gebracht kunnen worden. Op dit moment bespreken we de resultaten met belanghebbende…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Tielen over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar

woensdag 4 oktober 2023

…(VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar (ingezonden 13 september 2023). Mededeling … (ontvangen 4 oktober 2023). Vraag 1 In hoeverre is het Humaan papillomavirus (HPV)-vaccin, ter preventie van onder andere baarmoederhalskanker en peniskanker…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Tielen over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar

woensdag 4 oktober 2023

…(VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar (ingezonden 13 september 2023). Mededeling … (ontvangen 4 oktober 2023). Vraag 1 In hoeverre is het Humaan papillomavirus (HPV)-vaccin, ter preventie van onder andere baarmoederhalskanker en peniskanker…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

maandag 2 oktober 2023

…2 86,3 85,1 Pneumokokkenvaccinatie 5,9 23,1 37,7 30,6 32,8 Inhaalcampagne HPV - - 24,4 60,1 35,9 Meningokokken ACWY vaccinatie 34,3 - - - - MPOX - - - - … 6,1 Vraag 39: Wat waren de opkomstpercentages van humaan papillomavirus (HPV)-vaccinaties voor de afgelopen vijf jaar, indien mogelijk per regio en leeftijdscategorie…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

maandag 2 oktober 2023

…2 86,3 85,1 Pneumokokkenvaccinatie 5,9 23,1 37,7 30,6 32,8 Inhaalcampagne HPV Œ Œ 24,4 60,1 35,9 Meningokokken ACWY vaccinatie 34,3 Œ Œ Œ Œ MPOX Œ Œ Œ Œ … 6,1 Vraag 39: Wat waren de opkomstpercentages van humaan papillomavirus (HPV)- vaccinaties voor de afgelopen vijf jaar, indien mogelijk per regio en leeftijdscategorie…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer Van der Vlist

vrijdag 29 september 2023

…belastingdienst graag wil dat de fiod uitvoert. De de criteria staan in de hpv richtlijnen, zoals ik net te nemen dat aanmelding transactie vervolgens richtlijnen…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XVI)

vrijdag 29 september 2023

…2 86,3 85,1 Pneumokokkenvaccinatie 5,9 23,1 37,7 30,6 32,8 Inhaalcampagne HPV - - 24,4 60,1 35,9 Meningokokken ACWY vaccinatie 34,3 - - - - MPOX - - - - … 6,1 Vraag 39: Wat waren de opkomstpercentages van humaan papillomavirus (HPV)-vaccinaties voor de afgelopen vijf jaar, indien mogelijk per regio en leeftijdscategorie…


Mantelzorg

donderdag 28 september 2023

…dit systeem nog zoiets ben ik eigenlijk aan het werk van mijn dochter anna hpv, Helder en ook dank om dat persoonlijke verhaal te vertellen. Ja. Geef ik…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XVI)

maandag 25 september 2023

…vaccinatiecampagnes? 39 Wat waren de opkomstpercentages van humaan papillomavirus (HPV)-vaccinaties voor de afgelopen vijf jaar, indien mogelijk per regio en leeftijdscategorie…


Pakket Belastingplan 2024

maandag 25 september 2023

…deel van van de onderneming staken die activiteiten ik in vergadering uit de hpv. Maar je hebt tegelijkertijd een camping bijvoorbeeld een andere onderneming…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XVI)

maandag 25 september 2023

…campagnes? 39 Wat waren de opkomstpercentages van humaan papillomavirus (HPV)-vaccinaties voor de afgelopen vijf jaar, indien mogelijk per regio en leeftijdscategorie…


Verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede

donderdag 14 september 2023

…vaststellen van de standaard. Hij wordt gebruikt voor het vaststellen van de hpv. Dat doen we niet voor niks. Dat zijn namelijk in is een indicator die echt…


Interactieve tijdlijn Testbeleid en -capaciteit januari 2020 tot en met juli 2020

donderdag 14 september 2023

…diagnostiek uitslagen. Dit betre ̃ vijf screeningslaboratoria die normaal HPV diagnostiek doen, Sanquin, Wageningen Bioveterinary Research en de Gezondheidsdienst … laboratoria die nu in het uitbreidingstraject zi ̊en, te weten GD, WBVR, Sanquin en HPV laboratoria, met een gezamenlijke capaciteit van tenminste 7000 per dag af…


Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 13 september 2023

…ontwikkelingen caribisch nederland niet wordt commissie wat games nederland update hpv achttien plus campagne de commissie, wat mensen preventie vitamine k profylaxe…


Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 13 september 2023

…plannen commissiedebat vliegveiligheid, negenendertig, deels scooters model, hpv en inclusieve deelmobiliteit agenderen voor de plannen. Commissiedebat duurzaam…


De HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar.

woensdag 13 september 2023

…Sport over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar (ingezonden 13 september 2023). Vraag 1 In hoeverre is het Humaan papillomavirus (HPV)-vaccin, ter … dat willen, mogelijk om een HPV-vaccinatie te krijgen? Vraag 2 Welke onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende HPV-vaccins na (eerdere) besmetting…


De HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar.

woensdag 13 september 2023

…Sport over de HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar (ingezonden 13 september 2023). Vraag 1 In hoeverre is het Humaan papillomavirus (HPV)-vaccin, ter … dat willen, mogelijk om een HPV-vaccinatie te krijgen? Vraag 2 Welke onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende HPV-vaccins na (eerdere) besmetting…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten