Documenten feed

Feed

Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag

maandag 10 juni 2024

…onzekerheidsmarge. Nu wordt er gesproken over weglek-effecten en maatwerkafspraken. En nu is dus de conclusie dat het niet verhogen van de CO2-heffing … getrokken. Wel hebben we hier een aantal vragen over. De eerste is, de maatwerkafspraken zijn om de grootste vervuilers te vergroenen... ...zodat zij in de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023 (ongecorrigeerd)

maandag 10 juni 2024

…De VVD zet via de maatwerkafspraken in op de verduurzaming van de Nederlandse industrie. We zijn dan ook blij dat de maatwerkafspraken en het benodigde … ingezet worden om de industrie te laten innoveren en verduurzamen. De maatwerkafspraken blijven overeind, en dat zijn wat mij betreft ook de investeringen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 4 juni 2024

…fracties ertegen, zodat het is verworpen. In stemming komt het amendement-Postma c.s. (stuk nr. 59). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties … fracties ertegen, zodat het is aangenomen. In stemming komt het subamendement-Postma (stuk nr. 86). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties…


Tweede Kamer, 80e vergadering

dinsdag 4 juni 2024

…Patijn, Paul, Paulusma, Pierik, Pijpelink, Piri, Van der Plas, Podt, Pool, Postma, Rajkowski, Ram, Rooderkerk, Six Dijkstra, Slagt-Tichelman, Smitskam, Sneller … fracties ertegen, zodat het is verworpen. In stemming komt het amendement-Postma c.s. (stuk nr. 59 ). De voorzitter : Ik constateer dat de leden…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 4 juni 2024

dinsdag 4 juni 2024

…Indien 65 verworpen: - gewijzigd amendement Kröger c.s. (56,VI) - amendement Postma c.s. (59) over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief … energiebesparingsplicht kan gelden - artikel 7.6 - artikel 7.7 * - subamendement Postma (86) op het amendement van het lid - Flach (nr. 85) over het uitzonderen…


Conceptverslag Externe veiligheid

maandag 3 juni 2024

…geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de commissie, Postma De griffier van de commissie, Schukkink Voorzitter: Boutkan Griffier: Koerselman … land te houden voor onze welvaart en onze banen. Daarvoor zijn ook de maatwerkafspraken die het kabinet maakt met de industrie over het terugdringen van de…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 23

vrijdag 31 mei 2024

…Indien 65 verworpen: - gewijzigd amendement Kröger c.s. (56,VI) - amendement Postma c.s. (59) over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief … cht kan gelden - artikel 7.6 - artikel 7.7 - gewijzigd amendement Flach/Postma (47) over een verbod van telefonische verkoop met behulp van gegevens van…


Tweede Kamer, 77e vergadering

dinsdag 28 mei 2024

…Patijn, Paul, Paulusma, Pierik, Pijpelink, Piri, Van der Plas, Podt, Pool, Postma, Rajkowski, Ram, Rooderkerk, Six Dijkstra, Slagt-Tichelman, Smitskam, Sneller … van de Kooksfabriek is met handhaving af te dwingen. Daar zijn geen maatwerkafspraken voor nodig, want Tata overtreedt al jaren de regels met illegale rauwe…


Tweede Kamer, 77e vergadering

dinsdag 28 mei 2024

…Patijn, Paul, Paulusma, Pierik, Pijpelink, Piri, Van der Plas, Podt, Pool, Postma, Rajkowski, Ram, Rooderkerk, Six Dijkstra, Slagt-Tichelman, Smitskam, Sneller … van de Kooksfabriek is met handhaving af te dwingen. Daar zijn geen maatwerkafspraken voor nodig, want Tata overtreedt al jaren de regels met illegale rauwe…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378) (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…absoluut niet wat in het amendement staat, namelijk het amendement van mevrouw Postma, dat de heer Erkens mede ondertekend heeft. De heer Erkens (VVD): Ik doe … worden er al meerdere aspecten duidelijk gemaakt. Het amendement van mevrouw Postma, waar ik aan meedoe, is er daar inderdaad één van. Ik heb zelf een motie…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…Paternotte, Patijn, Paulusma, Pierik, Pijpelink, Piri, Van der Plas, Podt, Pool, Postma, Rajkowski, Ram, Rooderkerk, Six Dijkstra, Slagt-Tichelman, Smitskam, Sneller … absoluut niet wat in het amendement staat, namelijk het amendement van mevrouw Postma, dat de heer Erkens mede ondertekend heeft. De heer Erkens (VVD): Ik doe…


Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 21 mei 2024

…voor ter bespreking. Ik kijk even rond of daar animo over is. Mevrouw Postma, mevrouw Kreuger en drie heren aan de linkerkant. Dus wat dat betreft kunnen … zie ik. Dan gaan we naar 22, het mandaat voor onderhandeling en maatwerkafspraken, Tata Steel Nederland BV. Moeten we deze controversieel stellen?…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 mei 2024.

dinsdag 21 mei 2024

…Volgcommissie(s): SZW 22. Agendapunt: Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V. Zaak: Brief regering - minister van Economische … M.A.M. Adriaansens - 26 april 2024 Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V. - 29826-209 Besluit: Betrekken bij het plenaire…


Agenda van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…Volgcommissie(s): SZW 22. Agendapunt: Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V. Zaak: Brief regering - minister van Economische … M.A.M. Adriaansens - 26 april 2024 Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V. - 29826-209 Voorstel: Ter bespreking. Noot:…


Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 14/3) (ongecorrigeerd)

donderdag 18 april 2024

…anderszins volgt. Als eerste gaat mevrouw Postma spreken namens Nieuw Sociaal Contract. Gaat uw gang. Mevrouw Postma (NSC): Dank, voorzitter. We hebben alweer … Deze motie is voorgesteld door de leden Postma en Erkens. Zij krijgt nr. 1376 (32813). Dank u wel. Mevrouw Postma (NSC): Voorzitter, dit was het. Ik hoop…


Tweede Kamer, 67e vergadering

donderdag 18 april 2024

…Patijn, Paul, Paulusma, Pierik, Pijpelink, Piri, Van der Plas, Podt, Pool, Postma, Rajkowski, Ram, Rooderkerk, Six Dijkstra, Slagt-Tichelman, Smitskam, Sneller … anderszins volgt. Als eerste gaat mevrouw Postma spreken namens Nieuw Sociaal Contract. Gaat uw gang. Mevrouw Postma (NSC): Dank, voorzitter. We hebben alweer…


Voortgang op de maatwerkafspraken

woensdag 17 april 2024

…Aan de orde is een ronde tafelgesprek over de maatwerkafspraken, over de voortgang op de maatwerkafspraken. Aanwezig van de zijde van de Kamer zijn de … de heer Erkens van de VVD, mevrouw Van Metelen van de PVV, mevrouw Postma van Nieuw Sociaal Contract en de heer Vermeer van de BBB. Ik zelf ben ook lid…


Eindrapport 'Evaluatie Wegenverkeerswet 1994'

dinsdag 16 april 2024

…van dienstverlening en bereidheid om daar waar de behoefte bestaat, maatwerkafspraken te maken met de mobiliteitsbranche. In de vi erde wettelijke evaluatie … het strand Naar aanleiding van berichten in de media 36 heeft het Kamerlid Postma (CDA) Kamervragen ingediend over de Strandrups in Noordwijk 37 . In de beantwoording…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…Paternotte, Patijn, Paulusma, Pierik, Pijpelink, Piri, Van der Plas, Podt, Pool, Postma, Rajkowski, Ram, Rooderkerk, Six Dijkstra, Slagt-Tichelman, Smitskam, Sneller … WHO-richtlijn uit 2021 te hanteren bij het verlenen van vergunningen en in de maatwerkafspraken. Gaat de staatssecretaris dat doen? Ten vijfde. Het voorzorgsprincipe…


Gezondheid en milieu; Motie; Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over alleen overheidssteun aan Tata Steel verlenen als er harde afdwingbare prestatieafspraken zijn gemaakt over het minimaliseren van gezondheidsschade en emissies

donderdag 4 april 2024

…afwegingen rond de vergunningverlening van Tata Steel en de te maken maatwerkafspraken; constaterende dat om gezondheidseffecten een volwaardige plaats te … is; verzoekt de regering om alleen overheidssteun in het kader van maatwerkafspraken met Tata Steel te geven als er harde afdwingbare prestatieafspraken…


Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 26 maart 2024

…daarmee akkoord gaan? Ja. Dan gaan we naar agenda punt 11, voortgang maatwerkafspraken maart 2024. Moet deze controversieel worden gesteld? Dat is niet … komend jaar. En ja, dan kan iedereen daar zijn visie op geven. Mevrouw Postma. Ik leer na drie maanden hier ook. Nou, u zit er al wat langer, toch?…


Besluitenlijst procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 26 maart 2024.

dinsdag 26 maart 2024

…commissiedebat Verdienvermogen van Nederland. 11. Agendapunt: Voortgang maatwerkafspraken maart 2024 Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en … en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 18 maart 2024 Voortgang maatwerkafspraken maart 2024 - 29826-203 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat Verduurzaming…


Agenda procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 26 maart 2024.

donderdag 21 maart 2024

…commissiedebat Verdienvermogen van Nederland. 11. Agendapunt: Voortgang maatwerkafspraken maart 2024 Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en … en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 18 maart 2024 Voortgang maatwerkafspraken maart 2024 - 29826-203 Voorstel: Ter bespreking. Noot: ŁBepalen of deze brief…


Tweede Kamer, 54e vergadering

woensdag 20 maart 2024

…Patijn, Paul, Paulusma, Pierik, Pijpelink, Piri, Van der Plas, Podt, Pool, Postma, Ram, Six Dijkstra, Slagt-Tichelman, Smitskam, Sneller, Soepboer, Stoffer … hoeft dat niet. De voorzitter : Dan mevrouw Postma van Nieuw Sociaal Contract voor een interruptie. Mevrouw Postma (NSC): Dank voor de gelegenheid om hier…


Conceptverslag Klimaat en Energie (algemeen)

dinsdag 19 maart 2024

…leden der Kamer, te weten: Beckerman, Tjeerd de Groot, Kisteman, Kröger, Postma, Teunissen en Vermeer, en de heer Jetten, minister voor Klimaat en Energie … debat kunnen gaan hebben. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Postma. Mevrouw Postma (NSC): Dank u wel, voorzitter. Mooi om hierover met elkaar te spreken…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten