Documenten feed

Feed

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

dinsdag 21 mei 2024

…belang van informele geschil- lenbeslechting. Een voorbeeld daarvan is mediation. De ombudsmanTweede Kamer, vergaderjaar 2023Œ2024, 36 521, nr. 214 sprak…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Het onvoldoende benutten van mediation in strafzaken

dinsdag 21 mei 2024

…benutten van mediation in strafzaken. Kent u het bericht 'Mogelijkheden mediation in strafzaken onvoldoende benut'? 1) Deelt u de mening dat mediation in strafzaken … voor herstel, er rekening kan worden gehouden met het resultaat van de mediation bij het nemen van een beslissing over de strafzaak en omdat slachtoffers…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Jaarverantwoording Politie 2023

woensdag 15 mei 2024

…een adequaat alternatief is. Pilot Mediation In de pilot over mediation heeft de rechter de mogelijkheid om mediation in te zetten na aanvang van de terechtzitting…


Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…•Betere informatievoorziening. •Structureel maken van de startb •drage voor mediation b• verw•zing vanuit de rechtspraak. •Aanvullende ...nanciering voor herstelrecht … informatievoorziening, het structureel maken van de startb •drage voor mediation b • een verw•zing vanuit de rechtspraak, aanvullende ...nanciering voor…


Adviesrapport Pro Facto 'Juridische vooronderzoek naar enkele toezichts- en handhavingsbepalingen uit de Wet bescherming klokkenluider'

maandag 13 mei 2024

…ubsidieregeling rechtsbijstand en mediation Wet bescherming klokkenluiders (Stcrt. 2024, nr. 960) rechtsbijstand en mediation mogelijk maakt na een verwijzing … 2022/23, 35851, nr. 55 ), p. 4 - 5. De Subsidieregeling rechtsbijstand en mediation Wet bescherming klokkenluiders is op 15 januari 2024 gepubliceerd in de…


Onderzoeksrapport Dialogic 'Kosteloos bellen naar het nummer 113: Verdieping implementatie'

vrijdag 10 mei 2024

…dienstverlener c.q. centrale organisatie. 15 De terminerende aanbieder zou in haar mediation - laag de gespreksvermeldingen voor het nummer 113 ( wholesale CDRs ) kunnen…


36551 Memorie van toelichting inzake regels over onafhankelijke bijstand en individuele oordeelsvorming bij discriminatie en tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enige andere wetten in verband met de invoering van regels inzake gelijke behandeling in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

vrijdag 3 mei 2024

…adviseert, ondersteuning biedt bij de afwikkeling van klachten, bemiddeling (mediation) aanbiedt, klachten registreert en een meldpunt behelst. Hierdoor wordt…


Antwoord op vragen van het lid Vondeling over het bericht dat er steeds meer malafide letselspecialisten zijn

woensdag 1 mei 2024

…behandeling van letselschade te voorkomen. Vanuit DLR wordt bovendien ingezet op mediation en herstelbemiddeling. Samen met de minister van Financiën en de minister…


Voorlopige betaalverzoek RRF Letland

vrijdag 26 april 2024

…Minister of Economic s and that the subordination is implemented through the mediation of the Ministry of Economics. The Internal Regulations of the Ministry…


Verzoek reactie minister RB op notitie vFAS

donderdag 25 april 2024

…Betreft: Aanbieding notitie 'De vFAS luidt de noodklok: de toegang tot mediation op toevoegingsbasis bij een gespecialiseerd familierechtadvocaat-mediator … april 2024 over de notitie 'De vFAS luidt de noodklok: de toegang tot mediation op toevoegingsbasis bij een gespecialiseerd familierechtadvocaat-mediator…


Besluit van 15 april 2024 tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen, tijdschrijven en enkele andere onderwerpen

maandag 22 april 2024

…hetBesluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen … Besluit toevoeging mediation komt teluiden:2. Voor de kosten die worden gemaakt voor reizen ten behoeve van de verlening van mediation, bedoeld in het eerste…


WODC rapport Behoeften slachtoffers grootschalige incidenten

maandag 15 april 2024

…tolk; spreekrecht; recht op schadevergoeding; recht op bemiddeling en mediation. Deze rechten richten zich op de ondersteuning en behandeling van het slachtoffer … Recht op bemiddeling en mediation In artikel 51h Sv is vastgelegd dat een slachtoffer recht heeft op bemiddeling of mediation met de dader. Het slachtoffer…


Conceptverslag Juridische beroepen

maandag 15 april 2024

…knelpunten zitten? Dan het tweede onderwerp waar ik het over wil hebben. Dat is mediation. De voorzitter: Voor u dat doet: er is een interruptie van de heer Ellian … Voorzitter. Ik ga verder met mijn bijdrage. Ik was bij het onderdeel mediation, een heel ander stukje. Het staat vandaag niet op de agenda, maar dat is…


Consultatiedocument betreffende het insolventierecht

maandag 15 april 2024

…verankeren. 36 Bij de rechtbank Rotterdam loopt momenteel ook een pilot waarbij mediation wordt ingezet om geschillen tussen de curator en derden in het kader van … van de rechter -commissaris met de curator TM, FIP 2021/4. 16 Zou vaker mediation moeten worden ingezet om geschillen tussen de curator en derden in het…


Juridische beroepen

woensdag 10 april 2024

…zitten? Dan het tweede onderwerp waar ik het over wil hebben. Dat is mediation. Het staat vandaag... Is er een interruptie van de heer Elian? Dank … ik verder met mijn bijdrage, voorzitter. want ik was bij het onderdeel mediation, een heel ander stukje. Het staat namelijk vandaag niet op de agenda,…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 5 april 2024

vrijdag 5 april 2024

…het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen…


Agenda ministerraad 5 april 2024

vrijdag 5 april 2024

…het Besluit vergoedingen rechts bijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen…


Wolf

donderdag 4 april 2024

…zijn, een keer per kwartaal ongeveer, maar ook echt weekenden zijn met mediation. Op het moment dat duidelijk is dat de vertegenwoordiger van bijvoorbeeld … schaaphouderij of zo emotioneel ergens op vastloopt, dan wordt daar een mediation-traject mee aangegaan. Het gaat niet alleen maar om het delen van frustratie…


Antwoord op vragen van de leden Chakor en Palmen over een sociaal veilige werkomgeving voor Rijksambtenaren

donderdag 28 maart 2024

…bedrag). Daarnaast geldt sinds 1 februari 2024 gratis rechtsbijstand of mediation voor klokkenluiders.4 Op grond van die regeling kunnen (potentiële) melders … een vermoeden van een misstand (ook buiten de sector Rijk) voor gratis mediation en rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komen als…


Overkoepelend plan van aanpak sociale veiligheid publieke omroep

woensdag 27 maart 2024

…biedt toegang tot vertrouwenspersonen, coaches en psychologen; en biedt mediation Formuleert een protocol voor omgang met signalen en meldingen over sociaal…


Conceptverslag Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

dinsdag 26 maart 2024

…antwoord daarop iedere keer "nee" is. Interessant is dat er twee VSO's na mediation afgerond zijn, die zowel zien op bezwaar naar IB, maar ook de werkelijke…


Overzicht (on)geplande commissieactiviteiten commissie J&V

woensdag 20 maart 2024

…Vreemdelingen- en asielbeleid 2. Ongeplande commissiedebatten Onderwerp Arbitrage, mediation en herstelrecht Civielrechtelijke onderwerpen De staat van de wetgevingskwaliteit…


Bi+ mensen en werk. Volledig rapport

woensdag 20 maart 2024

… K.J., & Eggins, R. A. (1996). Stereotyping and social influence: The mediation of stereotype applicability and sharedness by the views of in!group and…


Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

dinsdag 19 maart 2024

…antwoord daarop iedere keer nee is. Interessant is dat er twee VSO's na mediation afgerond zijn die zowel zien op bezwaar naar IB, maar ook de werkelijke … gezegd over het aantal bezwaren en ook het verder versterken van het mediation-traject of, ik geloof dat mevrouw Van Dijk het zei, over de zienswijze…


Onderzoek naar ervaren discriminatie en racisme bij mensen met een (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst in Nederland

maandag 18 maart 2024

…support and reduced prejudice in the mainstream society? Testing a moderated mediation model. International Journal of In tercultural Relations 63 , 43 - 52. … N., & Juang, L. P. (2010). Filipino Americans and racism: A multiple mediation model of coping. Journal of Counseling Psychology , 57 (2), 167. 129 Liang…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten