Documenten feed

Feed

Hoofdrapport plan MER verkenning A50 EBP

maandag 27 mei 2024

…het plangebied (zwart) PFAS - houdende grond Voor de provincie Noord - Brabant zijn in 2020 de bodemkwaliteitskaarten voor PFAS vastgesteld. Deze kaarten … hergebruik van PFAS - houdende grond in het plangebied liggen in lijn met de landelijke normwaarden uit het Handelingskader voor hergebruik van PFAS - houdende…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22

vrijdag 24 mei 2024

…dividendbelasting)) Te agenderen debatten 1 . Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister I&W, staatssecretaris I&W) 2 . Debat over de deelrapporten…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Agenda procedurevergadering LNV d.d. 29 mei 2024

vrijdag 24 mei 2024

…brief aan Pesticide Action Network Netherlands over de fidringende oproep om PFAS-pesticiden in de Europese Unie te verbiedenfl Zaak: Brief regering - minister … brief aan Pesticide Action Network Netherlands over de fidringende oproep om PFAS-pesticiden in de Europese Unie te verbiedenfl - 35334-297 Voorstel: Ter bespreking…


Convocatie commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid - d.d. 30 mei 2024, 10.00 - 14.00 uur

vrijdag 24 mei 2024

…Uitfasering PFAS in medische producten Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, P.A. Dijkstra Œ 15 april 2024 Uitfasering PFAS in medische producten…


Besluitenlijst procedurevergadering IenW 22 mei 2024

woensdag 22 mei 2024

…Ter informatie. Meerderheidsdebatten: 1. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IW, staatssecretaris IW) 21. Debat over het vestigingsklimaat…


Conceptverslag Leefstijlpreventie

dinsdag 21 mei 2024

…Medische Zorg d.d. 13 maart 2024 inzake BuRO-advies over pfas in hobbykipeieren en onderzoek naar pfas in bepaalde vissoorten (26991, nr. 587); • de brief van … linkerzijde. Wat betreft preventie en gezondheid: wat betekent het als er pfas zit op de groente die Meta, haar familie en haar buren eten? En wat betekent…


Agenda procedurevergadering IenW 22 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…Ter informatie. Meerderheidsdebatten: 1. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IW, staatssecretaris IW) 21. Debat over het vestigingsklimaat…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 21

vrijdag 17 mei 2024

…dividendbelasting)) Te agenderen debatten 1. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister I&W, staatssecretaris I&W) 2. Debat over de deelrapporten…


Jaarbericht 2023 'Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU'

vrijdag 17 mei 2024

…meer vrij worden geproduceerd of verwerkt. HFPO-DA behoort tot de groep van PFAS-verbindingen. Deze stoffen worden wel aangeduid als ‚forever chemicalsTM…


Leefstijlpreventie

donderdag 16 mei 2024

…Want als het gaat over preventie en gezondheid, wat betekent het dan als er PFAS zit op de groente die Mehta eet en haar familie eet en haar buren eten … bevolkingsonderzoek. En zij willen een bloedonderzoek ook. Om te kijken wat al die PFAS heeft gedaan op hun gezondheid. Dat van hun familie, dat van hun kinderen…


Conceptverslag Gewasbeschermingsmiddelen

donderdag 16 mei 2024

…vervuiling hebben we het nog niet gehad, namelijk over de ondersteuningsstoffen pfas, die nu ook via bestrijdingsmiddelen over ons hele land gespoten worden. … kan doen, want we zien dat het gewoon niet goed gaat. Ik noem bijvoorbeeld pfas, wat wel onder de portefeuille van de staatssecretaris valt. Dat zit onder…


Lijst van ingekomen stukken

donderdag 16 mei 2024

…brief aan Pesticide Action Network Netherlands over de fidringende oproep om PFAS-pesticiden in de Europese Unie te verbiedenfl - 35334-297 minister van Landbouw…


Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen advies

woensdag 15 mei 2024

…blootstelling aan chemische stoffen (bijvoorbeeld gewas beschermingsmiddelen, PFAS en PAKTMs) waarbij blijkt dat inzicht ontbreekt in de blootstelling van burgers … gevolg van media-aandacht en maatschappelijke druk van beschermingsmiddelen en PFAS. 51,52 Deze ad hoc-monitoring is relatief kostbaar en levert beperkte inzichten…


Samenvatting ''Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen''

woensdag 15 mei 2024

…blootstelling aan chemische stoffen (bijvoorbeeld gewas beschermingsmiddelen, PFAS en PAKTMs) waarbij blijkt dat inzicht ontbreekt in de blootstelling van burgers…


Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2023

woensdag 15 mei 2024

…dit rapport in het kort aangegeven waar problemen liggen, bijvoorbeeld rond PFAS. DoelmatigheidDe ILT hee ̇ de Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2022 … thematische aanpak voor afval opgesteld en samenwerking met toezicht gekomen voor PFAS binnen ZZS, Bodem en Kunststof. Ook is er een gemeenschappelijke intelligence…


Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

woensdag 15 mei 2024

…rendement van tenminste 95%. In 2023 is voor het eerst ook gekeken naar de PFAS-concentratie in het oppervlaktewater van recreatie -plassen (onder andere…


Jaarverslag Mobiliteitsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…ontvangsten vanuit Vlaanderen binnengekomen: −†15,0 †miljoen voor verw •dering van PFAS, − †15 †miljoen voor andere project– kosten waarover Nederland en Vlaanderen … Nederland z•n er extra b•dragen gedaan: −†28,8†miljoen voor extra kosten PFAS. Daarnaast is er nog −†10,2 †miljoen aan budget toegevoegd. Over deze kosten…


Jaarverslag Deltafonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…gevolg van vertraging op uitgaven voor het ‡sselmeergebied, door de vondst van PFAS (‹ †12,5 †miljoen) en het langer doorlopen van de uit‡nanciering van de impulsregeling…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…diverse inkoopafdelingen van het R•k in kaart te brengen waar de inkoop van pfas-houdende producten zo ver mogel•k kan worden ingeperkt. Kamerstuk II 2021/22…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…over het toegestane gebruik van chemicali—n die niet afbreekbaar z •n, zoals PFAS, in de landbouw en de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, door het…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…heeft samen met enkele andere (lid)staten ingezet op een Europees verbod voor PFAS (Poly- en per”uoralkylstoffen). Het voorstel is ingediend b • het Europees … en regio om de waterkwaliteit te verbeteren. Relatief nieuwe stoffen zoals PFAS vroegen ook in 2023 veel aandacht. Naast de inzet op een Europees productieverbod…


Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

woensdag 15 mei 2024

…†1,1†miljoen overgeheveld naar het ministerie van IenW voor onderzoek naar PFAS. De overige mutaties bedragen per saldo ⁄ †0,4†miljoen.B•drage aan ZBO.. … (DGA-DAD/27870371) Motie van het lid Bouchallikh over het versnellen van de transitie naar pfas-vr•e producten in het Europese restrictievoorstel 35334-238Deze motie is…


Gewasbeschermingsmiddelen

dinsdag 14 mei 2024

…vervuiling, daar hebben we het nog niet over gehad, is de ondersteuningsstoffen, PFAS, die nu via de bestrijdingsmiddelen ons hele land overgespoten Ik kan er … extra doen? Want we zien dat het gewoon niet goed gaat. Dus bijvoorbeeld PFAS. Dat is wel in het portofijn van de staatssecretaris. Dat zit nog onder…


Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025 - 2030

dinsdag 14 mei 2024

…een Europees ver bod op PFAS ondersteunt . PFAS kan gebruikt worden om textiel water -, vet - en vuilafstotend te maken. PFAS zijn synthetische stoffen … breken en daardoor in organismen of het milieu aanwezig blijven . Van meerdere PFAS -soorten staat vast 10 dat ze zeer giftig zijn en leiden tot gezondheidsrisicoTMs…


Antwoord op vragen van de leden Ouwehand en Kostic over ‘de toelating van glyfosaat met tien jaar verlengen’

maandag 13 mei 2024

…doel en veel normen voor de aanwezigheid van stoffen in het milieu, zoals PFAS in oppervlaktewater, zijn gerelateerd aan het voorkómen van gezondheidsschade…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten