Documenten feed

Feed

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg)

donderdag 18 april 2024

…vandaag om gaat, de publieke voorzieningen, onderwijs en zorg dan ook specifiek en we zoomen in op het onderwijs, dan zien we dat die groei, de groei in omvang … van de mensen, dat dat een enorme invloed heeft op vraag en aanbod naar onderwijs. En niet alleen dat, dat is ook nog eens een keer over regio's verdeeld…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Digitale infrastructuur en economie

donderdag 18 april 2024

…maar net dat er ook weer iets anders zijn. Eurofar bericht zich namelijk primair op zakelijke eindgebruikers en dat kent weer net een iets andere dynamiek … om een snellere invoer van digitale geletterdheid in zowel primair als voortgezet onderwijs, om die instroom juist te verhogen. Dat is ook erkenning…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Deel 3 Militaire dreiging in Europa: Voorbereiding samenleving en consequenties militaire dreiging in Europa

donderdag 18 april 2024

…belangrijk de opleiding in het algemeen is. Dus onderwijs niet alleen op nationale verdediging, maar ook onderwijs op hoe democratieën werken, hoe je staat … belangrijkste ding is de opleiding. Dit betekent al op het schoollevel onderwijs, dus een cursus waarin we over democratie praten, over internationale regels…


Amendement van het lid Rooderkerk 36443-8 over het voorzien in een hoorrecht van individuele leerlingen aangaande beslissingen omtrent basisondersteuningsvoorzieningen die die leerling betreffen

donderdag 18 april 2024

…2023-2024 36 443 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en … hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID Rooderkerk Ontvangen 18 april 2024 De ondergetekende…


Naar méér dan de som der delen: Aanbevelingen voor de governance van het Nationaal Programma Groningen

donderdag 18 april 2024

…inwoner centraal staat, dus met een voortgezet accent op leefbaarheid, onderwijs en kleinschalige projecten, naar (b) de groep die van mening is dat de … hoogwaardige medische voorzieningen. De kwartaire zorgsector (inclusief het hoger onderwijs) blijft maar groeien deels ook als gevolg van voortgaande internationalisering…


Amendement van het lid Westerveld 36443-7 over in het kader van de vaststelling van de schoolgids voorzien in een inspraakmogelijkheid van leerlingen op het ondersteuningsaanbod

donderdag 18 april 2024

…2023-2024 36 443 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en … hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID westerveld Ontvangen 18 april 2024 De ondergetekende…


Sprekerslijst

donderdag 18 april 2024

…april 2024 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en … hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) (36443) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. E.M. Westerveld GroenLinks-PvdA…


Monitor 2023 Nationaal Programma Groningen

donderdag 18 april 2024

…ontwikkelingen die we in deze Monitor waarnemen is het niet aannemelijk dat deze (primair) worden veroorzaakt door de bestede programmamiddelen en projectresultaten … van 15-75 jaar dat hoger onderwijs heeft afgerond (op het niveau van hbo of wo) W9 Leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 18 april 2024

donderdag 18 april 2024

…Den Haag, 18 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5 DiZa i.v.m … en de besluiten op de brievenlijst) 2 Brieven van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 4. Agendapunt: Verslag van een schriftelijk overleg…


Openbaar Jaarverslag Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 2023

donderdag 18 april 2024

…diverse Chinese cybereenheden. Deze eenheden rich ̊en zich waarschijnlijk primair op de collectie van onder andere intellectueel eigendom, persoonsgegevens … bemachtigen. De Noord-Koreaanse cyberspionagedreiging richting Nederland is primair gericht op organisaties in de crypto-sector, hoogwaardige technologie met…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens 2024 d.d. 24 april 2024

donderdag 18 april 2024

…Den Haag, 18 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: woensdag … Onderwerp: Staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens 2024 Agendapunt: Staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 18 april 2024

…Ik ben hier bij de vergadering van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We zijn hier vanochtend bij elkaar voor de procedurevergadering … ik op agenda punt 4. Dat zijn de brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een aantal brieven onder punt 4. het verslag…


Tweede Kamer, 67e vergadering

donderdag 18 april 2024

…Energie, viceminister-president, en mevrouw Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De voorzitter : Ik open de vergadering van donderdag 18 april … kijkend naar andere sectoren, dat we met die sectoragenda als overheden, onderwijs en sector vooroplopen in het daartoe ineenslaan van de handen. Er zijn…


Lijst van ingekomen stukken

donderdag 18 april 2024

…tegengaan van studieschulden (Kamerstuk 31288-1085) - 24724-238 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 16 april 2024 Rondgezonden en … gepubliceerd. Eerste afname doorstroomtoets - 31293-729 minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul - 17 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Fiscale…


Nationale aanpak funderingsproblematiek

woensdag 17 april 2024

…op de investeringscapaciteit in de nieuwbouw. Funderingsschade ontstaat primair door het waterbeleid van overheden en wordt versneld door klimaatverandering … Dus daar vragen wij constant aandacht voor. We ondersteunen ook het onderwijs. Want u zult begrijpen dat de schaalsprong die nodig is om deze problematiek…


Antwoord op vragen van de leden Stoffer, Diederik van Dijk en Dijk over de interactieve tablettour van het Nationaal Holocaustmuseum voor groepen leerlingen uit het voortgezet onderwijs

woensdag 17 april 2024

…voortgezet onderwijs. De vragen werden ingezonden op 21 maart 2024 met kenmerk 2024Z04747. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul … Paul De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fleur Gräper-van Koolwijk De antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Stoffer…


Eerste afname doorstroomtoets

woensdag 17 april 2024

…schooladvisering, de doorstroomtoets en de centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. In deze brief informeer ik uw Kamer over het verloop van de eerste afnameperiode … verschillende websites met veelgestelde vragen.7 Ook de Inspectie van het Onderwijs, het CvTE en de verschillende toetsaanbieders hebben in hun communicatie…


Reactie op de moties en amendementen ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 en 18 januari 2024

woensdag 17 april 2024

…januari 2024 vond de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaats. Tijdens de begrotingsbehandeling is een … een aantal moties en amendementen op het terrein van funderend onderwijs ingediend. Over de uitvoering van diverse aangenomen moties bent u reeds met separate…


Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2024

woensdag 17 april 2024

… Goed onderwijs is het kapitaal van onze samenleving. Elke euro die we investeren in onderwijs, is een investering in onze gezamenlijke toekomst. Nu al … bijvoorbeeld in de techniek, het onderwijs, de energiesector en de zorg. En die vraag groeit in de toekomst alleen maar. Goed onderwijs is dus in het belang van…


Kabinet zet stevige aanpak voor beter onderwijs door

woensdag 17 april 2024

…ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keihard werken aan beter onderwijs. Dat is broodnodig, want de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk … van het Onderwijs in haar Staat van het Onderwijs 2024. Het is belangrijk deze koers de komende jaren voort te zetten. Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur…


Monitor Onbedoelde Zwangerschappen Cijferoverzicht 2023

woensdag 17 april 2024

…stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit gaat naar het (primair en voortgezet) speciaal onderwijs en het mbo (schooljaar ̃ ̊ ̃ ̇- ̃ ̊ ̃ ̃). ̇ ̊. ̇ ̊% van … Van de tienermoeders heeft 9 procent op het speciaal onderwijs gezeten of volgt zij speciaal onderwijs (12).Zie de RIVM-webpagina over Onbedoelde Zwangerschappen…


Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

woensdag 17 april 2024

…Gezonde Relaties en Seksualiteit wordt er gezorgd dat meer scholen in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs structureel werken … adviseerde ook om meer lesmateriaal speci ̋ek voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs te ontwikkelen. Naar aanleiding van deze…


Conceptverslag Kinderopvang

woensdag 17 april 2024

…commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 11 april 2024 overleg gevoerd met mevrouw … Werkgelegenheid, Léon de Jong De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Michon-Derkzen De griffier van de vaste commissie…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 17 april 2024

…mogelijke misstanden met diplomaTMs in de zorg - 28828-135 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 16 april 2024 Rondgezonden en … behandelingen intersekse kinderen (Kamerstuk 30420-384) - 30420-395 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 15 april 2024 Rondgezonden en…


mbo

dinsdag 16 april 2024

…samen een mooi en goed debat van kunnen maken. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De heer Dijkgraaf natuurlijk van harte welkom … keer om het naar het onderwijs te krijgen in het cao onderhandelingen en de tweede keer om het ook echt daadwerkelijk naar het onderwijs te krijgen. Bijvoorbeeld…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten