Documenten feed

Feed

Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA). Advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

donderdag 15 februari 2024

…2030 | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl . 21 De NRD geeft aan dat verarmd uranium buiten scope van het MER-onderzoek valt, tenzij het als radioactief afval … verwachtingen er over deze afbakening zijn: Bijvoorbeeld denk aan hoeveel verarmd uranium zou nog in brandstof verwerkt kunnen worden? Hoeveel wordt afval? 22 Bij…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies

maandag 12 februari 2024

…elektriciteitsmarkt als gevolg van het afschaffen van de fossiele subsidies. Uranium en thorium behoren tot de CO 2 - arme brandstoffen (in een ketenbenadering…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-V)

woensdag 31 januari 2024

…geavanceerdere verrijkingscentrifuges en het verder opbouwen van voorraden verrijkt uranium. Nederland blijft de diplomatieke inzet steunen van de EU en VS die gericht…


Antwoord op vragen van het lid Kröger over het gebruik van Russisch uranium door de kerncentrale Borssele

donderdag 14 december 2023

…gesteld door het lid Kröger (GroenLinks-PvdA) over het gebruik van Russisch uranium door de kerncentrale Borssele. Deze vragen werden ingezonden op 14 november … kijken naar het ontwikkelen van alternatieven om zoveel mogelijk gebruikt uranium te hergebruiken en ook de consequenties van eventueel niet-opwerken zullen…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Kröger over het gebruik van Russisch uranium door de kerncentrale Borssele

donderdag 14 december 2023

…Klimaat en Energie Beantwoording Kamervragen over het gebruik van Russisch uranium door kerncentrale Borssele Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Klimaat … -PvdA) heeft op 14 november vragen gesteld over het gebruik van Russisch uranium door de kerncentrale in Borssele. Geadviseerd besluit U kunt akkoord gaan…


Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds); Nota naar aanleiding van het tweede verslag

vrijdag 8 december 2023

…herkomst is van het uranium dat in Borsele wordt gebruikt? Waar wordt dit uranium bewerkt? Wat is de verwachte herkomst van het uranium voor de nieuwe kerncentrales … kerncentrales? Het uranium dat in de kerncentrale in Borssele wordt gebruikt is afkomstig van verschillende 22 bronnen. Een deel is afkomstig uit mijnbouw…


Participatieverslag bij Nationaal Plan Energiesysteem

vrijdag 1 december 2023

…weinig op en Nederland is afhankelijk van een buitenlandse leverancier voor uranium. Andere deelnemers pleiten juist voor de inzet van meerdere energiebronnen…


NPE Verdiepingsdocument E - Voorwaarden voor het energiesysteem

vrijdag 1 december 2023

…geldt nog steeds dat een continue aanvoer nodig is . Hetzelfde geldt voor uranium, de belangrijkste grondstof in de brandstofcyclus voor kernenergie. De scenariostudie … rol die Nederland speelt in de wereldwijde markt voor uraniumverrijking. Uranium is door de Europese Unie dan ook niet aangemerkt als kritieke grondstof…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Kröger over het gebruik van Russisch uranium door kerncentrale Borssele

dinsdag 28 november 2023

…staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van Russisch uranium door de Kerncentrale Borssele (ingezonden op 14 november 2023 met het kenmerk…


Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds); Tweede verslag

dinsdag 28 november 2023

…herkomst is van het uranium dat in Borsele wordt gebruikt? Waar wordt dit uranium bewerkt? Wat is de verwachte herkomst van het uranium voor de nieuwe kerncentrales…


Mobiliteitsbeeld 2023

dinsdag 14 november 2023

…6201720182019202020212022 03 Metaalertsen en andere delfstoffen; turf; uranium en thorium02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardolie en aardgas04 Voedings- … 6201720182019202020212022 03 Metaalertsen en andere delfstoffen; turf; uranium en thorium02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardolie en aardgas06 Hout, hout-…


Het gebruik van Russisch uranium door kerncentrale Borssele

dinsdag 14 november 2023

…Waterstaat en de minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van Russisch uranium door kerncentrale Borssele Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat … stelt over waarom er geen alternatief beschikbaar zou zijn voor Russisch uranium? Bent u bereid de evaluatie van EPZ onafhankelijk te laten toetsen? Hoe…


Opwerking van radioactief materiaal; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

woensdag 8 november 2023

…uitgevoerd naar de indirecte relatie met Rusland met betrekking tot opgewerkt uranium. Vragen VVD-fractie 1. De leden van de VVD-fractie lezen in de brief over … opwerking van de verbruikte splijtstof, het conditioneren van het afgescheiden uranium, plutonium en hoogradioactieve afval. Daarnaast had GKN met BNFL en zijn…


Brief van EPZ over Afweging lopend ERU-brandstofcontract EPZ

dinsdag 7 november 2023

…nucleaire brandstof van EPZ wordt opgewerkt en gerecycled, waarbij gerecycled uranium vrijkomt dat als ERU 1 brandstof kan worden ingezet. Hiermee wordt het volume … van haar gerecycled uranium door de levering van ERU splijtstofelementen in de jaren 2021, 2025 en 2028/2029. Om het opgewerkte uranium van EPZ geschikt te…


Verslag van een schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

dinsdag 7 november 2023

…uitgevoerd naar de indirecte relatie met Rusland met betrekking tot opgewerkt uranium. Beantwoording van de vragen Vragen VVD-fractie 1. De leden van de VVD-fractie … opwerking van de verbruikte splijtstof, het conditioneren van het afgescheiden uranium, plutonium en hoogradioactieve afval. Daarnaast had GKN met BNFL en zijn…


Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

dinsdag 7 november 2023

…uitgevoerd naar de indirecte relatie met Rusland met betrekking tot opgewerkt uranium. De brief van EPZ (bijlage 2) zal als bijlage bij de beantwoording worden … splijtstof uit de ANF -fabriek in Lingen (d ie gebruikmaakt van opgewerkt uranium dat in Rusland is verrijkt). Die stroom zou vanaf 2025 door PZEM verkocht…


Conceptverslag Iran

dinsdag 31 oktober 2023

…Iraanse nucleaire ambities krijgen steeds meer vorm. De verrijking van uranium vordert met rasse schreden en een break-outmoment is volgens experts niet … verrijkingscentrifuges en met de verdere opbouw van voorraden verrijkt uranium. Deze zaken kunnen de leden ook teruglezen in het jaarverslag van de AIVD…


IRRS NLD FINAL REPORT

maandag 30 oktober 2023

…INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY - Safety of Conversion Facilities and Uranium Enrichment Facilities, Specific Safety Guide Series No. SSG - 5, IAEA, Vienna … Vienna (2010) 36. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY - Safety of Uranium Fuel Fabrication Facilities Specific Safety Guide Series No. SSG - 6, I AEA, Vienna…


Iran

woensdag 25 oktober 2023

…iraanse nucleaire ambities krijgen steeds meer vorm. De verrijking van uranium met rasse schreden en een break out moment is volgens experts niet meer … geavanceerde verrijking, centrifuges en verdere opbouw van voorraden verrijkt uranium. Dit zijn zaken die de leden ook kunnen terug lezen. Het aivd jaarverslag…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan Oekraïne

maandag 23 oktober 2023

…" " " "…


Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan Oekraïne

maandag 23 oktober 2023

…gesteld door het lid Van Dijk over de levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan Oekraïne. Deze vragen werden ingezonden op 11 september … vragen van het lid Van Dijk (SP) over levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan Oekraïne Vraag 3 en 5 Kent u de opvatting van het Internationaal…


Meta-analyse van epidemiologische studies naar de relatie tussen beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 en kanker van de mondholte, dunne darm, pancreas, prostaat en blaas

maandag 23 oktober 2023

… Impact of chemical exposure on cancer mortality in a French cohort of uranium processing workers. American Journal of Industrial Medicine. 2013;56(11):1262…


Conceptverslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023

dinsdag 17 oktober 2023

…International Security bij het nulpunt. Het land heeft voldoende verrijkt uranium geproduceerd en de rakettechnologie is voorhanden. Het zou me ook niet verbazen…


NRD-advies m.e.r. Kernenergiewetswijziging KCB

maandag 16 oktober 2023

…de energiemix en afhankelijkheden van het buitenland (bijvoorbeeld voor uranium); kan de levensduurverlenging van KCB in het plangebied worden ingepast…


Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

maandag 16 oktober 2023

…bronmateriaal, dezelfde keten doorlopen: 1. Het verrijken van bronmateriaal, zoals uranium-235 (verrijkingsfaciliteit); 2. Het bronmateriaal (indien nodig) geschikt…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten