Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 november 2023 … voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie (2023Z15429…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

woensdag 29 november 2023

…2023Z19518 (ingezonden 29 november 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over coronavaccinatie … coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken. 1. Bent u nog altijd niet van plan om onderzoek te laten doen dat specifiek en alleen is gericht op het mogelijke…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over de sluipende onderhandelingen over het WHO pandemieverdrag en de IHR

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 november 2023 … vragen van het lid Pouw-Verweij (BBB) over de onderhandelingen over het WHO pandemieverdrag en de IHR. (2023Z17849). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid…


Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…brief van 4 februari 2021 heeft de minister voor Basis - en Voortgezet Onderwijs en Media het Commissariaat voor de Media gevraagd op grond van artikel … eerste lid van de Mediawet een advies uit te brengen over de aanvragen voor een erkenning of ee n voorlopige erkenning voor de verzorging van media - aanbod…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen

maandag 27 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 november 2023 … Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

maandag 27 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 november 2023 … de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

maandag 27 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 november 2023 … staatssecretaris van Cultuur en Media, de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de Zembla-reportage 'Het transgenderprotocol'

donderdag 16 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 16 november 2023 … 2023 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de Zembla-reportage ‘Het transgenderprotocol’ (2023Z18717)…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de verdenking dat de treinen met Romeins huisafval mogelijk de bron zijn van het Blauwtongvirus type 3.

donderdag 16 november 2023

…beantwoord ik de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de verdenking dat de treinen met Romeins huisafval mogelijk de bron zijn van het Blauwtongvirus … Blauwtongvirus type 3. Piet Adema Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2023Z18069 1 Heeft u kennisgenomen van berichten in de media over de verdenking…


Klimaatstress onder jongeren

dinsdag 14 november 2023

…(ingezonden 14 november 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … toelichten hoe het kabinet van plan is de participatie van jongeren in het klimaatbeleid te vergroten, afgezien van het verlagen van de leeftijdsgrens voor…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 41

dinsdag 14 november 2023

… Vragenuur 2. Regeling van werkzaamheden Stemmingen 3. Stemmingen in verband met: 36 333 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen … hoofdelijke stemming over zijn motie op stuk nr. 61. De Voorzitter: dhr. Van Haga wenst zijn motie op stuk nr. 52 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld…


Verzamelbrief asielopvang

vrijdag 10 november 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA DEN HAAG Datum 10 november … blijft aanhouden. In eerdere brieven heeft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Van der Burg uw Kamer geïnformeerd over de kabinetsbrede aanpak…


De vernietiging van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn ingekocht ten behoeve van het bestrijden van de coronacrisis

vrijdag 10 november 2023

…november 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de vernietiging van persoonlijke beschermingsmiddelen … beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn ingekocht ten behoeve van het bestrijden van de coronacrisis 1. Klopt het dat er op 4 april 2023 een transport…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de waterkwaliteit in Nederland en de gevolgen van schadelijke stoffen in oppervlakte- en drinkwater voor de volksgezondheid

woensdag 8 november 2023

…Stoffen en Waterketen Beslistermijn 8 november 2022 Bijlage(n) 2 Pagina 1 van 2 OPENBAAR Kamervragen over bisfenol A en de waterkwaliteit in Nederland en … Aanleiding Op donderdag 14 september 2023 heeft journalist van VRT Nieuws bericht over het onderzoek van het European Environment Agency (EEA) waaruit blijkt…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de waterkwaliteit in Nederland en de gevolgen van schadelijke stoffen in oppervlakte- en drinkwater voor de volksgezondheid

woensdag 8 november 2023

…het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn … gevolgen van schadelijke stoffen in oppervlakte- en drinkwater voor de volksgezondheid (2023Z16050). Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Volksgezondheid…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het Woo-verzoek 2022.217, betreffende o.a. de overeenkomsten met laboratoria tijdens de coronacrisis

woensdag 8 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 8 november 2023 … Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het Woo-verzoek 2022.217, betreffende o.a. de overeenkomsten…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over zorgmedewerkers die ziek worden na coronavaccinatie

woensdag 8 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 8 november 2023 … voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over zorgmedewerkers die ziek worden na coronavaccinatie…


Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over klimaatstress onder jongeren

woensdag 8 november 2023

…Aan de Minister voor Klimaat en Energie Pagina 1 van 1 Directoraat -generaal Klimaat en Energie Directie Klimaat Auteur TER BESLISSING Datum 2 november … Mede namens/met akkoord van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanleiding Kamerlid Van Haga (Groep van Haga ) heeft 14 vragen gesteld…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over klimaatstress onder jongeren

woensdag 8 november 2023

…namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep van Haga) over klimaatstress onder … 2023. Voor de beantwoording van vraag 2 tot en met 7 is feitelijke input gevraagd aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). R.A.A. Jetten…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40

dinsdag 7 november 2023

…uur Donderdag 5 oktober 10.15 uur Aan de orde is: 1. Vragenuur 2. Regeling van werkzaamheden Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg … afstemmingsoverleg op het gebied van mensenrechten 32 735, nr. 372 Œ de motie-Boswijk over structureel overleg met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over dreigende sluiting ziekenhuis Parkstad

vrijdag 27 oktober 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 oktober 2023 … vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over dreigende sluiting ziekenhuis Parkstad (2023Z15565). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn…


De Zembla-reportage ‘Het transgenderprotocol’.

vrijdag 27 oktober 2023

…(ingezonden 27 oktober 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … transgenderprotocol’[1] van Zembla, uitgezonden op donderdag 26 oktober 2023, gezien? 2. Wat vindt u van de bevindingen in de reportage, die melding maakt van ondermaatse…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

vrijdag 27 oktober 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 oktober 2023 … De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom…


Leefomgeving

donderdag 26 oktober 2023

…debat vanaf de publieke tribune of thuis volgen. We hebben een spreektijd van vier minuten per fractie en ik stel voor het aantal interrupties gedisciplineerd … voor voorzitter, die nederlandse industrie moet bij de schoonste economie van europa worden niet door bedrijven weg te pesten, maar door ze te helpen aan…


Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

donderdag 26 oktober 2023

…Regeling van werkzaamheden (stemmingen) Regeling van werkzaamheden (stemmingen) Regeling van werkzaamheden (stemmingen) De voorzitter: Ik stel voor zo … dadelijk ook te stemmen over: • een brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (36294, nr. 6); • een brief van de commissie voor de Inlichtingen- en…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten