Documenten feed

Feed

36560-VII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

donderdag 23 mei 2024

…begroting kan vaststellen? 10 Klopt het dat bij de verwijzing naar de veegbrief van december 2023 (die nu verwijst naar een brief van de bewindslieden…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…3Tweede Kamer, vergaderjaar 2023•2024, 36 560 XVI, nr. 4 Ook is in de Veegbrief 2023 1 het verplichtingenbudget op het instrument b•drage aan Zbo/RWTƒs … aangegaan. Het betreft hier de R •ksb•drage 18- van — –3,1–miljard.In de Veegbrief 2023 1 is de verplichtingenruimte op dit artikel verhoogd met —–1,5–miljoen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…projecten niet z•n aangesproken op het juiste instrument door RVO. •In de veegbrief is aangegeven dat het verplichtingenbudget voor de R•ksb•drage aan TNO … budget voor Clustering en gebiedsfonds (... —14,4 mln), zoals gemeld in de veegbrief EZK (Kamer– stukken II, 2023-2024, 36410-XIII nr. 89) en de middelen die…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…verstrekte uitkeringen na 1 —september 2023 (- ... —0,6—miljoen), zoals in de veegbrief ( Kamerbrief 36410-XII, nr. 17 ) is aangekondigd.•Diverse kleine mutaties … op: •De verplichtingenophoging van ... —7,0 —miljoen, zoals die in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17 )is aangekondigd. De verplichƒ tingenophoging…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…waardoor het saldo hiermee netto lager ligt dan na ophoging als gevolg van de Veegbrief. Daarnaast is er aan Gereedstelling voor ... ‡2,7‡miljoen minder uitgegeven…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…suppletoire begroting van 2023, maar b• de slotwet overgeboekt. Dit is in de veegbrief in december 2023 (Kammerstukken II, 2023/2024, 36410, nr. 84) gemeld aan … Dit is in de veegbrief in december 2023 (Kamerstukken II, 2023/2024, 36410-VII, nr. 84) gemeld aan de Tweede Kamer. Echter is in de veegbrief aangegeven…


Jaarverslag Mobiliteitsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…†miljoen);40Tweede Kamer, vergaderjaar 2023•2024, 36 560 A, nr. 1 ⁄Zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17 ) is aangekondigd bleek onvoldoende verplichtingen … en vernieuwing (EOV) naar pr•speil 2023 (−†96,2†miljoen);⁄Zoals in de veegbrief ( Kamerbrief 36410-XII, nr. 17 ) is aangekondigd, stonden b• de subsidieaanvraag…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…maand januari 2024. De hier bovengenoemde overschr •dingen z •n in de veegbrief in december 2023 (Kammerstukken II, 2023/2024, 36410, nr. 84 ) gemeld aan…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…Financi•le-verhoudingswet b •dragen467De w•ziging van het uitgavenbedrag is in de veegbrief in december 2023 (Kamerstukken II, 2023/2024, 36410, nr. 84) gemeld aan…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

woensdag 15 mei 2024

…Eindejaarsmarge van het investeringsplafond, zoals ook is opgenomen in de «veegbrief» b • de slotwet.Nationaal Groeifonds (NGF) project Nationale Leven Lang … Eindejaarsmarge van het investeringsplafond, zoals ook is opgenomen in de «veegbrief» b • de slotwet.Nufƒc (wo) Nuf...c is het expertise- en dienstencentrum…


Conceptverslag Media

dinsdag 16 april 2024

…goede manier zou kunnen worden verankerd in de Mediawet. Ik heb in de "veegbrief" -- ik heb inmiddels geleerd dat die zo heet -- aangegeven hoe wij dat…


Cultuur en Media

donderdag 11 april 2024

…verankerd in de mediawet en ik heb u in de, wat ik geleerd heb inmiddels, de veegbrief ook op aangegeven hoe wij dat willen gaan onderzoeken, om te zorgen dat…


Beslisnota bij Kamerbrief Beleidsreactie op het Inspectierapport n.a.v. Overleden baby Ter Apel

vrijdag 15 maart 2024

…rapport verbeteringen in zijn aangebracht. Op korte termijn zal in een veegbrief over opvang over de laatste brief van de inspectie over de situatie in…


Verzamelbrief Sport en Bewegen

maandag 5 februari 2024

…toegevoegde waarde en gelegitimeerd is. Inclusief buitenspelen Ik heb u met de Veegbrief Commissiedebat Sport 24 geïnformeerd over de motie van de leden Leijten…


Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 18 januari

donderdag 18 januari 2024

…11. Agendapunt: Veegbrief Defensiebegroting Zaak: Brief regering - minister van Defensie, K.H. Ollongren - 18 december 2023 Veegbrief Defensiebegroting … Agendapunt: Veegbrief Defensiematerieelbegrotingsfonds Zaak: Brief regering - minister van Defensie, K.H. Ollongren - 18 december 2023 Veegbrief Defensie…


Procedurevergadering commissie voor Defensie

donderdag 18 januari 2024

…zie ik ook geen bezwaar tegen. Al dus besloten. Agenda punt 10. Een veegbrief defensiebegroting. Ook hier hebben we de vraag. Wilt u die controversieel … voor kennisgeving aan te nemen. Ook akkoord. Al dus besloten. Dan een veegbrief defensie. Materieel begrotingsfonds. Nou hetzelfde verhaal. Wilt u hem…


Nederlandse ODA-systematiek en systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting

woensdag 17 januari 2024

…eind van het jaar, in de zogenaamde decemberbrief... worden nog, of de veegbrief... wordt het ook wel eens genoemd, worden de laatste... standen van dat…


Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 17 januari 2024

…bestuur en toezicht in de zorg. Is dat akkoord? Ja. Agenda punt 15. De veegbrief 2023 van VWS. Iemand controversieel? Nee? Voorstel is betrekken bij de…


Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 17 januari 2024

woensdag 17 januari 2024

…houden commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg. 16. Agendapunt: Veegbrief 2023 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zaak: Brief regering … van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 15 december 2023 Veegbrief 2023 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 36410-XVI- 27 Besluit:…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 16 januari 2024

…Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 09 januari 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Veegbrief Defensiematerieelbegrotingsfonds - 36410-K-4 minister van Defensie, K.H … Defensie, K.H. Ollongren - 15 december 2023 Rondgezonden en gepubliceerd. Veegbrief Defensiebegroting - 36410-X-21 minister van Defensie, K.H. Ollongren -…


Agenda procedurevergadering

vrijdag 12 januari 2024

…10. Agendapunt: Veegbrief Defensiebegroting Zaak: Brief regering - minister van Defensie, K.H. Ollongren - 18 december 2023 Veegbrief Defensiebegroting … Agendapunt: Veegbrief Defensiematerieelbegrotingsfonds Zaak: Brief regering - minister van Defensie, K.H. Ollongren - 18 december 2023 Veegbrief Defensie…


Agenda procedurevergadering VWS d.d. 17 januari 2024, 10.15 uur

donderdag 11 januari 2024

…commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg. 5 15. Agendapunt: Veegbrief 2023 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zaak: Brief regering … van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 15 december 2023 Veegbrief 2023 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 36410- XVI-27 Voorstel:…


Beslisnota inzake Beantwoording vragen commissie over Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2023 van LNV

donderdag 21 december 2023

…begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2023 van LNV (de Veegbrief ) gesteld en verzocht om de antwoorden voor de stemming over de Najaarsnota/2…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 21 december 2023

donderdag 21 december 2023

…Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 15 december 2023 Veegbrief begrotingsmutaties 2023 Ministerie van Financiën - 36410-IX-39 Besluit:…


Lijst van ingekomen stukken

donderdag 21 december 2023

…Financiën, S.A.M. Kaag - 15 december 2023 Rondgezonden en gepubliceerd. Veegbrief begrotingsmutaties 2023 Ministerie van Financiën - 36410-IX-39 minister…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten