Documenten feed

Feed

Beleidskader Definiëring inclusief onderwijs

donderdag 11 juli 2024

…kinderen langdurig thuiszitten om dat er geen passende onderwijsplek is. Kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Conceptverslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024 (Let op: het tijdstip is gewijzigd)

vrijdag 28 juni 2024

…Tegen mevrouw Dobbe zeg ik dat de humanitaire situatie verschrikkelijk is. Kinderen overlijden doordat ze honger hebben. In de situatie die er op dit moment…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

De maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek. Een last voor burgers, bedrijven en overheden

donderdag 27 juni 2024

…meer scholen wordt voorzien in financi ë le educatie. Het doel hiervan is kinderen en jongeren te voorzien van kennis en vaardigheden opdat ze op latere…


Druk op de keten

vrijdag 21 juni 2024

…andere beperking heeft, of ziek, hoogbegaafd, autistisch of depressief is. Kinderen en jongeren hebben daarbij de overtuiging dat het aan hén ligt dat ze … plusopvang als het terugstromen naar reguliere kinderopvang. Doelstelling is kinderen zo veel mogelijk in het reguliere circuit te laten opgroeien. Sturen op…


Position paper Kinderombudsman t.b.v. verslag wetsvoorstel Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende

vrijdag 21 juni 2024

…op passende zorg, van goede kwaliteit, die beschikbaar en toegankelijk is. Kinderen mogen hierbij niet ongelijk behandeld worden. Zo mag het dus niet uitmaken…


Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024

donderdag 20 juni 2024

…Tegen mevrouw Dobbe zeg ik dat de humanitaire situatie verschrikkelijk is. Kinderen overlijden doordat ze honger hebben. En dat in de situatie die er op … allerlei wetenschappelijke discussies hebben of iets wel of niet is. Feit is kinderen overlijden, omdat er hongersnood is op sommige plekken in Gaza. En dat…


Veteranen

woensdag 19 juni 2024

…gezet in het verleden. Ze kennen een wereld die voor velen onbekend is. Kinderen die hen s'avonds missen, partners die wakker liggen van zorgen, familie…


Verslag Nederland over de praktische tenuitvoerlegging van Arborichtlijnen periode 2018-2022

dinsdag 18 juni 2024

…artistiek werk waarvoor wel een ontheffing van de Arbeidsinspectie nodig is. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen lichte, niet -industriële werkzaamheden…


Leven met Q-koorts - 15 jaar na de epidemie, hoe is het nu?

maandag 10 juni 2024

…Maaike niet helpen met het diepe verdriet dat ze heeft omdat ze ziek is. Kinderen moeten ergens heen kunnen voor hulp. Ook is er meer onderzoek nodig.…


Patroon van dwang en controle is genderspecifiek

vrijdag 7 juni 2024

…moeite mee als het gedrag van hun moeder verandert als hun vader thuis is. Kinderen begrijpen niet dat hun aandachtige, vriendelijke en warme moeder verandert…


Passend onderwijs

woensdag 29 mei 2024

…echt sneller concreet gaan zijn, want waar we het hier wel over hebben, is kinderen die nu thuis zitten, die nu zich hopeloos voelen omdat ze niet ergens…


Thuiszitters en thuisonderwijs

donderdag 23 mei 2024

…misschien ook nog wel interessant. U vertelde dat er ook een examenplicht is. Kinderen die thuisonderwijs hebben gehad, doen hetzelfde examen als de kinderen…


Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403) (ongecorrigeerd)

dinsdag 14 mei 2024

…wordt en er zo steeds meer en beter achter komen wat acceptabel en veilig is. Kinderen hebben het recht op regels. Het is dus niet reëel, maar ook niet voldoende…


Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…wordt en er zo steeds meer en beter achter komen wat acceptabel en veilig is. Kinderen hebben het recht op regels. Het is dus niet reëel, maar ook niet voldoende…


Beleidskader Definiëring Inclusief onderwijs

vrijdag 10 mei 2024

…kinderen langdurig thuiszitten om dat er geen passende onderwijsplek is. Kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs…


Pilotaanpak Sociaal domein vakantieparken

woensdag 8 mei 2024

…beeld te krijgen hoe de situatie rond kinderen en jeugd op vakantieparken is. Kinderen staan niet altijd ingeschreven in de BRP op het adres van de camping…


Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Dijk over barrières voor sociaal advocaten om toeslagenouders juridisch bij te staan

dinsdag 23 april 2024

…route van bezwaar en beroep open die met voldoende waarborgen omkleed is. Kinderen die daarbij hulp van een advocaat willen, kunnen hiervoor een reguliere…


Rapport 'Kinderen uit de knel'

vrijdag 22 maart 2024

…eenoudergezinnen onbekend hoe de situatie van de ouder in het tweede huishouden is. Kinderen die niet th uis wonen zijn niet meegenomen in deze studie. Figuur 2:…


Tweede Kamer, 46e vergadering

donderdag 29 februari 2024

…weken al duidelijk gemaakt dat ook hierbij een klassenstrijd te voeren is. Kinderen en volwassenen uit gezinnen met lage inkomens doen minder aan sport.…


Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (ongecorrigeerd)

donderdag 29 februari 2024

…weken al duidelijk gemaakt dat ook hierbij een klassenstrijd te voeren is. Kinderen en volwassenen uit gezinnen met lage inkomens doen minder aan sport.…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

maandag 26 februari 2024

…best is, maar wij krijgen wel te horen dat dit een van de uitdagingen is. Kinderen zeggen dat zij het niet krijgen, omdat er onvoldoende capaciteit is of…


Begrotingsonderdeel Sport en bewegen

maandag 12 februari 2024

…sociaal aspect. De derde helft in de kantine wat altijd supergezellig is. Kinderen die op kamp gaan en vrienden maken voor het leven. In tien jaar tijd…


36410-VI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

maandag 22 januari 2024

…rapportage is op 18 december jl. aan uw Kamer verzonden. 257 Hoeveel IS-kinderen kunnen in totaal door Nederland worden teruggehaald? Het kabinet hanteert…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 21 december 2023

…behandelen. Daar zag ik wd voor fractie pw apart regio begrijp ik. Het is kinderen zo zeker, he. Nee, dat blijkt. We zitten op een fifty-fifty. De formele…


Druk op de keten

maandag 18 december 2023

…andere beperking heeft, of ziek, hoogbegaafd, autistisch of depressief is. Kinderen en jongeren hebben daarbij de overtuiging dat het aan hén ligt dat ze … plusopvang als het terugstromen naar reguliere kinderopvang. Doelstelling is kinderen zo veel mogelijk in het reguliere circuit te laten opgroeien. Sturen op…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten