Documenten feed

Feed

Achtste herziene convocatie commissiedebat Verduurzaming industrie op 30 mei 2024.(i.v.m. toevoeging agendapunten)

donderdag 23 mei 2024

…Den Haag, 14 mei 2024 Zevende herziene convocatie commissiedebat Verduurzaming industrie op 30 mei 2024 Noot: De spreektijd is vastgesteld op 4 min. per … Tijd: 17.30 - 21.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Verduurzaming industrie Agendapunt: Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian Zaak: Brief regering…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota bij Reactie op verzoek commissie over inzage in het vertrouwelijke rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” van de externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom

donderdag 23 mei 2024

…van 1 Directoraat -generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie Auteur TER BESLISSING Datum 22 mei 2024 Kenmerk EZK_DGBI_VI / 58808352…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie) (36504). Op verzoek van het lid Palmen stel ik voor haar motie…


Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO 2 -reductie Verduurzaming Industrie) (36504). Op verzoek van het lid Palmen stel ik voor haar motie…


Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 21 mei 2024

…inderdaad de energieraad, dat staat volgende week, waterstof, verduurzaming industrie en mijnbouw Groningen. De week erop is er dan weer kernenergie … doen om een voor de zomer in te plannen? En dan blijft staan Verduurzaming Industrie, Energieraad... En Commissie Debat Mijnbouw Groningen en de twee…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 mei 2024.

dinsdag 21 mei 2024

…suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie) Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M … suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie) - 36504 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Zaak: Brief…


Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

dinsdag 21 mei 2024

…verdienvermogen. Als onderdeel van het beleid van het kabinet inzake verduurzaming industrie zet het kabinet zich, met onder andere de Netherlands Foreign Investment…


Agenda van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie) Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M … suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie) - 36504 Voorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling. Zaak: Brief…


Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

woensdag 15 mei 2024

…economie mee te laten bewegen met deze tijd. Nationaal Programma Verduurzaming Industrie De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van 2022 stelde vast dat … presenteerde het kabinet in maart 2023 het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI). Daarmee wil het zoveel mogelijk onduidelijk-heid wegnemen…


Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2024

woensdag 15 mei 2024

…aan de uitvoering in de praktijk. Ook met het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) wil het kabinet voor de industrie zoveel mogelijk onduidelijkheid…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…goedgekeurd. De regeling is inmiddels gesloten.•Op het instrument Verduurzaming Industrie was er een onderuitputting van ...—11,8 mln. De lagere verplichtingenrealisatie…


Besluitenlijst e-mailprocedure

dinsdag 14 mei 2024

…Agendapunt: Verzoek van het lid Bontenbal om het commissiedebat Verduurzaming industrie uit te stellen Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid … Bontenbal om het commissiedebat Verduurzaming industrie uit te stellen - 2024Z08198 Besluit: Het commissiedebat Verduurzaming industrie wordt uitgesteld tot 30…


Verzoek van het lid Bontenbal om het commissiedebat Verduurzaming industrie uit te stellen

dinsdag 14 mei 2024

…Beste griffier, Ik zou graag het verzoek willen doen aan de collega’s om het commissiedebat over de verduurzaming van de industrie uit te stellen (met twee weken?). Mijn fractie zou graag wat meer voorbereidingstijd willen hebben voor dit debat. Er ligt een aantal dikke rapporten (zoals de speelveldtoets…


Antwoord op vragen die de leden Thijssen, Hermans en Erkens over de vergunningverlening bij DOW naar aanleiding van het artikel 'Hoe een groen megaproject muurvast zit door ruzie Dow en overheid’

dinsdag 14 mei 2024

…u deze vragen ruim voorafgaand aan het geplande commissiedebat verduurzaming industrie beantwoorden? (1) EW, 5 april 2024, 'Hoe een groen megaproject muurvast…


Beslisnota bij Voortgang van de verduurzaming van het mkb

dinsdag 14 mei 2024

…van 3 Directoraat -generaal Bedrijfslev en & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie Kenmerk EZK_DGBI_VI / 52703720 o Start Actieprogramma Duurzaam Ondernemen: … van 3 Directoraat -generaal Bedrijfslev en & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie Kenmerk EZK_DGBI_VI / 52703720 o Zorg voor heldere communicatie…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 14 mei 2024

…Jetten - 30 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. 9 Voortgang Verduurzaming Industrie - 29826-211 minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens…


Overzicht regelingen en programma's beschrijving met Ontzorgingsprogramma v2024

dinsdag 14 mei 2024

…wordt meegenomen langs de manieren om energie te besparen Platform verduurzaming industrie Platform voor kennisdeling en expertise, bevordert samenwerking…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over het opschalen en toepassen van waterstof in de industrie

woensdag 8 mei 2024

…van 2 Directoraat -generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie Auteur TER BESLISSING Datum 29 maart 2024 Kenmerk EZK_DGBI_VI / … van 2 Directoraat -generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie Kenmerk EZK_DGBI_VI / 52649370 verschill ende uitzoekpunten en mogelijke…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Thijssen over hoge energieprijzen voor de industrie

woensdag 8 mei 2024

…van 2 Directoraat -generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie Auteur TER BESLISSING Datum 6 mei 2024 Kenmerk EZK_DGBI_VI / 52955331 … duurder dan bij de buren fl1). Op 15 mei staat het commissiedebat Verduurzaming Industrie gepland. De vragensteller heeft verzocht de vragen ruim voor deze…


Voortgang Verduurzaming Industrie

woensdag 8 mei 2024

…Kamer geïnformeerd over 1) de voortgang van de maatwerkaanpak verduurzaming industrie op 18 maart 2024.5 In deze brief heb ik benoemd dat er tot op heden … (paragraaf 2) en de algemene stand van zaken van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie ((NPVI) paragraaf 3). Voorts heeft de vaste commissie voor Economische…


Beslisnota bij Voortgang Verduurzaming Industrie

woensdag 8 mei 2024

…van 2 Directoraat -generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie Kenmerk EZK_DGBI_VI / 53136548 momenteel uitgesteld door bedrijven…


Voortgang Internationale Klimaatstrategie

woensdag 8 mei 2024

…bijvoorbeeld op COP28 en in verschillende internationale gremia aangaande verduurzaming industrie. Duurzame koolstof voor de chemische industrie is tevens onderdeel…


Stand van zaken Energiediplomatie en import van waterstof en reactie op de gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over gesprekken met betrouwbare partners faciliteren over langetermijncontracten met de Nederlandse energiesector voor de levering van energie (Kamerstuk 32813-1344)

woensdag 8 mei 2024

…waterstofdragers. In de Routekaart Verduurzaming Industrie, onderdeel van het nationale programma verduurzaming industrie (NPVI), wordt nader uitgewerkt welke…


Hydrogen import Guidehouse

woensdag 8 mei 2024

…ammonia transport via railroad. Th is risk is 32 Nationaal Programma Verduurzaming Industrie Vertrouwelijk en eigendomsrechtelijk beschermd Pag ina 20 identified…


Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.

vrijdag 26 april 2024

…Geachte Voorzitter, Met de maatwerkaanpak verduurzaming industrie wil het kabinet de grootste industriële uitstoters die ambitieuze plannen hebben op…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten