Documenten feed

Feed

36558 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de elektronische weg

donderdag 23 mei 2024

…decentrale autonomie, zoals neergelegd in artikel 124, eerste lid, van de Grondwet.8 Slechts voor enkele vergaderingen acht de regering ‘objectieve gronden’ … primair een ‘symbolisch-rituele betekenis’ hebben (zoals bij het afleggen van de eed of bij belangrijke politieke benoemingen).12 Verder bevat het wetsvoorstel…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…is ook ooit de bedoeling van de Tweede Kamer geweest. In de Nederlandse Grondwet staat nergens dat er een coalitie- of oppositie-Kamerlid moet zijn. Het … zullen houden aan de ambtseed en aan de eed die ze op de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk zullen afleggen, en dat ze zich aan alle wetten zullen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…is ook ooit de bedoeling van de Tweede Kamer geweest. In de Nederlandse Grondwet staat nergens dat er een coalitie- of oppositie-Kamerlid moet zijn. Het … zullen houden aan de ambtseed en aan de eed die ze op de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk zullen afleggen, en dat ze zich aan alle wetten zullen…


36558 Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de elektronische weg voor decentrale

woensdag 22 mei 2024

…recht als ook het fysiek vergaderen tot de mogelijkheid behoort. Zowel Grondwet als Gemeentewet zijn geformuleerd vanuit de historische vanzelfsprekendheid … primair een symbolisch-rituele betekenis heeft, zoals bij de aflegging van de eed in de vergadering van de raad of bij belangrijke politieke benoemingen. 2…


36558 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de

woensdag 22 mei 2024

…decentrale autonomie, zoals neergelegd in artikel 124, eerste lid, van de Grondwet. (zie noot 8) Slechts voor enkele vergaderingen acht de regering ‘objectieve … primair een ‘symbolisch-rituele betekenis’ hebben (zoals bij het afleggen van de eed of bij belangrijke politieke benoemingen). (zie noot 12) Verder bevat…


36549 Memorie van toelichting inzake Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen)

vrijdag 3 mei 2024

…(zie ook paragraaf 3.2). De vrije keuze van arbeid is in de Nederlandse Grondwet te vinden in het derde lid van artikel 19. Daarin is tevens bepaald dat … Uit de grondwetsgeschiedenis blijkt dat de vrije keuze van arbeid in onze Grondwet slechts de vrije keuze inhoudt van een beroep uit de mogelijkheden die…


36549 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen)

vrijdag 3 mei 2024

…bestuur negatief beïnvloeden en zijn daarom onwenselijk. b. Grondrechten De Grondwet erkent het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid, behoudens … beperking van de persoonlijke levenssfeer zoals opgenomen in artikel 10 van de Grondwet, door de gegevensverwerking door het adviescollege, de openbaarmaking van…


36549 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen)

vrijdag 3 mei 2024

…bestuur negatief beïnvloeden en zijn daarom onwenselijk. b. Grondrechten De Grondwet erkent het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid, behoudens … beperking van de persoonlijke levenssfeer zoals opgenomen in artikel 10 van de Grondwet, door de gegevensverwerking door het adviescollege, de openbaarmaking van…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 5 april 2024

vrijdag 5 april 2024

…Rode Zee ( M inister van B Z) In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet en met verwijzing naar de Kamerbrief artikel 100 - bijdrage aan maritieme … gelden: 1) D e termijn waarbinnen kiezers ondersteuningsverklaringen kunnen afleggen ten behoeve van een partij, wordt verlengd van 2 naar 4 weken en ; 2) I…


Debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici (ongecorrigeerd)

dinsdag 2 april 2024

…— dat is een hele oude optie, die bijna stamt uit de beginjaren van de Grondwet — om een commissie in te stellen die onderzoek doet. Zo'n commissie zou … zweer trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen…


Tweede Kamer, 59e vergadering

dinsdag 2 april 2024

…asielinstroombeperkende maatregelen worden voorgesteld die in strijd zijn met onze Grondwet en met verdragen (19637, nr. 3229); de motie-Koekkoek over het delen van … Mevrouw Van der Plas (BBB): Dank u wel. Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de motie op stuk nr. 164 van het lid Kostić. Vandaag ligt er een motie…


Conceptverslag Inburgering en integratie

dinsdag 2 april 2024

…dat wel gemarkeerd hebben. De groep die de participatieverklaring moet afleggen krijgt te maken met een bejegening dat je antisemiet bent totdat het tegendeel … mensen die in Nederland komen, zich moeten houden aan de beginselen van de Grondwet, net als wij allemaal. Dus vooralsnog wil ik het beperken tot het toevoegen…


Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

maandag 26 februari 2024

…plaats onder ede. U heeft beiden ervoor gekozen om de eed af te leggen. Ik verzoek u beiden met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan … de voorzitter leggen mevrouw Deceuninck-Eijbrink en de heer Deceuninck de eed af.) De voorzitter: Ik dank u beiden. U staat nu onder ede en mag plaatsnemen…


Tweede Kamer, 31e vergadering

donderdag 18 januari 2024

…artikel 56 van de Grondwet, en geen met dat lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, zoals volgt uit artikel 57 van de Grondwet. Concreet dienen aldus … Bovendien kan pas in strijd worden gehandeld met de zuiveringseed nádat de eed is afgelegd met de daaraan verbonden procedures. Dat gezegd hebbende, voorzitter…


Antwoord op vVragen van het lid Sylvana Simons over het rapport van Inspectie JenV m.b.t het politieoptreden in aanloop naar de demonstratie van KOZP in Staphorst(BIJ1)

donderdag 21 december 2023

…expliciete verwijzing naar artikel 1 van de Grondwet. Iedere politieambtenaar heeft met het afleggen van de eed of belofte zich hieraan gecommitteerd. Overtreding…


Verkenning Discriminatie en Racisme in de zorg

vrijdag 15 december 2023

…5 SAMENVATTING AANLEIDING In het allereerste artikel van de Nederlandse grondwet staat dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke … Verkenning Discriminatie en Racisme in de zorg 7 verantwoording kunnen afleggen over de manier van werken. Aanbevolen wordt om jeugdzorgorganisaties te…


Eindrapport aard en aanpak van integriteitsschendingen in Caribisch Nederland oktober 2023

donderdag 14 december 2023

…ondanks de toezegging op anonimiteit , wel degelijk sprake was van het afleggen van een verklaring in de formele zin van het woord. De onderzoekers sloten … universalisme en het algemeen belang. 23 Bovendien zijn transparantie en het afleggen van rekenschap binnen een particularistisch georiënteerde maatschappij…


Tweede Kamer, 24e vergadering

woensdag 13 december 2023

…is dat je de maatregelen die je neemt, in overeenstemming brengt met de Grondwet, met de rechtsstaat. Daarover heb ik in de campagne gezegd: daar zijn wij … voor manier dan ook voor zorgen dat ze in lijn zijn met de Nederlandse Grondwet. Ik heb het beloofd aan Nederland. En dat zal ik ook hier aan de Kamer…


Debat over de verkiezingsuitslag (debat met de verkenner) (ongecorrigeerd)

woensdag 13 december 2023

…is dat je de maatregelen die je neemt, in overeenstemming brengt met de Grondwet, met de rechtsstaat. Daarover heb ik in de campagne gezegd: daar zijn wij … voor manier dan ook voor zorgen dat ze in lijn zijn met de Nederlandse Grondwet. Ik heb het beloofd aan Nederland. En dat zal ik ook hier aan de Kamer…


Tweede Kamer, 21e vergadering

woensdag 6 december 2023

…dadelijk als eerste ten overstaan van de vergadering de verklaring en belofte afleggen, waarmee ik de komende week, in lijn met het Reglement van Orde, uw tijdelijk … de toelating van wie is besloten, verzoeken de eed dan wel de verklaring en belofte af te leggen. De eed dan wel de verklaring en belofte mogen ook in de…


Beëdiging tijdelijk Voorzitter (ongecorrigeerd)

woensdag 6 december 2023

…dadelijk als eerste ten overstaan van de vergadering de verklaring en belofte afleggen, waarmee ik de komende week, in lijn met het Reglement van Orde, uw tijdelijk … de toelating van wie is besloten, verzoeken de eed dan wel de verklaring en belofte af te leggen. De eed dan wel de verklaring en belofte mogen ook in de…


Position paper UT t.b.v. technische briefing Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp d.d. 21 december 2023

dinsdag 5 december 2023

…oktober 2019 aangifte tegen de Staat der Nederlanden. 22 Deze aangifte d eed hij samen met Van Buitenen, de weduwe van een van de omgekomen brandweermannen … notitie was bijgevoegd bij de aangifte van 18 oktober 2019 tegen de staat, d eed vervolgens aangifte tegen Van Buitenen wegens plagiaat en wegens smaad tegen…


Rapport universiteit Twente over onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede

woensdag 29 november 2023

…oktober 2019 aangifte tegen de Staat der Nederlanden. 22 Deze aangifte d eed hij samen met Van Buitenen, de weduwe van een van de omgekomen brandweermannen … notitie was bijgevoegd bij de aangifte van 18 oktober 2019 tegen de staat, d eed vervolgens aangifte tegen Van Buitenen wegens plagiaat en wegens smaad tegen…


Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…makers duidelijke normen om je aan te houden , en transparantie en het afleggen van verantwoording, aan wie het mogelijk maakt en voor wie je het doet … ombudsman is bij de instelling in 2017 expliciet onderdeel gemaakt van het afleggen van journalistieke verantwoording door de publieke omroepen . De ombudsman…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36410-VII) voor het jaar 2024 - Overige beleidsartikelen (inclusief gemeentefonds (36410-B) en provinciefonds (36410-C) 1TK (ongecorrigeerd)

dinsdag 17 oktober 2023

…PVV, openlijk pleit voor standpunten die indruisen tegen de Nederlandse Grondwet en de Nederlandse rechtsstaat, standpunten die meer dan 1 miljoen moslims … Tweede Kamer, hebben trouw gezworen aan de Grondwet. Ieder Kamerlid heeft dat gedaan. En de PVV wil die Grondwet voor in ieder geval meer dan 1 miljoen Nederlandse…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten