Documenten feed

Feed

RDI Jaarbericht 2023 'Netwerksamenwerking in een digitale infrastructuur'

woensdag 22 mei 2024

…liggen op het verstrekken van informatie over en de bereikbaarheid van het noodnummer voor mobiele bellers binnen het telecomdomein, los van algemene netwerkdekking…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Onderzoeksrapport Dialogic 'Kosteloos bellen naar het nummer 113: Verdieping implementatie'

vrijdag 10 mei 2024

…een inactieve simkaart kan geheel niet gebeld worden, behalve naar het noodnummer 112. Deze functionaliteit is specifiek aanwezig in de technische standaarden … telefonie en kan niet worden gerealiseerd voor andere nummers dan het noodnummer. 28 [ open.overheid.nl ] Dialogic innovatie interactie 35 met een mobiel…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Periodiek wetgevingsoverzicht

donderdag 25 april 2024

…ontzetting van rechten en strafuitsluitingsgronden, strafbaarstelling misbruik alarmnummer en valse bommelding, herstel van fouten en aanpassing strafbaarstellingen…


WODC rapport Behoeften slachtoffers grootschalige incidenten

maandag 15 april 2024

…om informatie te verkrijgen. Dit blijkt ook uit de enquête, waarin het noodnummer bij de MH17 niet goed wordt beoordeeld omdat het niet goed bereikbaar … op hun vragen. Aanvullend komt vanuit interviews naar voren dat op het noodnummer vrij weinig informatie werd gegeven en slachtoffers geen duidelijkheid…


Nationaal jeugddebat 2024

maandag 15 april 2024

…waar hulp is en waar willen we hulp? Tot nu toe hebben we dingen zoals noodnummer 115, schuldhulpmaatjes en spreekkuren onder jongeren. Daar is nog echt…


Ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland

vrijdag 12 april 2024

…Geen wachtlijst bij opnieuw aanmelden Contactgegevens aanspreekpunt / noodnummer Terugvalpreventie/signaleringsplan De behandeling is nog niet afgerond…


Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

woensdag 3 april 2024

…pinnen, het in- en uitchecken in het openbaar vervoer, het bellen van een noodnummer of een klantenservice, een film streamen of onlinewinkelen makkelijker…


Tweede Kamer, 60e vergadering

woensdag 3 april 2024

…pinnen, het in- en uitchecken in het openbaar vervoer, het bellen van een noodnummer of een klantenservice, een film streamen of onlinewinkelen makkelijker…


Position paper IGJ t.b.v. rondetafelgesprek Acute zorg d.d. 28 maart 2024

vrijdag 22 maart 2024

…een fysiotherapeut of psycholoog. Bij dringende medische hulp wordt het alarmnummer 112 gebeld. Ook na een ambulance -oproep hoeft niet elke patiënt direct…


Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie (Kamerstuk 26643-1082)

maandag 12 februari 2024

…ernstig ongeval ervoor dat automatisch en gratis een oproep uitgaat naar het noodnummer 112, en mensen kunnen het handmatig activeren. Sinds 31 maart 2018 moet…


Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie (Kamerstuk 26643-1082)

maandag 12 februari 2024

…ernstig ongeval ervoor dat automatisch en gratis een oproep uitgaat naar het noodnummer 112, en mensen kunnen het handmatig activeren. Sinds 31 maart 2018 moet…


Inspectierapport 'Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht'

vrijdag 9 februari 2024

…de beveiligers geeft om 13:21 uur de centrale post de opdracht om het alarmnummer van de hulpdiensten te bellen voor politie en ambulance. De Veiligheidsregio…


Antwoord op vragen van de leden Temmink en Van Nispen over het feit dat het niet noodgevallen nummer van de Brandweer in handen is van een commerciële partij

dinsdag 30 januari 2024

…vragen 7, 8, en 9 Zoals gemeld in het antwoord op vragen 4 en 5, is het noodnummer 112 gratis te bereiken gezien de urgente aard van de meldingen. De meldingen…


Toezichtrapport 20241101 Zorgplicht en getuigenbescherming

donderdag 11 januari 2024

…geplaatst in een apart detentieregime met een eigen cel, dat het gezin een noodnummer kreeg en dat er af en toe door politieambtenaren werd geïnformeerd naar … hulp bij het vinden van passende begeleiding en het verstrekken van een noodnummer. 219 Grenzen aan de zorgplich t In het voorgaande deel van dit hoofdstuk…


36380 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften

donderdag 21 december 2023

…Consument en Markt; • Ten slotte houdt de Inspectie JenV toezicht op het noodnummer 112. De toezichthouders zijn belast met de handhaving indien niet wordt … Consument en Markt; • Ten slotte houdt de Inspectie JenV toezicht op het noodnummer 112. De toezichthouders zullen zorgen voor de handhaving als niet wordt…


Concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

donderdag 21 december 2023

…termijn Werkafspraken over onder meer operationele spoorzaken (zoals het noodnummer) Samenloop en daaruit voortvloeiende prakti-sche zaken Deur-tot-deurreis…


Eindrapport Onderzoek Zelfcensuur HO en Wetenschap

donderdag 21 december 2023

…direct aan de juiste hulpkanalen in hun instelling verbonden. Ook is er een noodnummer bereikbaar in het geval van urgente vragen. Deze beide kanalen (het meldpunt…


Antwoord op vragen van de leden Pouw-Verweij en Beertema over het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden

maandag 18 december 2023

…vertrouwenspersoon of de beveiliging. Bij iedere universiteit is een intern alarmnummer beschikbaar. De afgelopen periode hebben diverse instellingen statements…


Antwoord op vragen van de leden Pouw-Verweij en Beertema over het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden

maandag 18 december 2023

…te doen bij de politie. Bij iedere universiteit is tevens een intern alarmnummer beschikbaar. Instellingen geven aan dat zij per situatie kijken naar een…


Lijst van prioritaire onderwerpen `Comply or Explain`

maandag 20 november 2023

…v an rechten en strafuitsluitingsgronden, strafbaarstelling misbruik alarmnummer en valse bommelding, herstel van fouten en aanpassing strafbaarstellingen…


Inspectierapport steekincident CTP Veldzicht

donderdag 19 oktober 2023

…de beveiligers geeft om 13:21 uur de centrale post de opdracht om het alarmnummer van de hulpdiensten te bellen voor politie en ambulance. De Veiligheidsregio…


Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

dinsdag 10 oktober 2023

… Wees alert op verdachte situaties en bel bij een acute situatie het alarmnummer 112.¥ Lokaal/regionaal: Er is een gevaarlijke situatie ontstaan/er hee…


ILTbrede risicoanalyse (IBRA) 2023

dinsdag 19 september 2023

…aanwezig. De kwetsbaarheden in Citrix-producten, de onbereikbaarheid van alarmnummer 112 door een storing bij KPN en ransomware-aanvallen zoals op de Universiteit…


ILTbrede risicoanalyse (IBRA) 2023

dinsdag 19 september 2023

…aanwezig. De kwetsbaarheden in Citrix-producten, de onbereikbaarheid van alarmnummer 112 door een storing bij KPN en ransomware-aanvallen zoals op de Universiteit…


Begroting en beheerplan politie 2024-2028

maandag 4 september 2023

…stappen gezet op het gebied van: 1. Continuïteit en doorontwikkeling alarmnummer 112. 2. business continuity management. 3. beveiliging (informatiebeveiliging…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten