Documenten feed

Feed

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…en Ontwikkelingssamenwerking hebben de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister voor Buitenlandse Handel en … Voorjaarsvergadering 2024 (26234, nr. 286). De op 5 april 2024 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de minister bij brief van ... toegezonden…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Conceptverslag Internationale fiscaliteit

vrijdag 12 april 2024

…staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst d.d. 26 maart 2024 inzake beantwoording vragen commissie over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking … Fiscaliteit en Belastingdienst d.d. 2 november 2023 inzake antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijnvoorstel snellere en veiligere vermindering…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Richtlijn energieprestatie van gebouwen aangenomen om de energierekening te verlagen en de emissies te verminderen

vrijdag 12 april 2024

…overeenstemming met het REPowerEU-plan , door het gebruik van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen. Met de herziene richtlijn wordt „ emissievrij” … niet voor bewoning bestemde gebouwen moeten ter plaatse geen emissies van fossiele brandstoffen hebben , vanaf 1 januari 2028 voor overheidsgebouwen en vanaf…


Tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid (CD 3/4) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…gebeurt in het kader van het afbouwen van fiscale constructies die als fossiele subsidies worden beschouwd en dat deze accijnsverhoging derhalve puur een politieke … meteen gereageerd wordt op een artikel in de krant, wil ik toch wel even dit vragen. We hebben dit hele onderwerp niet behandeld in het debat. Het is er niet…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. 2 6. Agendapunt: Lijst van vragen en antwoorden over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking … staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 26 maart 2024 Beantwoording vragen commissie over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…de vraag niet helemaal open gesteld. Maar even los daarvan: ja, je kunt vragen waar het geld vandaan wordt gehaald en wat de dekking is. Maar ik denk dat … misschien wel ietsje enthousiaster nog dan haar voorganger. Ik wil haar dan ook vragen om toe te zeggen dat bij de herijking — ik weet niet eens precies wat de…


Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

woensdag 10 april 2024

…voor Nederland verschoven naar misschien andere landen. Kan de minister vragen om verheldering vanuit de commissie over die grootverbruikers en de vo … ook van de minister kan rondom de volumecorrectieregeling ten eerste wel vragen om verduidelijkheid van de commissie over of het inderdaad niet mag. Maar…


Conceptverslag Gasmarkt & leveringszekerheid

woensdag 10 april 2024

…tegemoetgaat door het sluiten van het Groningenveld. Ik heb drie prangende vragen. Misschien moet ik daarmee afsluiten. Eén. Waarom zijn die stukken niet … gruwelijke inval van Rusland in Oekraïne, heeft pijnlijk blootgelegd wat de fossiele verslaving geopolitiek betekent. Nu moet alles in het teken staan van op…


IMF

woensdag 10 april 2024

…gaat om de inzet voor deze vergadering van de IMF, hebben we een aantal vragen. Ten eerste ten aanzien van de reeds afgesproken verhoging van quota en … tot een afname van de totale bijdrage van Nederland aan het IMF. En we vragen de minister of hier al een exact bedrag te noemen is en waar deze vrijvallen…


Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387) (re- en dupliek) (ongecorrigeerd)

woensdag 10 april 2024

…eerste termijn wat rap hebben moeten afhandelen. Daardoor liggen er nog wat vragen. Voorzitter. Vandaag ronden we de behandeling van de Wet gemeentelijke instrumenten … beantwoording van de minister op dit onderwerp echt summier. Ik wil hem echt vragen hoe hij gaat borgen dat de participatie zoals vastgelegd in het Programma…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…aanleiding van dat commissiedebat heeft de VVD-fractie enkele aanvullende vragen. De staatssecretaris heeft de Kamer geïnformeerd dat de onderhoudskosten … de heer Van Dijk geef ik ook oordeel Kamer. Dan waren er nog een aantal vragen gesteld. Meneer De Hoop vroeg naar de Ring Utrecht. Hij wilde een actualisatie…


Klimaat Caribisch deel Koninkrijk

dinsdag 9 april 2024

…rechter is, moet de politiek op afstand blijven. Toch heb ik wel dezelfde vragen. Waarom kon dit niet voorkomen worden? En ook hier geldt het uitgangspunt … versterken van de biodiversiteit. Ik zou graag aan de minister van INW willen vragen of er aan dit soort nature-based solutions wordt gewerkt. Als dat niet…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

maandag 8 april 2024

…aanbeveling dat dat transparant wordt. En ik wil graag aan de minister vragen of dat nu voldoende gegarandeerd is dat daar gewoon online lijsten van … Ja, dank voorzitter. Want ik hoor de heer van de BBB vooral weer veel vragen stellen en onzekerheden opwerpen. En nou is het natuurlijk zo dat we bezig…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024

maandag 8 april 2024

…tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. 6. Agendapunt: Lijst van vragen en antwoorden over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking … staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 26 maart 2024 Beantwoording vragen commissie over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - gebruikers (ongecorrigeerd)

maandag 8 april 2024

…een nieuwe woonwijk op de wachtlijst staat. Ik wil graag aan de minister vragen of het nu voldoende gegarandeerd is dat er onlinelijsten van komen, zodat … de D66-fractie. Mevrouw Rooderkerk (D66): Ik hoor de BBB vooral weer veel vragen stellen en onzekerheden opwerpen. We zijn natuurlijk bezig met een wet die…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 5 april 2024

…en Ontwikkelingssamenwerking hebben de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister voor Buitenlandse Handel en … Voorjaarsvergadering 2024 (Kamerstuk 26234, nr. 286). De op 5 april 2024 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de minister bij brief van ... toegezonden…


Wolf

donderdag 4 april 2024

…houdt. Dat is allemaal vooraf besproken. En daarna gaan de Kamerleden vragen op u afvuren. Zo gaat het hier. En dan begin ik graag met meneer Leijdecker … vervang mijn collega Ines Kostic. Dus ik moet officieel aan de commissie vragen of ik toestemming heb om vandaag aan het rond de tafel gesprek deel te nemen…


Internationale fiscaliteit

donderdag 4 april 2024

…zijn andere collega's in het kabinet om bij het afschaffen van die fossiele subsidies in internationaal verband ook een kopgroep te vormen? En wat is … in Nederland een dergelijk systeem te verkennen. Ik heb hier een aantal vragen over aan de staatssecretaris. Welke landen hebben of overwegen een systeem…


Geannoteerde Agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden bij de IMF Voorjaarsvergadering

donderdag 4 april 2024

…Oplopende geopolitieke spanningen vormen risico voor mondiale economie en vragen om sterk IMF De oplopen de geopolitieke spanningen hebben naast humanitaire … bij de financiering van NDCs en de rol van prijsprikkels , waaronder fossiele subsidies. Het doel van deze uitwisseling is het stimuleren van een gesprek…


Verduurzaming luchtvaart

woensdag 3 april 2024

…oranje lijn daaronder. Als je dan kijkt naar wat klimaatwetenschappers vragen om onder de anderhalve graad te komen, Dan kom je op die zwarte lijn. Dat … maar ik ga hem in een paar stappen proberen uit te leggen. Ik wil u eerst vragen om even naar de blauwe lijn te kijken. Dat is het aantal vluchten dat uitgevoerd…


36532 Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”

woensdag 3 april 2024

…burger ben je overgeleverd aan internationale markten. De productie van fossiele brandstoffen is niet alleen een ramp voor het klimaat, maar houdt ook allerlei … regimes in stand. De transitie naar duurzame energie is een kans om dit fossiele economische model te doorbreken. We kunnen zelf energie opwekken in de…


Gasmarkt & leveringszekerheid

woensdag 3 april 2024

…tegemoet gaat door het sluiten van het Groninger veld. Ik heb drie prangende vragen. Misschien moet ik daarmee afsluiten, voorzitter. Eén, waarom zijn die … gruwelijke inval van Rusland in Oekraïne, heeft pijnlijk blootgelegd wat de fossiele verslaving ook geopolitiek betekent. Nu moet alles in het teken staan…


Conceptverslag Staatsdeelnemingen

dinsdag 2 april 2024

…van de minister van Financiën d.d. 25 oktober 2023 inzake beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk … kan niet ingaan op de vertrouwelijke stukken, maar ik heb daar de nodige vragen over. Ik ga morgen in de procedurevergadering ook de vraag aan de orde stellen…


Rapport 'Opslag van CO2 onder de Noordzee; Over winsten onder water'

dinsdag 2 april 2024

…jaarlijkse afdracht op te nemen in de opslag -vergunningen en een bijdrage te vragen voor andere voorziene kosten voor het Rijk, zodra het Rijk de verantwoordelijkheid … aan bij de methodologie die de minister voor KenE gebruikt bij de SDE++-subsidies. De nadruk ligt daarbij op de kosten per vermeden ton CO 2 uitstoot naar…


Lijst van vragen over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

vrijdag 29 maart 2024

…Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023-2024 32140 Herziening Belastingstelsel LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld .. 2024 De vaste commissie voor Financiën heeft over het door … (Kamerstuk 32140, nr. 180) de navolgende vragen ter beantwoording aan de staatssecretaris voorgelegd. De vragen zijn op 29 maart 2024 aan de staatssecretaris…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten