Documenten feed

Feed

Driemaandelijks overzicht van rechterlijke uitspraken over Wooverzoeken

donderdag 6 juni 2024

…Datum indiening Woo-verzoek 3 oktober 2022 Inhoud Woo-verzoek Radarstation Herwijnen Betrokken partij Burger Omvang huidige dwangsom Omvang € 2.300 Hoeveel…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Onderzoek normering ruimteverwarmingssystemen

dinsdag 28 mei 2024

…Stavoren 2.710 Gilze-Rijen 2.588 Twenthe 2.770 Heino 2.759 Vlieland 2.579 Herwijnen 2.663 Vlissingen 2.363 Hoek van Holland 2.423 Volkel 2.641 Hoogeveen 2…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Luchtkwaliteit; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023

maandag 29 april 2024

…dat in het kader van de discussie over de locatie van het radarstation Herwijnen Œ welke discussie ook in de onderhavige commissie speelt Œ de regering … dat in het kader van de discussie over de locatie van het radarstation Herwijnen Œ welke discussie ook in de onderhavige commissie speelt Œ de regering…


Luchtvaartbeleid; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

donderdag 18 april 2024

…november 2023 met nadere vragen aangaande locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen. Daarnaast hebben zij kennisgenomen van een aantal aanvullende brieven … november 2023 met nadere vragen aangaande locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen. Daarnaast hebben zij kennisgenomen van een aantal aanvullende brieven…


Brief van Stichting Tegengif die is verstuurd namens meerdere organisaties en omwonenden van Chemours

woensdag 3 april 2024

…Klimaatcoalitie Dordrecht, Elseline Knuttel, Klimaatcoalitie Dordrecht, Hans van Herwijnen, Klimaatcoalitie Dordrecht, Janka Smeitink, Klimaatcoalitie Dordrecht,…


Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 28 maart

donderdag 28 maart 2024

…Agendapunt: Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, C.A. van der Maat … maart 2024 Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen - 31936-1147 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Voor kennisgeving…


Agenda procedurevergadering Defensie 28 maart

donderdag 21 maart 2024

…Agendapunt: Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, C.A. van der Maat … maart 2024 Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen - 31936-1147 Voorstel: Ter bespreking. De commissie dient een besluit te…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 20 maart 2024

…gepubliceerd. Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen - 31936-1147 staatssecretaris van Defensie, C.A. van der Maat - 18 maart…


Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen

maandag 18 maart 2024

…2024 Betreft Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen Geachte voorzitter, Hierbij meld ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van … openbaarmaking van informatie betreffende het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Het besluit en de gedeeltelijk openbaar gemaakte…


Beslisnota bij Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen

maandag 18 maart 2024

…̆ˇˆ ̇ ̋ ̨ ̊ ̨ ̨ ̊ ̨ ̨ ̃ ̆ ̆! "ˆ ̆ ̆ ̇# ̆$ˆ# % ̆!% ̇ ̃ # ̋! · &' ̇ ̆ ̆!( ̆( ̇%# % ̆!ˆ ̋ˆ ̇(% ̃ · ̆ ̆! ̋ ̃&# ̆ˆ )%(!%( # ̆ ̃ · * ̋ ̨+%! ̇ ̃ ̇# ̆)% ̆! ̃&% ̆ ̋ˆ ̆! ̆ ̃ $( ,(-ˆ ̃ .! ̆(ˆ ̃ /!( 0 ̆# ̆%( ̆ ̆(!( ̆((!( ̃ 1% ̋ˆ ̆ ̆ ̆ ̆ˆˆ ̆( ̋ ̆ ̇ ̆ ̆% ̃ 4$4&, 6 & 2 % ̆ &/* 1% ̆(% 7 ̆8/&48ˇ&,/8&.9 ̆…


Luchtvaartbeleid; Brief van de staatssecretaris van Defensie over een Woo-besluit betreffende informatie over het militair radarstation Herwijnen in de periode 2021-2022

maandag 18 maart 2024

…openbaarmaking van informatie betreffende het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Het besluit en de gedeeltelijk openbaar gemaakte…


Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 14 maart

donderdag 14 maart 2024

…Agendapunt: Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie … februari 2024 Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022 - 31936-1144 Besluit: Niet controversieel verklaren…


Procedurevergadering commissie voor Defensie

donderdag 14 maart 2024

…Oké, agenda punt 5, woonbesluit in zaak volgenomen, militaire station in herwijnen. De voorstel is om dit te bespreken. Blijkt mij dat we dat bij hetzelfde…


Agenda procedurevergadering Defensie 14 maart

maandag 11 maart 2024

…Agendapunt: Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie … februari 2024 Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022 - 31936-1144 Voorstel: Ter bespreking. De commissie…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 5 maart 2024

…gepubliceerd. Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021- 6 2022 - 31936-1144 staatssecretaris van Defensie,…


A-brief projecten ‘Vervanging LC-fregatten’ en ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’

vrijdag 1 maart 2024

…andere de F-35, de Patriot-systemen, de SMART-L radars in Wier en straks in Herwijnen en in maritiem opzicht de huidige LC-fregatten met dezelfde SMART-L radars…


Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van de geprojecteerde radarinstallatie (SMART-L) van defensie te Herwijnen

donderdag 29 februari 2024

…B Gevel Groep 001 Nieuwe Steeg 56a, Herwijnen 137351,84 427457,28 0,00 5,00 -- Ja -- 002 Nieuwe Steeg 56, Herwijnen 137343,23 427364,62 0,00 5,00 -- Ja … Wadensteinsesteeg 1, Herwijnen 136581,34 427272,44 0,00 5,00 -- Ja -- 004 Mert 10, Herwijnen 136723,14 428238,46 0,00 5,0 0 -- Ja -- 005 Mert 12, Herwijnen 137022,59…


Radardekking in Nederland

donderdag 29 februari 2024

…radarstation in Wier. Voor Zuid-Nederland wordt in de komende jaren in Herwijnen een SMART-L radar gerealiseerd en wordt in de tussenliggende periode gebruik … de NAVO DADR over en blijft staan tot de bouw van de SMART-L radar in Herwijnen is afgerond. Naar aanleiding van de motie Janssen c.s. in de Eerste Kamer…


Luchtvaartbeleid; Brief van de staatssecretaris van Defensie over de continuïteit van radardekking voor luchtruimbewaking en –verdediging

donderdag 29 februari 2024

…radarstation in Wier. Voor Zuid-Nederland wordt in de komende jaren in Herwijnen een SMART-L radar gerealiseerd en wordt in de tussenliggende periode gebruik … de NAVO DADR over en blijft staan tot de bouw van de SMART-L radar in Herwijnen is afgerond. Naar aanleiding van de motie Janssen c.s. in de Eerste Kamer…


Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

woensdag 28 februari 2024

…2024 Betreft Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022 Geachte voorzitter, Hierbij meld ik uw Kamer dat … openbaarmaking van informatie betreffende het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Het besluit en de gedeeltelijk openbaar gemaakte…


Beslisnota bij Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

woensdag 28 februari 2024

…̆ˇˆ ̇ ̋ ̨ ̊ ̨ ̨ ̊ ̨ ̨ ̃ ̆ ̆! "ˆ ̆ ̆ ̇# ̆$ˆ# % ̆!% ̇ ̃ # ̋! · &' ̇ ̆ ̆!( ̆( ̇%# % ̆!ˆ ̋ˆ ̇(% ̃ · ̆ ̆! ̋ ̃&# ̆ˆ )%(!%( # ̆ ̃ $( *(+ˆ ̃ ,! ̆(ˆ ̃ -!( . ̆# ̆%( ̆ ̆(!( ̆((!( ̃ /% ̋ˆ ̆ ̆ ̆ ̆ˆˆ ̆( ̋ ̆ ̇ ̆ ̆% ̃ 3$3&* 5 & 0 % ̆ &-1 /% ̆(% 6 ̆7-&37ˇ&*-7&,8 #% ̆ ̆!%%% ̆ˇˆ ̇ ̋ ̨ ̊ ̨ ̨ ̊ ̨ ̨ ̨9%! ̨ ̊ ̨:…


Cumulatie ZZS en vergunningverlening

woensdag 28 februari 2024

…(auteur), RIVM W. ter Burg (auteur), RIVM M. Faber (auteur), RIVM R. van Herwijnen (auteur), RIVM M. Hof (auteur), RIVM L. van Leeuwen (auteur), RIVM M. Naus…


Luchtvaartbeleid; Brief van de minister van Defensie over een Woo-besluit betreffende informatie over het militair radarstation Herwijnen in de periode 2021-2022

woensdag 28 februari 2024

…openbaarmaking van informatie betreffende het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Het besluit en de gedeeltelijk openbaar gemaakte…


Luchtvaartbeleid; Brief van de staatssecretaris van Defensie over een Woo-besluit betreffende informatie over het militair radarstation Herwijnen in de periode 2021-2022

woensdag 28 februari 2024

…openbaarmaking van informatie betreffende het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Het besluit en de gedeeltelijk openbaar gemaakte…


Overzicht Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen uitvraag januari 2024

donderdag 8 februari 2024

…indiening Wo o - verzoek 3 oktober 2022 Inhoud Wo o - verzoek Radarstation Herwijnen Betrokken partij Burger Omvang huidige dwangsom Omvang 2.300 Hoeveel betaald…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten