Documenten feed

Feed

Projectprocedure nieuwe kerncentrales van start

maandag 19 februari 2024

…denken. Vanaf 23 februari start het voornemen voor de nieuwbouw van 2 kerncentrales en het voorstel voor participatie. Dit is de eerste stap van de projectprocedure … uit om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de 2 nieuwe kerncentrales. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en iedereen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota bij Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval

donderdag 15 februari 2024

…bredere besluitvormingsketen over kernenergie, zoals plannen voor nieuwe kerncentrales e n Small Modular Reactors , én die met het afvalbeleid; D e Commissie…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA). Advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

donderdag 15 februari 2024

…vanuit verschillende bronnen. Denk aan: haar energieopwekking zoals de kerncentrale Borssele, nucleair onderzoek in onder andere Petten, ziekenhuizen bijvoorbeeld … Zie ook het advies van de Commissie over de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele . 5 Denk bijvoorbeeld aan het komende Circulair Materialen Plan…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over voortgang Nationale Grondstoffenstrategie (Kamerstuk 32852-291)

donderdag 15 februari 2024

…zee per megawattMW drie keer meer schaarse mineralen nodig dan voor kerncentrales. Deze leden horen graag of en in hoeverre het kabinet de afhankelijkheid…


Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen

donderdag 15 februari 2024

…Noordwest-Europa, ook te maken met het feit dat een aantal buurlanden de kerncentrales aan het uitzetten waren of uit hadden vanwege onderhoud. Daardoor waren…


Tweede Kamer, 43e vergadering

donderdag 15 februari 2024

…Noordwest-Europa, ook te maken met het feit dat een aantal buurlanden de kerncentrales aan het uitzetten waren of uit hadden vanwege onderhoud. Daardoor waren…


36378 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 14 februari 2024

…vergunningverlening in duur wordt verminderd voor een kerncentrale. De vergunningverlening voor kerncentrales is geregeld in de Kernergiewet In het algemeen geldt … geldt dat de vergunningverlening voor bijvoorbeeld de bouw van een kerncentrale of een hoogspanningslijn niet via het wetsvoorstel Energiewet verloopt…


Debat over het eindverslag van de informateur (ongecorrigeerd)

woensdag 14 februari 2024

…even een jaartje wat meer in de staatsschuld te lopen, om bijvoorbeeld kerncentrales te bouwen, terwijl je het niet over de balk wil gooien. Inhoud en financiën … kan dat zo richting de 10 miljard oplopen. Er was niet bekend dat de kerncentrales 3 tot 8 miljard extra zouden kosten. Er was niet bekend dat de elektrolyse…


Tweede Kamer, 42e vergadering

woensdag 14 februari 2024

…even een jaartje wat meer in de staatsschuld te lopen, om bijvoorbeeld kerncentrales te bouwen, terwijl je het niet over de balk wil gooien. Inhoud en financiën … kan dat zo richting de 10 miljard oplopen. Er was niet bekend dat de kerncentrales 3 tot 8 miljard extra zouden kosten. Er was niet bekend dat de elektrolyse…


Conceptverslag Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

maandag 12 februari 2024

…kant moet er meer energie centraal worden opgewekt via wind op zee en kerncentrales voor bijvoorbeeld de energie-intensieve industrie. Daarnaast zullen we … kernenergie een plek heeft gekregen in het NPE, met maximaal vier grote kerncentrales en een mogelijke inzet op SMR's. De VVD zou wel graag zien dat de ambities…


Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies

maandag 12 februari 2024

…uit d uurzame en fossiele bronnen. Door de lange realisatietijd van kerncentrales heeft het inprijzen van klimaatschade of het afschaffen van de fossiele … op Milieugrondslag. Bedacht moet worden dat de realisatietijd van een kerncentrale ca. vijftien jaar bedraagt. Na deze periode zal de samenstelling van…


36490 Verslag inzake wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

maandag 12 februari 2024

…toekomstige situatie die invulling moet geven aan ambities voor nieuwe kerncentrales? Bij deze evaluatie van de ANVS zijn negen aanbevelingen gedaan. Deze…


Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

donderdag 8 februari 2024

… Aan de andere kant meer centrale energieopwerk via wind op zee en kerncentrales voor bijvoorbeeld die energieintensieve industrie. En daarnaast zullen … in het NPA kernenergie in plekken gekregen, met maximaal vier grote kerncentrales en een mogelijke inzet op sms. De VVD zou wel graag zien dat de ambities…


Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

dinsdag 6 februari 2024

…Europese Unie met een ETS-systeem. En motorbenen, de PVV pleit zelf voor kerncentrales. Ja, ook die vereisen extra netcapaciteit. Wordt nu ten principale … nog veel belangrijker in deze vraagstelling. Natuurlijk zijn wij voor kerncentrales. En die leveren ook elektriciteit op. Maar mijn vraag gaat ernaartoe…


Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT (ongecorrigeerd)

dinsdag 6 februari 2024

…Europese Unie met een ETS-systeem. De PVV pleit nota bene zelf voor kerncentrales. Ook die vereisen extra netcapaciteit. Wordt hier nu ten principale de … wij voor kerncentrales. Die leveren ook elektriciteit op. Maar mijn vraag is waardoor de files op het net ontstaan. Als je een aantal kerncentrales hebt,…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 6 februari 2024

…Rondgezonden en gepubliceerd. Stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales - 32645-121 minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 01 februari…


36453 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen

vrijdag 2 februari 2024

…productie-installaties van 1 MW of groter kunnen indicatief ingedeeld worden in de kerncentrale, vier kolencentrales, enkele waterkrachtcentrales, de windparken op zee…


Stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

donderdag 1 februari 2024

…stand van zaken van de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. In mijn brieven van 9 december 2022 en van 29 juni 2023 heb ik toegelicht … ik op dit moment de politieke besluitvorming voor de nieuw te bouwen kerncentrales voorbereid.1 In deze brief geef ik een update van de verschillende werksporen…


Beslisnota bij Stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

donderdag 1 februari 2024

…Pagina 2 van 2 Directoraat -generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Kenmerk DGKE -PK / 44564695 wordt aangegeven wat het doe l is, welke voortgang is geboekt, wat de planning is en welke risicoTMs in het werkspoor voorzien zijn. o In de brief geeft u aan dat het na het afronden van…


Weerbaarheid becijferd

donderdag 1 februari 2024

…0 0 0 0 3. Zware ongevallen 3.1 Stralingsongevallen 3.1.1 Ongeval bij kerncentrale Borssele A D C 0 0 B C A D C A C B C 0 0 0 0 0 3.1.2 Stralingsongeval…


Kernenergie; Brief van de minister voor K&E over stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

donderdag 1 februari 2024

…ik u ter kennisneming de brief Stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales zoals ik deze aan de Tweede Kamer heb verstuurd. R.A.A. Jetten Minister … stand van zaken van de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. In mijn brieven van 9 december 2022 en van 29 juni 2023 heb ik toegelicht…


Het Bijdragespoor van de oliewinning Schoonebeek. Verslag van bevindingen van de verkenners

maandag 22 januari 2024

…(bekostigd uit de revenuen van het windpark) , het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele (bijdrage 50/50 bekostigd door het Ri jk en door de exploitant)…


Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1049)

woensdag 3 januari 2024

…intentieverklaring getekend om samen te werken ter ondersteuning van de nieuwbouw van kerncentrales in Nederland. Ondertussen wordt er gewerkt aan een vervolg van de Belgisch-Nederlandse…


Debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) (ongecorrigeerd)

woensdag 20 december 2023

…dringend onderzoeken en verzoeken aan Duitsland om een aantal gesloten kerncentrales aan ons te verhuren? Voorzitter. De beste manier om onze doelen te halen … voorzitter: Een vervolgvraag, de heer Bontenbal. De heer Bontenbal (CDA): De kerncentrales in Duitsland zijn al zodanig uit de running dat je ze niet kunt opendoen…


Voortgang ontwikkelingen nucleaire kennis- en innovatiestructuur

woensdag 20 december 2023

…materiaalonderzoek) die essentieel zijn voor de ontwikkeling en bouw van kerncentrales en hebben tot doel het op niveau brengen van wetenschappelijk onderzoek … ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de nieuwbouw van de kerncentrales contact met drie potentiële marktpartijen, afkomstig uit Zuid-Korea…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten