Documenten feed

Feed

Rapport 'Drempels en beleidsopties voor stimulering innovatie precisiefermentatie'

woensdag 15 mei 2024

…sectoren en grondstoffen kan vermi nderen. Denk aan plantaardige zuivel, kweekvlees of zuivel zonder koe. Deze methoden zijn in potentie meer duurzaam, kostenefficiënt … termijn mogelijk is om deze drempel weg t e nemen. De proeverijen zoals die nu gestart zijn voor kweekvlees en - vis zijn een pilot en zijn in principe mogelijk…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota bij Kamerbrief Rapport Drempels en beleidsopties voor stimulering innovatie precisiefermentatie

woensdag 15 mei 2024

…lopende acties waren niet bekend bij het bed rijfsleven , zoals de proeverijen van kweekvlees en de opschaling van cellulaire agricultuur. Ook hebben alle actoren…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag van een schriftelijk overleg over de Informele Landbouwraad 7-9 april 2024

donderdag 4 april 2024

…tegen sterk verwerkte producten (vlees- en zuivelvervangers, insecten en kweekvlees). Wat betreft het delen van kennis, is Nederland lid geworden van de Protein … sprake van een uitsluiting. Nederland vindt cecullulaire agricultuur (kweekvlees en precisiefermentatie) een belangrijk onderwerp in het kader van de eiwitstrategie…


Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 7-9 april 2024 (Kamerstuk 21501-32-1631)

donderdag 4 april 2024

…tegen sterk verwerkte producten (vlees- en zuivelvervangers, insecten en kweekvlees). Wat betreft het delen van kennis, is Nederland lid geworden van de Protein … sprake van een uitsluiting. Nederland vindt cecullulaire agricultuur (kweekvlees en precisiefermentatie) een belangrijk onderwerp in het kader van de eiwitstrategie…


Conceptverslag Tuinbouw, visserij en biotechnologie

maandag 19 februari 2024

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) (31532, nr. 285); • de brief … Dank u wel, voorzitter. We hebben het tijdens de begroting al kort over kweekvlees gehad. De minister is toen niet echt op de vragen ingegaan. De minister…


Convocatie commissiedebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie - do 8 februari

woensdag 20 december 2023

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) Zaak: Brief regering - minister … Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 31532-285 Agendapunt:…


Agenda procedurevergadering LNV d.d. 27 september 2023

dinsdag 10 oktober 2023

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) Zaak: Brief regering - minister … Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 31532-285 Voorstel: Reeds…


Downloaden:Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 27 september 2023

vrijdag 29 september 2023

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) Zaak: Brief regering - minister … Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 31532-285 Besluit: Agenderen…


Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 27 september 2023

woensdag 27 september 2023

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) Zaak: Brief regering - minister … Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 31532-285 Besluit: Agenderen…


Agenda extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023

woensdag 6 september 2023

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 2023Z12954 Voorstel: Ter…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023

woensdag 6 september 2023

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 2023Z12954 Besluit: Niet…


Agenda extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023

donderdag 31 augustus 2023

…Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 2023Z12954 Voorstel: Ter…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, ovet Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

dinsdag 22 augustus 2023

…hierover begin, maar het is een voorbeeld. We zijn bezig met kweekvlees. Er moeten proeverijen worden georganiseerd. Producenten moeten dat allemaal doen … ontwikkeling van een ecosysteem voor cellulaire agricultuur, bijvoorbeeld kweekvlees. Daar is 60 miljoen voor uitgetrokken. 60 miljoen! En geld voor wegen…


Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383)

woensdag 5 juli 2023

…zij een veiligheidsdossier indienen bij de E urop ese Commissie (EC) . Kweekvlees is een (nog) niet toegelaten novel food 2. Voordat een bedrijf een novel … CoP helpt de beoordeling van de veiligheid van de proeverijen door e en expert comité. De proeverijen worden gehouden in een periode van een jaar met mogelijkheid…


Uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383)

woensdag 5 juli 2023

…Nederlandse kweekvleesproducenten om proeverijen onder gecontroleerde en veilige omstandigheden mogelijk te maken. Proeverijen Naar aanleiding van voorgenoemde … maken van proeverijen. De gesprekken met deze partijen hebben geresulteerd in een Code of Practice (CoP), deze vindt u bijgevoegd. Kweekvlees is een niet-toegelaten…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, ovet Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

woensdag 5 juli 2023

…hierover begin, maar het is een voorbeeld. We zijn bezig met kweekvlees. Er moeten proeverijen worden georganiseerd. Producenten moeten dat allemaal doen … ontwikkeling van een ecosysteem voor cellulaire agricultuur, bijvoorbeeld kweekvlees. Daar is 60 miljoen voor uitgetrokken. 60 miljoen! En geld voor wegen…


Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid

woensdag 5 juli 2023

…het kader van de Europese etiketteringsverordening 1169/2011. Proeverijen voor kweekvlees De motie van de leden De Groot en Valstar verzoekt de regering … kweekvleesproducenten om proeverijen onder gecontroleerde en veilige omstandigheden mogelijk te maken.13 Als overweging geven beide leden mee dat kweekvlees een positieve…


Uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383)

woensdag 5 juli 2023

…Nederlandse kweekvleesproducenten om proeverijen onder gecontroleerde en veilige omstandigheden mogelijk te maken. Proeverijen Naar aanleiding van voorgenoemde … maken van proeverijen. De gesprekken met deze partijen hebben geresulteerd in een Code of Practice (CoP), deze vindt u bijgevoegd. Kweekvlees is een niet-toegelaten…


Beslisnota inzake Uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383)

woensdag 5 juli 2023

…zij een veiligheidsdossier indienen bij de E urop ese Commissie (EC) . Kweekvlees is een (nog) niet toegelaten novel food 2. Voordat een bedrijf een novel … CoP helpt de beoordeling van de veiligheid van de proeverijen door e en expert comité. De proeverijen worden gehouden in een periode van een jaar met mogelijkheid…


Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid

woensdag 5 juli 2023

…het kader van de Europese etiketteringsverordening 1169/2011. Proeverijen voor kweekvlees De motie van de leden Tjeerd de Groot en Valstar verzoekt de regering … kweekvleesproducenten om proeverijen onder gecontroleerde en veilige omstandigheden mogelijk te maken.13 Als overweging geven beide leden mee dat kweekvlees een positieve…


Tweede Kamer, 32e vergadering

woensdag 7 december 2022

…De voorzitter : Dat hangt er helemaal van af. De heer Van Campen (VVD): Kweekvlees en precisiefermentatie; ik kijk ook even naar mevrouw Gündoğan. Volgens … voorzitter : U vervolgt. Minister Adema : Dan de vraag van Van Campen over het kweekvlees en ook de vraag van Gündoğan over precisiefermentatie. Conform de motie-De…


Tweede Kamer, 31e vergadering

dinsdag 6 december 2022

…wél voeden. De heer Van Campen (VVD): Laat ik er nog één aan toevoegen: kweekvlees. Mijn fractie vindt het onvoorstelbaar dat die innovatie, die belangrijke … in de zaak te brengen, maar dat geldt dus helaas nog niet voor kweekvlees. Proeverijen zijn te veel gevraagd. Waar loopt het hier vast, vragen wij de minister…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 oktober 2022, over Landbouw, Klimaat en Voedsel

donderdag 10 november 2022

…de sector zich ook aan heeft gehouden? Ik ben benieuwd. Voorzitter. Dan kweekvlees en de Nationale Eiwitstrategie. Dat is nog zo'n toverwoord. Ik noem de … heb met collega Valstar een motie ingediend over het mogelijk maken van proeverijen. Daar zijn we al vijf jaar mee bezig, maar we hebben het nog een keer…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 oktober 2022, over Landbouw, Klimaat en Voedsel

donderdag 20 oktober 2022

…de sector zich ook aan heeft gehouden? Ik ben benieuwd. Voorzitter. Dan kweekvlees en de Nationale Eiwitstrategie. Dat is nog zoTMn toverwoord. Ik noem de … heb met collega Valstar een motie ingediend over het mogelijk maken van proeverijen. Daar zijn we al vijf jaar mee bezig, maar we hebben het nog een keer…


Memorie van toelichting

dinsdag 20 september 2022

…positie. Het Groeifonds biedt verder ondersteuning aan de ontwikkeling van kweekvlees. Dit is een groeiend domein, waarin ƒinke ontwikkelingen plaatsvinden … mogelijk in overleg te treden met de Nederlandse kweekvleesproducenten om proeverijen onder gecontroleerde en veilige omstandigheden mogelijk te maken zoals…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten