Documenten feed

Feed

Conceptverslag IMF

maandag 15 april 2024

…d. 6 december 2023 inzake verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023 (32429, nr. 28). De voorzitter: Goedemiddag. Welkom bij … Poverty Reduction and Growth Trust. Al bij de vorige jaarvergadering in Marrakech is door mijn voorganger -- dat is toen overigens ook gedeeld met de Kamer…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…bestudering van de verslagen van de Jaarvergadering van de Wereldbank in Marrakesh en de bijeenkomst van het Development Committee op 12 oktober 2023, met … het feit dat de gouverneurs van de Bank tijdens de Jaarvergadering in Marrakesh twee pilots hebben goedgekeurd die zien op hybride kapitaal en portfoliogaranties…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…bestudering van de verslagen van de Jaarvergadering van de Wereldbank in Marrakesh en de bijeenkomst van het Development Committee op 12 oktober 2023, met … het feit dat de gouverneurs van de Bank tijdens de Jaarvergadering in Marrakesh twee pilots hebben goedgekeurd die zien op hybride kapitaal en portfoliogaranties…


IMF

woensdag 10 april 2024

…Poverty Reduction and Growth Trust. Al bij de vorige jaarvergading in Marrakesh is door mijn voorganger... maar overigens toen ook gedeeld met de Kamer … Nederlandse belang gedefinieerd. De specifieke lening is dus ook al in Marrakesh gepledged en niet hier. Dank u wel voor zijn EU. Heel kort hoor, ter…


Convocatie commissiedebat IMF

vrijdag 5 april 2024

…M. Kaag Œ 6 december 2023 Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023 - 32429-28 Griffier: A.H.M. Weeber Activiteitnummer: 2023A07416…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 5 april 2024

…bestudering van de verslagen van de Jaarvergadering van de Wereldbank in Marrakesh en de bijeenkomst van het Development Committee op 12 oktober 2023, met … het feit dat de gouverneurs van de Bank tijdens de Jaarvergadering in Marrakesh twee pilots hebben goedgekeurd die zien op hybride kapitaal en portfoliogaranties…


Geannoteerde Agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden bij de IMF Voorjaarsvergadering

donderdag 4 april 2024

…(imf.org) 8 Kamerbrief bij verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 4 kampen met hoge publieke…


Beslisnota bij Kamerbrief Geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024

woensdag 3 april 2024

…de toerekening van klimaatfinanciering. Tijdens de Jaarvergadering in Marrakesh hebben gouverneurs twee pilots goedgekeurd, één voor hybride kapitaal…


Voortgangsrapportage handelsakkoorden – februari 2024

vrijdag 9 februari 2024

…met de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh wat betreft de overeenkomst over visserijsubsidies. Op 25 mei 2023 heeft…


Reactie op verzoek commissie over een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van lopende OS-projecten en daarbij aan te geven wat in het direct nationaal belang is, in het bijzonder in relatie tot onderwerpen als veiligheid, migratie en economie

vrijdag 26 januari 2024

…Gaza, Oekraïne en Sudan, en aan Marokko bij een recente aardbeving in Marrakesh. Nederland heeft daar veel ervaring in, bijvoorbeeld in zoek en reddingsoperaties…


Voortgangsrapportage handelsakkoorden – januari 2024

woensdag 10 januari 2024

…met de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh wat betreft de overeenkomst over visserijsubsidies. Op 25 mei 2023 heeft…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 21 december 2023

donderdag 21 december 2023

…M. Kaag - 6 december 2023 Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023 - 32429-28 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit:…


Scorekaart Wereldbank

woensdag 20 december 2023

…mobiliserende rol sterker invullen. Tijdens de Jaarvergadering 2023 in Marrakesh is besloten dat de Wereldbank meer via partnerschappen zal gaan werken…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 21 december 2023

maandag 18 december 2023

…M. Kaag - 6 december 2023 Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023 - 32429-28 Voorstel: Ter bespreking; wenst de commissie…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 12 december 2023

…Rondgezonden en gepubliceerd. Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023 - 32429-28 minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 06 december…


Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank

woensdag 6 december 2023

…de Jaarvergadering van de Wereldbank die van 9 tot en met 14 oktober in Marrakech is gehouden, en in het bijzonder over de bijeenkomst van het Development … Nederlandse inzet op winterization4. De Jaarvergadering vond plaats in Marrakech. Na de zware aardbeving van 8 september jl. werd in goed overleg tussen…


Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023

woensdag 6 december 2023

…Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh van 9-15 oktober In de week van 9 tot 15 oktober vond de jaarvergadering van het Internationaal … Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank plaats in Marrakesh. Daarnaast organiseerde het Indiase voorzitterschap de vierde G20-bijeenkomst voor ministers…


Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023

woensdag 6 december 2023

…Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u het verslag van de jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC), de vierde G20-bijeenkomst voor ministers van Financiën en centralebankpresidenten (FMCBG) en de tiende ministeriële bijeenkomst van de Coalitie van Ministers van…


10th Ministerial Co-chairs Summary

woensdag 6 december 2023

…proud of the active engagement of our members in taking climate action. In Marrakech, the Coalition released its inaugural Climate Action Statement. This statement…


Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023

woensdag 6 december 2023

…" " " " " " " " " " " " " "…


CFMCA climate action statement

woensdag 6 december 2023

…Coalition of Finance Ministers for Climate Action10th Ministerial Meeting, Marrakesh, 11 October 2023 We, the Coalition of Finance Ministers for Climate Action…


IMFC chair's statement

woensdag 6 december 2023

…thank the Moroccan authorities for hosting the 2023 Annual Meetings in Marrakech and for their outstanding hospitality. We note with deep concern the immense … collaboration along their respective mandates. We als o take note of the Marrakech Principles for Global Cooperation. 5. We support the IMF surveillance focus…


Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

donderdag 30 november 2023

…uitwisseling lag in het verlengde van de recente jaarvergadering van de Bank in Marrakesh.1 De Raad, inclusief Nederland, dankte president Banga voor zijn werk,…


Voortgangsrapportage handelsakkoorden GA RBZ Handel November 2023

vrijdag 10 november 2023

…met de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh wat betreft de overeenkomst over visserijsubsidies. Op 25 mei jl. heeft…


Remarks by Executive Vice-President Dombrovskis at the ECOFIN Press conference

donderdag 9 november 2023

…from immobilized Russian assets. We welcome last month's G7 agreement in Marrakech to explore using extraordinary revenues arising from Russia's immobilized…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten