Documenten feed

Feed

Fossiele subsidies

donderdag 16 mei 2024

…consumptiepatroon op dit moment nog heel erg fossiel gebaseerd is. We hebben onze kleding, we hebben metaal, we hebben bouw, allerlei producten die we hebben, Dat … komt uit China en Germanium en Gallium vinden hun toepassing in allerlei militair en high-tech toepassingen als nachtkijkers, hoge kwaliteit zonnepanelen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Coalitieakkoord 2024-2028 HOOP, LEF EN TROTS

donderdag 16 mei 2024

…(risicovolle) wedstrijd. Daarnaast komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions. • Met behulp van digitale apparatuur zoals ANPR-camera’s … Internationale veiligheid Voor onze internationale veiligheid staat politieke en militaire samenwerking met de NAVO voorop. Nederland blijft een constructieve partner…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Ontwikkelingen op personeelsgebied Defensie

woensdag 15 mei 2024

…salarisuitbetaling, digitale registratie van verlofrecht en pakketrechten voor Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting (KPU). Reservisten hebben overigens inmiddels … onderscheiden vanwege onder meer het gebruik van wapens en de noodzaak tot militaire vorming en vakmanschap. Toch is al veelvuldig sprake van uitbesteding van…


Stand van Defensie voorjaar 2024

woensdag 15 mei 2024

…groei van Defensie is concreet zichtbaar en merkbaar, bijvoorbeeld rondom militaire vliegbases. Het besef dat onze veiligheid van belang is en daar ruimte … samenwerking en passende industrie.V positieve trend is dat het absolute aantal militairen is gestegen. Door de stijging van de formatie BBI-maatregelen1. Naast…


Beleidsreactie op de jaarrapportage IGK 2023

woensdag 15 mei 2024

…maatschappelijke weerbaarheid en militaire weerbaarheid. Dit traject heeft een breed interdepartementaal karakter, waarvan ook de civiel-militaire samenwerking een belangrijk … opleidingscapaciteit en worden daarnaast opleidingen uitbesteed. Zo huren we militaire instructiecapaciteit in om de ambities op het gebied van het dienjaar te…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…daarb • in Indonesi‡. Tevens verzorgt de Stichting ruim 10.000 graven van militairen van de geallieerde str•dkrachten in Nederland. De Oorlogsgravenstichting … de nab •heid een Defensielocatie is of wordt gevestigd en het beroep van militair binnen de lokale huisvestingsverordening van desbetreffende gemeente op…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…(milieueffectrapportage) op te kunnen stellen. Aan de integratie van het civiele en militaire luchtruim is in 2023 hard gewerkt. In 2024 wordt hier in afstemming met … gingen met medewerkers van het ministerie over het bewuster omgaan met kleding. Sinds april 2023 is het statiegeldsysteem voor drankblikjes in werking…


Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023

woensdag 15 mei 2024

…gesteund, door Oekra†ense militairen te trainen en materieel te leveren. Daarnaast wordt —nanci–le steun geleverd zowel voor militaire als humanitaire doeleinden … operatie Inter›ex worden in Groot-Brittanni– Oekra†ense militairen getraind. Voor de NAVO z •n militairen aanwezig in Irak en tegel •kert •d ondersteunt Defensie…


Vragenuur (ongecorrigeerd)

dinsdag 14 mei 2024

…Kamers een wet vastgesteld die een verbod betreft op gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod. Ik heb heel wat hun gezicht bedekkende actievoerders … gaat krijgen. Wat betreft de wet met betrekking tot de gezichtsbedekkende kleding: ik weet daar eerlijk gezegd het fijne niet van. Ik weet wel dat dat nadrukkelijk…


Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…Kamers een wet vastgesteld die een verbod betreft op gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod. Ik heb heel wat hun gezicht bedekkende actievoerders … gaat krijgen. Wat betreft de wet met betrekking tot de gezichtsbedekkende kleding: ik weet daar eerlijk gezegd het fijne niet van. Ik weet wel dat dat nadrukkelijk…


Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

woensdag 8 mei 2024

…1. De opsporingsambtenaar kan de verdachte die is aangehouden aan zijn kleding onderzoeken en de voorwerpen onderzoeken die hij met zich voert. De opsporingsambtenaar … lichaamshouding aan te nemen of zich op een bepaalde wijze te bewegen; c. bepaalde kleding, schoenen of attributen te dragen; d. zijn medewerking te verlenen aan een…


Conceptverslag Veiligheid en integriteit

vrijdag 26 april 2024

…ook heel praktische zaken, zoals kogelvrije scherfvesten, rugzakken en kleding gemaakt voor het vrouwelijk lichaam in plaats van voor het mannelijk lichaam … lichaam. Want het vrouwelijk lichaam ziet er nou eenmaal anders uit en kleding zit ook anders. Dit hoort de staatssecretaris vast niet voor het eerst. Ongetwijfeld…


Veiligheid en integriteit

woensdag 24 april 2024

…ook heel praktisch. Bijvoorbeeld kogelvrije scherfvesten, rugzakken en kleding gemaakt voor het vrouwelijk lichaam in plaats van het mannelijk lichaam … ook het besef dat het noodzakelijk is om te beschikken over een robuuste militaire organisatie. Sterke groei in beschikbare investeringen en financiën en…


Plan Vertel het hele verhaal, voor de oprichting en bouw van het Nationaal Slavernijmuseum

maandag 22 april 2024

…grotere groepen mensen uit voormalige koloniën naar Nederland. De KNIL-militairen, hun gezinnen en mensen van de Molukse eilanden en Papua belandden in … doorwerking, allianties en verzet. Dit wordt mede geïllustreerd met kunst, kleding, documenten, films, fotoTMs, archiefstukken en muziek. In dit deel is ook…


Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 11 april

donderdag 11 april 2024

…notaoverleg. 6. Agendapunt: Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, C … der Maat - 28 maart 2024 Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM - 27830-429 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit:…


Antwoord op vragen van de leden Podt, Tuinman, Boswijk, Dobbe, Van Oostenbruggen, Nordkamp en Dassen over vrouwen in de krijgsmacht

maandag 8 april 2024

…gestaag. Op 1 januari 2024 was 15% van het totaal aantal topfunctionarissen (militair vanaf brigadegeneraal, burger vanaf schaal 16) vrouw (meer dan verdubbeld … werkzaam is, nog steeds beperkt is (op 1 januari 2024 was 12.4% van de militairen vrouw). Hoe meer vrouwen er bij Defensie werken, hoe groter de vijver…


Agenda procedurevergadering

vrijdag 5 april 2024

…notaoverleg. 6. Agendapunt: Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, C … der Maat - 28 maart 2024 Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM - 27830-429 Voorstel: Ter bespreking. De commissie dient…


National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023

woensdag 3 april 2024

…Criteria Decision Analysi s MICAR Markets in Crypto - Assets Regulation MIVD Militaire Inlichtingen - en Veiligheidsdienst NBA Nederlandse Beroepsorganisatie … de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen jaren deel aan een groot aantal militaire vredesmissies dat wereldwijd wordt of werd uitgevoerd. Het gaat om grote…


Stand van zaken project ‘Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)’

donderdag 28 maart 2024

…Stand van zaken project ‘Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)’ Geachte voorzitter, Nederlandse militairen opereren en trainen wereldwijd onder uiteenlopende … uiteenlopende omstandigheden. Het is van groot belang dat onze militairen beschikken over de juiste middelen om hun taken uit te kunnen voeren. Vanwege de…


Position paper W. Voermans t.b.v. rondetafelgesprek deel 2 Militaire dreiging Europa: Economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogseconomie in Europa d.d. 4 april 2024

woensdag 27 maart 2024

…waarin Nederland mogelijk geconfronteerd wordt met een geïntensiveerde militaire dreiging. Het doel van uw rondetafelgesprek is namelijk zicht te krijgen … bijdrage). Daarmee wordt het dan voor van de Minister van defensie of het militaire gezag om : inlichtingen verlangen en inzage vorderen van documenten en…


Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van de leden Stoffer, Krul, Ceder en Keijzer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

woensdag 27 maart 2024

…levensstandaard voor zichzelf en diens gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden.15 In de lijn van … gezinsherenigingrecht, de leerplicht, quarantainemaatregelen tegen infectieziekten, militaire uitzending en vrijheidsontneming (strafrecht, vreemdelingenbewaring). De…


Technische briefing vrouwen bij de krijgsmacht

woensdag 6 maart 2024

…In augustus werk ik 30 jaar bij Defensie en het percentage vrouwelijke militairen bij Defensie is 12, zoveel procent. Dus een positieve link denkt 13 … 13 procent, een negatieve link denkt 12 procent. En als je burgers en militairen bij elkaar zou optellen, hebben we 18 procent vrouwen binnen Defensie…


Rondetafelgesprek vrouwen bij de Krijgsmacht

woensdag 6 maart 2024

…dat we in de UK en internationaal een bepaalde verantwoordelijkheid van militaire vrouwen hebben. En we doen onderzoek om onze kennis in deze gebieden verder … bijzondere reden dat vrouwen nog steeds voor een militair service in de U.K. is de incompatibiliteit tussen de militair en familie leven. Met vrouwen die vaak…


Tweede Kamer, 47e vergadering

dinsdag 5 maart 2024

…het natuurlijk de eerste keer zijn. Het gaat nota bene over het kopen van kleding en dat is eerlijk gezegd niet eens mijn hobby. Maar vooruit! Voorzitter … jaar verzekerde het kabinet ons nog: maak je niet druk joh, 99% van de kleding die retour komt, wordt opnieuw verkocht; er is niks aan het handje. Voorzitter…


Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 8 februari 2024

…first offenders staat bijvoorbeeld dat er bij een "geprepareerde tas of kleding" een taakstraf van 32 uur geëist moet worden. Bij eenmaal recidive staat … maken dat ik, toen ik mocht dienen in Hare Majesteits wapenrok, dus in militaire dienst zat, bij het Korps Mobiele Colonnes zat. Dat is eigenlijk de opvolger…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten