Documenten feed

Feed

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting) (ongecorrigeerd)

donderdag 4 juli 2024

…kinderen die naar school gaan met honger, met kapotte schoenen en met kapotte kleding, kinderen die zich schamen. Ik leer u op dit moment kennen als een minister-president … gememoreerd. Ik heb hem, zoals ook in het akkoord staat, alle politieke, militaire en financiële steun toegezegd. De heer Dassen (Volt): Ik erken dat de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweede Kamer, 92e vergadering

donderdag 4 juli 2024

…kinderen die naar school gaan met honger, met kapotte schoenen en met kapotte kleding, kinderen die zich schamen. Ik leer u op dit moment kennen als een minister-president … gememoreerd. Ik heb hem, zoals ook in het akkoord staat, alle politieke, militaire en financiële steun toegezegd. De heer Dassen (Volt): Ik erken…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Dienst- en bevelweigeraars ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog

vrijdag 28 juni 2024

…verificati eonderzoek zal worden verricht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Tijdens het Kamerdebat over de uitkomsten van het bovengenoemde … tweede geval van bevelweigering. Dienst - en bevel weigering , alsook door militairen gepleegde desertie , zijn van alle tijden en kennen verschillende verschijningvormen…


De veiligheidssituatie in de Gazastrook

woensdag 26 juni 2024

…noordelijke districten. Van dive rse kanten is Israël gewaarschuwd tegen e en militaire invasie van Rafah . Het US State Department noemde dat een actie in Rafah … 349 gewelds incidenten werden 95 verschillende gebouwen getro ffen door militaire aanvallen. Dit omvat 122 incidenten met directe gevol gen voor 73 verschillende…


Conceptverslag Materieel/Personeel

vrijdag 21 juni 2024

…d.d. 28 maart 2024 inzake stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) (27830, nr. 429); • de brief van de staatssecretaris van … personeel. Defensie heeft nog steeds veel te weinig militairen in dienst. In een jaar tijd is de militaire vulgraad door de groeiende formatie wederom met…


Materieel/Personeel

donderdag 13 juni 2024

…personeel. Defensie heeft nog steeds voorste weinig militaire indienst. En in één jaar tijd is de militaire veelgraad wederom bijna drie procent gedaald door … waardoor we eindelijk zorgen voor een meer competitief salaris voor onze militairen. Mijn vraag aan de staatssecretaris, is het salaris nu competitief en…


Leveringen militaire goederen aan Oekraïne

donderdag 13 juni 2024

…Betreft Leveringen militaire goederen aan Oekraïne Geachte voorzitter, In vervolg op de vorige update van leveringen van militaire goederen aan Oekraïne … vertrouwelijke bijlage1 over de laatste stand van zaken omtrent de levering van militaire goederen aan Oekraïne. De vertrouwelijke bijlage bevat een totaaloverzicht…


Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie

woensdag 12 juni 2024

…strategische partner van de landmacht op het vlak van militaire voertuigen, op het vlak van ontwikkeling van militaire voertuigen. Daarnaast zijn we natuurlijk ook … periode van bezuinigingen en een wereldwijd groeiende behoefte, is in militaire capaciteit en deze op peil te brengen. Dit creëert vraag in de defensie-industrie…


Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…zijn zo buitenplaatsen, historische tuinen, boerderijen en religieuze, militaire en industriële monumenten. Bijna een kwart bestaat uit archeologische … bijvoorbeeld meubilair, kleding en ICT. In 2024 gaat Staatsbosbeheer over op nieuwe kleding; uiteraard wordt de bestaande oude kleding op een duurzame manier…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 2

vrijdag 7 juni 2024

…het lopende proces voor het traject maatschappelijke weerbaarheid tegen militaire dreigingen (inclusief communicatie) dat wordt gecoördineerd door NCTV … samenleving tegen o.a. militaire dreigingen incl. crisisbeheersing Voor onze internationale veiligheid staat politieke en militaire samenwerking met de NAVO…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-K)

vrijdag 31 mei 2024

…krappe arbeidsmarkt. Daarnaast levert Defensie inspanningen om Oekraïne op militair gebied te ondersteunen hetgeen eveneens capaciteit kost. Deze, maar ook … effecten’ (voor o.a. vastgoed en gebouwenonderhoud, kleding en uitrusting, IT-aansluitingen, militaire politietaken en veiligheidsonderzoeken). Deze exploitatiekosten…


Plan voor de oprichting en bouw van het Nationaal Slavernijmuseum Vertel het hele verhaal

donderdag 30 mei 2024

…grotere groepen mensen uit voormalige koloniën naar Nederland. De KNIL-militairen, hun gezinnen en mensen van de Molukse eilanden en Papua belandden in … doorwerking, allianties en verzet. Dit wordt mede geïllustreerd met kunst, kleding, documenten, films, fotoTMs, archiefstukken en muziek. In dit deel is ook…


Fossiele subsidies

donderdag 16 mei 2024

…consumptiepatroon op dit moment nog heel erg fossiel gebaseerd is. We hebben onze kleding, we hebben metaal, we hebben bouw, allerlei producten die we hebben, Dat … komt uit China en Germanium en Gallium vinden hun toepassing in allerlei militair en high-tech toepassingen als nachtkijkers, hoge kwaliteit zonnepanelen…


Coalitieakkoord 2024-2028 HOOP, LEF EN TROTS

donderdag 16 mei 2024

…(risicovolle) wedstrijd. Daarnaast komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions. • Met behulp van digitale apparatuur zoals ANPR-camera’s … Internationale veiligheid Voor onze internationale veiligheid staat politieke en militaire samenwerking met de NAVO voorop. Nederland blijft een constructieve partner…


Ontwikkelingen op personeelsgebied Defensie

woensdag 15 mei 2024

…salarisuitbetaling, digitale registratie van verlofrecht en pakketrechten voor Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting (KPU). Reservisten hebben overigens inmiddels … onderscheiden vanwege onder meer het gebruik van wapens en de noodzaak tot militaire vorming en vakmanschap. Toch is al veelvuldig sprake van uitbesteding van…


Stand van Defensie voorjaar 2024

woensdag 15 mei 2024

…groei van Defensie is concreet zichtbaar en merkbaar, bijvoorbeeld rondom militaire vliegbases. Het besef dat onze veiligheid van belang is en daar ruimte … samenwerking en passende industrie.V positieve trend is dat het absolute aantal militairen is gestegen. Door de stijging van de formatie BBI-maatregelen1. Naast…


Beleidsreactie op de jaarrapportage IGK 2023

woensdag 15 mei 2024

…maatschappelijke weerbaarheid en militaire weerbaarheid. Dit traject heeft een breed interdepartementaal karakter, waarvan ook de civiel-militaire samenwerking een belangrijk … opleidingscapaciteit en worden daarnaast opleidingen uitbesteed. Zo huren we militaire instructiecapaciteit in om de ambities op het gebied van het dienjaar te…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…daarb • in Indonesi‡. Tevens verzorgt de Stichting ruim 10.000 graven van militairen van de geallieerde str•dkrachten in Nederland. De Oorlogsgravenstichting … de nab •heid een Defensielocatie is of wordt gevestigd en het beroep van militair binnen de lokale huisvestingsverordening van desbetreffende gemeente op…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…(milieueffectrapportage) op te kunnen stellen. Aan de integratie van het civiele en militaire luchtruim is in 2023 hard gewerkt. In 2024 wordt hier in afstemming met … gingen met medewerkers van het ministerie over het bewuster omgaan met kleding. Sinds april 2023 is het statiegeldsysteem voor drankblikjes in werking…


Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023

woensdag 15 mei 2024

…gesteund, door Oekra†ense militairen te trainen en materieel te leveren. Daarnaast wordt —nanci–le steun geleverd zowel voor militaire als humanitaire doeleinden … operatie Inter›ex worden in Groot-Brittanni– Oekra†ense militairen getraind. Voor de NAVO z •n militairen aanwezig in Irak en tegel •kert •d ondersteunt Defensie…


Vragenuur (ongecorrigeerd)

dinsdag 14 mei 2024

…Kamers een wet vastgesteld die een verbod betreft op gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod. Ik heb heel wat hun gezicht bedekkende actievoerders … gaat krijgen. Wat betreft de wet met betrekking tot de gezichtsbedekkende kleding: ik weet daar eerlijk gezegd het fijne niet van. Ik weet wel dat dat nadrukkelijk…


Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…Kamers een wet vastgesteld die een verbod betreft op gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod. Ik heb heel wat hun gezicht bedekkende actievoerders … gaat krijgen. Wat betreft de wet met betrekking tot de gezichtsbedekkende kleding: ik weet daar eerlijk gezegd het fijne niet van. Ik weet wel dat dat nadrukkelijk…


Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

woensdag 8 mei 2024

…1. De opsporingsambtenaar kan de verdachte die is aangehouden aan zijn kleding onderzoeken en de voorwerpen onderzoeken die hij met zich voert. De opsporingsambtenaar … lichaamshouding aan te nemen of zich op een bepaalde wijze te bewegen; c. bepaalde kleding, schoenen of attributen te dragen; d. zijn medewerking te verlenen aan een…


Conceptverslag Veiligheid en integriteit

vrijdag 26 april 2024

…ook heel praktische zaken, zoals kogelvrije scherfvesten, rugzakken en kleding gemaakt voor het vrouwelijk lichaam in plaats van voor het mannelijk lichaam … lichaam. Want het vrouwelijk lichaam ziet er nou eenmaal anders uit en kleding zit ook anders. Dit hoort de staatssecretaris vast niet voor het eerst. Ongetwijfeld…


Veiligheid en integriteit

woensdag 24 april 2024

…ook heel praktisch. Bijvoorbeeld kogelvrije scherfvesten, rugzakken en kleding gemaakt voor het vrouwelijk lichaam in plaats van het mannelijk lichaam … ook het besef dat het noodzakelijk is om te beschikken over een robuuste militaire organisatie. Sterke groei in beschikbare investeringen en financiën en…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten