Documenten feed

Feed

Besluit van 5 juli 2024, houdende regels voor het verstrekken van een specifieke uitkering of bijzondere uitkering ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten van Regio Deals, vijfde en zesde tranche (Besluit specifieke uitkering Regio Deals vierde, vijfde en zesde tranche)

vrijdag 19 juli 2024

…behoeve van de uitvoeringsactiviteiten van Regio Deals, vijfde en zesde tranche (Besluit specifieke uitkering Regio Deals vierde, vijfde en zesde tranche) … inartikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die partij is bij een Regio Deal;publieke regiopartner: provincie, gemeente, openbaar lichaam alsbedoeld…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

€ 244 miljoen voor laatste ronde Regio Deals

donderdag 18 juli 2024

…maken in de 6e en laatste ronde van de Regio Deals. Hiervoor is € 244,3 miljoen beschikbaar. Doel van de Regio Deals is het verbeteren van de zogeheten … de Kamer geïnformeerd. Net als bij eerdere rondes staat de kracht van de regio centraal en wordt bij de selectie rekening gehouden met een evenwichtige…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Regio Deals openstelling zesde tranche

donderdag 18 juli 2024

…Trots” vastgesteld dat elke regio telt.1 Dit gaat over vele aspecten zoals de leefbaarheid en bereikbaarheid van een regio waarbij we vinden dat de samenwerking … huidige programma van de Regio Deals doorgang te laten vinden. In deze brief zal de aanpak van de zesde tranche van de Regio Deals toegelicht worden. Brede…


Beslisnota bij Kamerbrief over Regio Deals openstelling zesde tranche

donderdag 18 juli 2024

…Aan mVRO Van Programmateam Regio Deals TER BESPREKING Nota actief openbaar Ja Onze referentie 2024 -0000514658 Datum 2 juli 2024 Opgesteld door Samengewerkt … zesde tranche Regio Deals Aanleiding In eerdere brieven aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat er in de zomer van 2024 de zesde tranche Regio Deals zal worden…


Eindrapport onderzoek De Beleidsonderzoekers ism AEF; Toegevoegde waarde en marktbehoefte Sociaal Innovatiefonds

dinsdag 16 juli 2024

…SIF als middel voor het creëren van succesvolle ‚impactpartnersTM voor de regio , 2) het SIF als brug tussen SZW -en EZK -domein en 3) Het SIF als manier … financiers over de streep kan trekken. De bijdrage van het fonds laat zien dat de deal serieus wordt genomen en dat de risicoTMs aanvaardbaar zijn. He t hoeft daarbij…


Adviescommissie NGF Jaarverslag 2023 (Rapport juni 2024)

vrijdag 12 juli 2024

…Betrokkenheid mkb 131.6 Van toekenning naar projectstart 131.7 Aantal partijen per regio 15Het Nationaal Groeifonds in 2023 in vogelvlucht 17Deel 2 Algemeen 182 Rol … Groeifonds aan ondernemingen worden verstrekt. ̃.ˇ Aantal partijen per regio Het doel van het Nationaal Groeifonds is om te investeren in projecten die…


Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…de heer Wilders daartegen aan? Als het nou niet lukt straks om een goede deal te onderhandelen internationaal, zijn we dan bereid om gewoon te zeggen: … een volwaardige spoedeisende hulp en intensive care zijn onmisbaar in de regio. Ik vraag de minister-president zich hier ook persoonlijk voor in te spannen…


Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…de heer Wilders daartegen aan? Als het nou niet lukt straks om een goede deal te onderhandelen internationaal, zijn we dan bereid om gewoon te zeggen: … een volwaardige spoedeisende hulp en intensive care zijn onmisbaar in de regio. Ik vraag de minister-president zich hier ook persoonlijk voor in te spannen…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…de heer Wilders daartegen aan? Als het nou niet lukt straks om een goede deal te onderhandelen internationaal, zijn we dan bereid om gewoon te zeggen: … een volwaardige spoedeisende hulp en intensive care zijn onmisbaar in de regio. Ik vraag de minister-president zich hier ook persoonlijk voor in te spannen…


Verslag schriftelijk overleg over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Kamerstuk 36560-XVII-1)

maandag 1 juli 2024

…stabiele duurzame economieën, waardoor mensen perspectief in eigen land of regio hebben. Van belang is ook te realiseren dat OS-middelen altijd een langetermijndoel … en zorgde voor 10 miljard aan graaninkomsten voor Oekraïne. Zonder deze deal had de EU waarschijnlijk financieel moeten inspringen. De impact van sta…


Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Kamerstuk 36560-XVII-1)

maandag 1 juli 2024

…stabiele duurzame economieën, waardoor mensen perspectief in eigen land of regio hebben. Van belang is ook te realiseren dat OS-middelen altijd een langetermijndoel … en zorgde voor 10 miljard aan graaninkomsten voor Oekraïne. Zonder deze deal had de EU waarschijnlijk financieel moeten inspringen. De impact van sta…


Eindrapportage Internationale Verkenning Topsport en Media

vrijdag 28 juni 2024

…m inder wordt bereikt via traditionele media. Zo heeft de NFL recent een deal gesloten met Amazon Prime om wedstrijden uit te zenden en gebruikt de organisatie … afgesloten om de wedstr ijden gratis te livestreamen op het platform. Met deze deal benadruk t de WNBA de maatschappelijke waarden die de atleten en clubs in…


Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk februari 2024; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over werkbezoek aan Caribisch deel Koninkrijk van 9 tot en met 20 februari 2024

vrijdag 28 juni 2024

…opmerkingen. Sint Eustatius: 1. Op Sint Eustatius is het grootste solarpark in de regio gerealiseerd. Ook worden op het eiland energiesubsidies verstrekt. Kan de … opmerkingen. Sint Eustatius: 1. Op Sint Eustatius is het grootste solarpark in de regio gerealiseerd. Ook worden op het eiland energiesubsidies verstrekt. Kan de…


Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2024-2030

donderdag 27 juni 2024

…aan-vullende maatregel op te nemen voor de eigen provincie, gemeente of regio. Ook kunnen partijen voorstellen om nieuwe pilots te starten. Bijvoorbeeld … initiatieven waarbij een gemeente of provincie voor meer-dere gemeenten in de regio activiteiten organiseert ten behoeve van:Ł Ondersteuning, inclusief externe…


Incidenten en misdrijven door bewoners van COA- en crisisnoodopvanglocaties 2017- 2023

woensdag 26 juni 2024

…Crimes by Residents of COA and Emergency Reception Centres 2017 - 2023 A great deal of attention has been given to nuisance behaviour of asylum migrants in public … only 2.8 times higher. This is an indication that the way COA staff members deal with incidents has changed in recent years. Of the 8,965 individual residents…


Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering

woensdag 26 juni 2024

…waarbij er signalen zijn dat de toepassing van de VFF kan verschillen per regio , en pet NWO. Voor regioTMs waar geen ROM -fonds is, is er een terugvaloptie … (project) doel ontbreken. Naast het NGF kan ook de Mkb -innov atiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) dienen als alternatief voor financiering. Deze subsidie…


Debat over de Europese top van 27 en 28 juni 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 25 juni 2024

…we hoefden niet veel te doen. Over de topbenoemingen. Ik snap dat er een deal is in Europa om Von der Leyen voorzitter te maken, Costa voorzitter van de … Klimaatwetgeving en de implementatie van de nu aangenomen wetgeving over de Green Deal zijn dan ook onderdeel van de prioriteiten van het kabinet, samen uiteraard…


RVS Van overleven naar bloeien

dinsdag 25 juni 2024

…Iedereen telt mee. Resultaten eerste ETHOS telling dak- en thuisloosheid regio Noordoost Brabant . Utrecht: Hogeschool Utrecht. 64 BZK (2022). Wonen langs … grote gevolgen heeft.TM In: Maatwerk Magazine 2023. Een uitgave van: City Deal Eenvoudig Maatwerk , pp. 57-59. 83 VWS (2013). Van systemen naar mensen,…


Tweede Kamer, 88e vergadering

dinsdag 25 juni 2024

…provincie en de gemeente hebben een bestuursovereenkomst opgesteld, waaraan de regio en het hoogheemraadschap als partijen eventueel zullen deelnemen. In de komende … we hoefden niet veel te doen. Over de topbenoemingen. Ik snap dat er een deal is in Europa om Von der Leyen voorzitter te maken, Costa voorzitter van de…


Hoofdrapport Trendanalyse Nationale Veiligheid

dinsdag 25 juni 2024

…productieprocessen, is zeer groot waardoor geopolitieke escalatie in deze regio ook voor het Koninkrijk grote consequenties kan hebben (The Economist, ̃ … investeringen in bijvoorbeeld de havens dan wel op- en overslagfaciliteiten in de regio een belangrijke economische impuls geven, maar komen deze tegelijkertijd…


Verdieping op de Trendanalyse Nationale Veiligheid

dinsdag 25 juni 2024

…bovendien deze spanningen aan te wakkeren, en daarmee de stabiliteit in de regio te ondermijnen. Daarnaast heeft ook de oorlog tussen Azerbeidzjan en haar … Spillovereffecten zien we ook als gevolg van de oorlog in Gaza, zowel in de regio als in Europa. Naast het | Trendanalyse Nationale Veiligheid ̃ ̊ ̃ ̨ Œ Verdieping…


Voortgangsrapportage 2024

dinsdag 25 juni 2024

…uitvoering en publieke en private partners. Een aantal voorbeelden:Ł In de regio Amsterdam-Amstelland controleert de Onder- mijningsbrigade wekelijks diverse … bijvoorbeeld, een initiatief van het RIEC Den Haag, biedt gemeenten in de regio praktische ondersteuning bij het versterk interventies en positief perspectief…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Buitenlandse Zaken

vrijdag 21 juni 2024

…moet gaan smeken. Nee, handel betekent gewoon een economische, zakelijke deal met elkaar. En dat zullen we dan ook op een zakelijke manier aanpakken. … situatie in de Gazastrook, die mij zeer aan het hart gaat. Ik heb in die regio gewoond en gewerkt. Ik heb regelmatig mensen, Israëli's en Palestijnen,…


Geannoteerde Agenda van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024

vrijdag 21 juni 2024

…toegang tot voldoende geschoold personeel; het implementeren van de Green Deal, inclusief het versnellen van de energietransitie en de maatregelen voor … Zwarte Zee-regio en de EU-benadering hiervan. Nederland is voorstander van het verkennen van een meer strategische benadering van de Zwarte Zee-regio. Volgende…


Antwoord op vragen van lid Zeedijk over het Convenant Rijk en regio investeringen in ondernemingsklimaat microchipsector

vrijdag 21 juni 2024

…antwoorden op de vragen van het lid Zeedijk (NSC) over het Convenant Rijk en regio en de investeringen in het ondernemingsklimaat voor de microchipsector (kenmerk … partijen in de regio te houden aan de afspraken? Antwoord vraag 1 en 2 Het convenant maakt deel uit van een pakket aan afspraken. Rijk, regio en bedrijfsleven…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten