Documenten feed

Feed

Uitstel beantwoording vragen van het lid Teunissen over de brief 'Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultatenSDE++ 2023'

donderdag 11 juli 2024

…Minister van Klimaat en GroeneGroei over de brief «Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultatenSDE++ 2023» (ingezonden 2 juli 2024).Mededeling van Minister … Waarom wordt in de Kamerbrief over de stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023 (kamerstuk 31 239, nr. 398) alleen geschreven dat nieuwe…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

De brief 'Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023'

dinsdag 2 juli 2024

…openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023' Waarom wordt in de Kamerbrief over de stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023 (kamerstuk … Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie-beschikkingen (SDE++-beschikkingen) voor de productie van bio-energie aan de eisen van de Renewable…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

INEK 2024 Methodedocument Energiebesparing

vrijdag 21 juni 2024

….... 38 6.3. Berekeningsmethodiek Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) ++ ............................. 43 6.4. Berekeningsmethodiek Investeringssubsidie … bijvoorbeeld de CO 2-heffing voor de industrie of de verbreding van de best aande SDE+ regeling. Daarom is de nadere uitwerking van de berekeningsmethode beschreven…


Uitwerking tariefregulering

woensdag 19 juni 2024

…restwarmte vaak gekoppeld aan de aardgasprijs en is de subsidievergoeding (SDE++) voor duurzame warmte vastgesteld ten opzichte van de aardgasprijs ( gas … significant effect hebben op het risicoprofiel van het warmtebedrijf. De SDE++ - subsidie voor warmteopwekking is bijvoorbeeld gekoppeld aan de gasprijs…


Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023

maandag 17 juni 2024

… Geachte Voorzitter, De SDE++ levert een belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren van de klimaat- en energietransitie. Met deze brief informeer … resultaten van de afgelopen openstellingsronde SDE++ 2023. Daarnaast ga ik nader in op de aankomende openstellingsronde SDE++ 2024, zoals de voorwaarden van enkele…


SDE++ Overwinstregeling

maandag 17 juni 2024

…het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Finaal rapport 17 mei 2024 SDE++ Overwinstregeling 1. Inleiding 2. Proces 3. Werking overwinstregeling 4 … Bijlage 1: resultaten Zon - PV Inhoudsopgave 3 Vanaf 2024 worden voor nieuwe SDE++ - aanvragen inkomsten die producenten behalen bij hoge marktprijzen aangemerkt…


Beslisnota bij Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023

maandag 17 juni 2024

…(de grens waarboven overwinsten worden verrekend) vast op 130% van het basisbedrag. Het onderzoeksrapport, op b asis waarvan dit bedrag is vastgesteld, zendt … opslagtarief CCS, XODUS onderzoek : Om CCS passend te kunnen stimuleren heeft PBL geadviseerd om specifiek de kosten voor transport en opslag te reviewen. Het…


Trinomics (2024) Design principles 2way CfD for solar PV and onshore wind

maandag 13 mei 2024

…reference price is below the strike price (like a 1 - way CfD, such as the SDE++), and must pay the government (clawback) if the reference price is above … dispatch choices, suspending payments during negative prices (like in the SDE++), limiting the clawback to the level of the spot price and setting the referen…


Antwoord op vragen van de leden Erkens en Van Campen over de productie van groengas via monomestvergisting

woensdag 1 mei 2024

…productietechnieken nodig, waaronder monomestvergisting. Dit gebeurt via de SDE++, de voorgenomen bijmengverplichting voor groen gas en door stimulering van … (NPLG). 3.⁠ ⁠In de brief van 1 maart 2024 betreffende de openstelling van de SDE++ 2024 (Kamerstuk 31239, nr. 387) kondigt u een nieuwe categorie voor kleinschalige…


Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Erkens en Van Campen over de productie van groengas via monomestvergisting

woensdag 1 mei 2024

…52855193 er in de SDE++ 2024 een extra categorie voor zeer kleinschalige vergisters (<110 kW) is opgenomen voor een aanzienlijk hoger basisbedrag. U heeft gecommuniceerd … gecommuniceerd dat het PBL hier naar gaat kijken, o.a. in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding over de gemaakte rekenfout in de ronde van 2023 1. Met…


Stimulering duurzame energieproductie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over openstelling SDE++ 2024 (Kamerstuk 31239-387)

woensdag 24 april 2024

…voor Klimaat en Energie over de brief van 1 maart 2024 over openstelling SDE++ 2024 (Kamerstuk 31 239, nr. 387). De vragen en opmerkingen zijn op 28 maart … dit voor gevolgen voor de effectiviteit van de SDE++? Antwoord Ik stel het openstellingsbudget van de SDE++ jaarlijks vast mede op basis van de te verwachten…


Verslag van een schriftelijk overleg over Openstelling SDE++ 2024 (Kamerstuk 31239-387)

woensdag 24 april 2024

…D66, BBB, de ChristenUnie, en de PvdD over de brief inzake de openstelling SDE++ 2024, ingezonden 28 maart 2024. R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie … dit voor gevolgen voor de effectiviteit van de SDE++? Antwoord Ik stel het openstellingsbudget van de SDE++ jaarlijks vast mede op basis van de te verwachten…


Conceptverslag Klimaat en Energie (algemeen)

dinsdag 19 maart 2024

…minister voor Klimaat en Energie d.d. 26 oktober 2023 inzake stand van zaken SDE++ herfst 2023 (31239, nr. 383); • de brief van de minister voor Klimaat en … mijn linkerzijde dan de rest voor hun rekening nemen. De eerste gaat over de SDE++. Ik schrok eerlijk gezegd nogal toen ik zag dat we nog 1,2 miljard bij bedrijven…


Klimaat en energie (algemeen)

donderdag 14 maart 2024

…collega's aan mijn linkerzijde de rest voor hun rekening nemen. De eerste is de SDE plus plus. Ik schrok er eerlijk gezegd nogal van toen ik zag dat we nog 1 … heer Vermeer aan om onze verkiezingsprogramma en onze doorrekening door het PBL te lezen. Maar ik heb wel een vraag aan de heer Vermeer, namelijk hoe denkt…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over zonneparken die in financiële problemen komen door het uitblijven van een voorschot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie

dinsdag 12 maart 2024

…uitblijven van een voorschot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie. Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Klimaat en Energie Directie … uitblijven van een voorschot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie. Geadviseerd besluit U kunt bijgevoegde antwoorden op de Kamervragen…


Openstelling SDE++ 2024

vrijdag 1 maart 2024

…brief informeer ik uw Kamer over de aankomende openstellingsronde van de SDE++. De SDE++ levert een belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren … ten opzichte van 1990. In deze brief sta ik stil bij de openstelling van de SDE++ in 2024. Als eerste ga ik in op het openstellingsbudget en de openstellingsdata…


Eindadvies basisbedragen SDE++ 2024

vrijdag 1 maart 2024

…BASISBEDRAGEN SDE++ 2024 Sander Lensink, Emma Eggink en Koen Schoots (redactie) 20 februari 202 4 Colofon Eindadvies basisbedragen SDE++ 202 4 © PBL Planbureau … Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, 202 4 PBL -publicatienummer: 5040 Contact sde@pbl.nl Auteurs Sander Lensink, Emma Eggink, Koen Schoots (redactie), Jonathan…


Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact

vrijdag 1 maart 2024

…Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact L Maatregelen voor zon - pv , wind op land en industriële warmte - installaties 1 220508 - Aanpassingen SDE++ voor … netimpact Oktober 2023 Deze studie heeft zeven potentievolle aanpassingen in de SDE++ in kaart gebracht voor zon, wind en industriële warmte. Deze aanpassingen…


Tussentijdse evaluatie SDE++ (2020-2022)

vrijdag 1 maart 2024

…Tussentijdse e valuatie SDE++ 2020-2022 Eindrapport Contract details Evaluatie SDE++ 2020 -2022. Referentie: 202303052 Ministerie van Economische Zaken … zich op drie SDE++ -rondes van 2020-2022. Het aantal jaren met data is dus zeer beperkt. Bovendien betreft het de eerste jaren van de SDE++; zeer weinig…


Achtergrondrapport Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact

vrijdag 1 maart 2024

…Aanpassingen SDE++ voor lagere n etimpact Achtergrondrapport Lv 1 220508 - Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact Oktober 2023 Aanpassingen SDE++ voor lagere … kundige medewerkers bij CE Delft om dit waar te maken. 2 220508 - Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact Oktober 2023 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Methode 4 2.1…


Eindadvies 2024 Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking Rapport Planbureau voor de Leefomgeving

maandag 29 januari 2024

…COÖPERATIEVE ENERGIEOPWEKKING Eindadvies 2024 Sander Lensink, Chris Henriquez ( PBL ) Adriaan van der Welle, Luuk Beurskens (TNO) 11 januari 202 4 Colofon Subsidieregeling … 4 © PBL Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, 202 4 PBL -publicatienummer: 5037 Contact sde @pbl.nl Auteurs Sander Lensink, Chris Henriquez (PBL), Adriaan…


Resultaten SCE 2023 en openstelling SCE 2024

maandag 29 januari 2024

…in plaats van de maximale uitgaven. Deze systematiek pas ik ook toe bij de SDE++. Ik heb uw Kamer hier reeds over geïnformeerd in de eerdergenoemde Kamerbrief … Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de SCE 2024. Het PBL stelt per categorie de basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde…


Beslisnota bij Kamerbrief inzake stand van zaken SDE++ herfst 2023

donderdag 26 oktober 2023

…informeren over de overwinstverrekening. Stand van zaken terugbetalen voorschotten SDE++: o o U geeft aan i n 2024 over te gaan op verplichte terugbetaling , eventueel … Kamerbrief is afgestemd met de interdepartementale werkgroep SDE++, waarin alle voor de SDE++ relevante beleidsdomeinen zijn vertegenwoordigd. Tegengaan…


36453 Memorie van toelichting inzake tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022

zaterdag 21 oktober 2023

…Algemeen vrijgesteld bedrag per MWh 16 3.8.2 Vrijgesteld bedrag per MWh voor SDE met fase-, basis- of tenderbedrag boven € 130/MWh 17 3.8.3 Vrijgestelde bedragen … het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (de SDE). Gebruikmakend van de mogelijkheid van artikel 8, eerste lid, onderdeel b…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

maandag 9 oktober 2023

…heb ik aan het lid Erkens toegezegd om terug te komen op zonnepanelen en de SDE. Afloop ISDE voor zon-PV en kleine windturbines In 2019 is door Agnes Mulder … 2024 subsidie aanvragen voor kleine windturbines. Zonnepanelen en de SDE Bij nieuwe SDE++-beschikkingen worden zonnepanelen aangesloten op 50% van het piekvermogen;…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten