Documenten feed

Feed

Eindrapport WODC Evaluatie wijziging B8 3 regeling

dinsdag 28 november 2023

…asielaanvraag. Daarbij kan co- r ona (het niet kunnen overdragen vanwege test - en vaccinatie - eisen) een rol hebben gespeeld. Ook zijn overdrachten naar Italië al … B8/3 - REGEL ING 91 inreisbeperkingen en het weigeren van test en en vaccinaties , waardoor overdrachten niet doorgingen. Zie verder hoofdstuk 5. 4.6.4…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Burgerschap in Beeld 2023 UvA

dinsdag 28 november 2023

…vanwege opvattingen over de wenselijkheid van overheidsmaatregelen (zoals vaccinatie en herhaalde lock downs), sociale isolatie en verminderd welbevinden onder…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…antwoord op vraag 6 m.b.t. in de uitzending gedeelde informatie over vaccinatieschade. De omroep zond ons twee algemene links naar organisaties die deze … als bewijs voor de bewering aangehaalde organisaties, merken op dat een vaccinatie te nemen. Onderzoek geeft aan dat natuurlijke immuniteit ook nog eens…


Antwoord op vragen van het lid Van Esch over sepsis

maandag 27 november 2023

…We doen al veel vanuit de overheid op het gebied van preventie, zoals vaccinaties die aangeboden worden in programma’s vanuit de overheid die de kans op…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen

maandag 27 november 2023

…de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen (2023Z16488, ingezonden 3 oktober … de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen (2023Z16488, ingezonden 3 oktober…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen

maandag 27 november 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

maandag 27 november 2023

…manier waren/zijn zij ook betrokken bij het coronabeleid en de eerdere vaccinatiestrategie en campagnes? Antwoord vraag 1 en 2 Zoals ik ook in mijn antwoorden … het risico op overlijden aan andere doodsoorzaken dan COVID-19 kort na vaccinatie onderzocht. Geconcludeerd wordt dat er geen aanwijzingen zijn voor het…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

maandag 27 november 2023

…beantwoorden van deze vragen en het correct informeren van mensen over vaccinatie. ‘Het Grootste Coronaspreekuur’ kon hier een bijdrage aan leveren. Uiteindelijk … ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het coronabeleid en de vaccinatiecampagne? Antwoord 10 Zoals beschreven in de beantwoording van de Kamervragen…


Beroep op artikel 2.27, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (CW) in de 2e suppletoire begroting (Kamerstuk 36470-XVI)

vrijdag 24 november 2023

…stand houden van de basiscapaciteit Covid-19 vaccinaties bij de GGD’en € 121 miljoen RIVM-vaccinatieprogramma Covid-19 € 29 miljoen (Meerjarige) opdrachtverlening…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Brief van de minister van VWS over beroep op Comptabiliteitswet artikel 2.27

vrijdag 24 november 2023

…stand houden van de basiscapaciteit Covid- 19 vaccinaties bij de GGDTMen • 121 miljoen RIVM-vaccinatieprogramma Covid-19 • 29 miljoen (Meerjarige) opdrachtverlening…


Amendement van het lid Bushoff 36410 XVI-20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

woensdag 22 november 2023

…indiener de regeling te beperkt. In heel 2020 moesten zorgmedewerkers zonder vaccinatie werken met COVID patiënten en liepen ze een groter risico om besmet te…


Dierziekte blauwtong; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)

dinsdag 21 november 2023

…Voedselkwaliteit over de brief van 12 oktober 2023 inzake de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30 669, nr. 23). De vragen en opmerkingen zijn op … mond-en-klauwzeer (MKZ) en klassieke varkenspest (KVP) is, met het oog op (nood)vaccinatie als bestrijdingsmaatregel, gekozen om vaccinbanken aan te leggen zodat…


Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)

donderdag 16 november 2023

…Voedselkwaliteit over mijn brief van 12 oktober 2023 “Stand van zaken en vaccinatie blauwtong” (Kamerstuk 30669, nr. 23). Piet Adema Minister van Landbouw … mond-en-klauwzeer (MKZ) en klassieke varkenspest (KVP) is, met het oog op (nood)vaccinatie als bestrijdingsmaatregel, gekozen om vaccinbanken aan te leggen zodat…


Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)

donderdag 16 november 2023

…op inbreng verslag schriftelijk overleg Kamerbrief stand van zaken en vaccinatie blauwtong Pagina 1 van 1 Directoraat -generaal Agro Directie Dierlijke … Aanleiding Naar aanleiding van de Kamerbrief over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong van 12 oktober jl, heeft de vaste commissie voor Land bouw,…


Stand van zaken blauwtongepidemie

donderdag 16 november 2023

…vrijwel niet; vaccinatie is potentieel de enige manier om verder dierenleed én de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Vaccinatie Zoals aangegeven…


Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken blauwtongepidemie

donderdag 16 november 2023

…van de besmettingen, de verdere stappen die zijng e et om te komen tot vaccinatie en over andere actuele zaken, waaronder de motie van Van Haga. Tegelijk … (Kamerstuk 30669, nr. 23). Kernpunten De brief gaat in op de actuele situatie, vaccinatie, onderzoek blauwtong, de introductie van het blauwtongvirus in Nederland…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de verdenking dat de treinen met Romeins huisafval mogelijk de bron zijn van het Blauwtongvirus type 3.

donderdag 16 november 2023

…aanwezigheid van virus, beschermen tegen knutten en (indien mogelijk) vaccinatie. 18 Is er vee-import mogelijk vanuit Italië naar Nederland? Zo ja, waarop…


Mobiliteitsbeeld 2023

dinsdag 14 november 2023

…helft van 2023, aan mensen met een kwetsbare gezondheid om een nieuwe vaccinatie te nemen. Corona is echter niet langer epidemisch, maar endemisch. >De…


Beslisnota bij brief Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023

donderdag 9 november 2023

…Overijssel. o Mobiele units (prikbussen) zorgden voor meer COVID -19 vaccinaties, met name in landelijke gebieden. o Slimme reminders en sms'jes zorgden…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over zorgmedewerkers die ziek worden na coronavaccinatie

woensdag 8 november 2023

…en 3 Er zijn geen specifieke cijfers bekend over gezondheidsklachten na vaccinatie bij zorgmedewerkers in Nederland. Het is derhalve niet mogelijk uitspraken … gezondheids­klachten na vaccinatie die worden gemeld niet ernstig en gaat het om bekende bijwerkingen die op kunnen treden na vaccinatie. Vraag 4 Heeft u cijfers…


Uitvoeringsrapportage Curaçao no3 2023

maandag 6 november 2023

…voldoende air -ambulance capaciteit; - Aankoop COVID vaccin en doorvoeren vaccinatieprogramma (vanaf beschikbaar zijn vaccin). F.1.1 Doorlopend Doorlopend De besprekingen…


Uitvoeringsrapportage Aruba no3 2023

maandag 6 november 2023

…voldoende air -ambulance capaciteit; - Aankoop COVID vaccin en doorvoeren vaccinatieprogramma (vanaf beschikbaar zijn vaccin). F.1.1 Doorlopend. Zoals in de vorige…


Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over beantwoording commissiebrief met betrekking tot de Moties-Nicolaï

vrijdag 3 november 2023

…de gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs 5 gaf de leden van de fractie van de PvdD aanleiding tot het stellen … de gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs 9 geeft de leden van de fractie van de PvdD aanleiding tot het stellen…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)

woensdag 1 november 2023

…Voedselkwaliteit over zijn brief van 12 oktober 2023 ‘Stand van zaken en vaccinatie blauwtong’ (Kamerstuk 30669-23). De op 1 november 2023 toegezonden vragen … kennisgenomen van de brief van de minister over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong. De leden van de BBB-fractie zijn teleurgesteld over het feit…


Besluit van 21 oktober 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 19 september 2023, houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid vanwege de opname van de maternale kinkhoestvaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma (Stb. 2023, 315)

vrijdag 27 oktober 2023

…Het gaat hier om uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met een vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangeren. De Staatssecretaris van Volksgezondheid…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten