Documenten feed

Feed

Overzicht Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen uitvraag januari 2024

donderdag 8 februari 2024

…024 - 0000060459 Bijlage 1 Deze bijlage bevat het geactualiseerde overzicht van Woo - verzoeken waarbij een termijn is gezet om een besluit te nemen, een … hierbij om een update van alle Woo - verzoeken die nog - verzoeken waarbij een dwangsom is verbeurd t en opzichte van het overzicht van oktober 2023 (tabel…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van het lid Van Hag over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement

donderdag 1 februari 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 1 februari 2024 … Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

donderdag 1 februari 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 1 februari 2024 … voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken…


Rapport detectie dierlijk griepvirus

maandag 29 januari 2024

…), RIVM S. van den Brink (author ), RIVM J. Sluimer (author ), RIVM R. Fouchier (author ), Erasmus MC O. Vuong (author ), Erasmus MC E. van der Vries (author … hoeveel mensen besmet zijn met een griepvirus en of het virus van type A of B is. Het H5 subtype van type A veroorzaakte wereldwijd een vogelgriep uitbraak in…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over Viruswaarheid

maandag 29 januari 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 januari … antwoord op uw brief van 1 december 2023 deel ik u mee, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie, dat…


Water (ongecorrigeerd)

maandag 29 januari 2024

…VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 januari 2024 overleg gevoerd met de heer Harbers … Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: • de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 8 juni 2023 inzake verdere uitwerking…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin en het daarna verhullen van die informatie

dinsdag 23 januari 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 januari 2024 … antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep van Haga) over de verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie

dinsdag 23 januari 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 januari 2024 … de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie (2023Z19686). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid…


Aanbieding Verbetersignalement Zinnige Zorg Implanteerbare Cardioverter-De?brillator (ICD)

woensdag 17 januari 2024

…Zorg Implanteerbare Cardioverter-De ̃brillator (ICD) ̊ ̨ JANUARI ̊ ̋ ̊ ̇| Van goede zorg verzekerd | Zorginstituut Nederland en Zinnige ZorgfiVan goede … verzekerd: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijkfl, dat is het mo ̃o van Zorginstituut Nederland. Elke burger moet erop kunnen rekenen dat hij of zij…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 16 januari 2024

…Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 16 januari 2024 Het volgende voorstel: Wijziging van de begrotingsstaat … begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT) - 36487 minister van Financiën…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin

maandag 15 januari 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 15 januari 2024 … antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin (2023Z19635…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

maandag 15 januari 2024

…XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 Nr. 32 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN … 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het verzoek om voorbehoud en een parlementaire behandeling van de wijziging van de IHR van de WHO

vrijdag 22 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 22 december 2023 … de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het verzoek om voorbehoud en een parlementaire behandeling van de wijziging van de IHR van de WHO. (2023Z19585)…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin en het daarna verhullen van die informatie

vrijdag 22 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 22 december 2023 … voorzitter, De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin

vrijdag 22 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 22 december 2023 … Geachte voorzitter, De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin (2023Z19635…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie

vrijdag 22 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 22 december 2023 … 2023 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie (2023Z19686…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands Parlement

vrijdag 22 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 22 december 2023 … Kamervragen Geachte voorzitter, De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over veiligheid van werknemers in de ggz-zorg

donderdag 21 december 2023

…Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 674 Vragen van het lid Van Haga (Groep … (Groep Van Haga) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over veiligheid van werknemers in de ggz-zorg (ingezonden 12 september 2023). Antwoord van Minister…


Reactie op de motie van het lid Van Haga over ondernemers ondersteunen bij de bescherming van intellectueel eigendom (Kamerstuk 32637-519)

woensdag 20 december 2023

…Kamer een motie van het lid Van Haga aangenomen.1 Hierin wordt het kabinet verzocht om ondernemers te ondersteunen bij de bescherming van intellectueel eigendom … eigendom omdat er een concrete dreiging is van diefstal van intellectueel eigendom door Rusland en China. Deze diefstal heeft een remmend effect op innovatie…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over klimaatstress onder jongeren

woensdag 20 december 2023

…staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de antwoorden op de vragen van het lid Van … Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over klimaatstress onder jongeren,…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

woensdag 20 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 20 december 2023 … 2023 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de vernietiging van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn ingekocht ten behoeve van het bestrijden van de coronacrisis

maandag 18 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 december 2023 … minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS), van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de vernietiging van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische…


Debat over de verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer (ongecorrigeerd)

donderdag 14 december 2023

…Voorzitter van de Tweede Kamer Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer Aan de orde is het debat over de verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer … is een bijzonder debat, een debat met de kandidaten voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer. Dit is het moment waarop wij onze nieuwe Voorzitter…


Tweede Kamer, 25e vergadering

donderdag 14 december 2023

…te weten: Aardema, Aartsen, Agema, Van Baarle, Bamenga, Baudet, Becker, Beckerman, Bikker, Blaauw, Bontenbal, Boon, Van den Born, Martin Bosma, Boswijk, … Bruyning, Van der Burg, Bushoff, Van Campen, Ceder, Chakor, Claassen, Crijns, Dassen, Deen, Tony van Dijck, Dijk, Diederik van Dijk, Emiel van Dijk, Inge…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de Zembla-reportage ‘Het transgenderprotocol’

woensdag 13 december 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 13 december 2023 … mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de Zembla-reportage…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten