Documenten feed

Feed

Publicatie n.a.v. Woo-verzoek over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen van OCW

maandag 27 mei 2024

…ember-2023. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme - de volgende stap (36272)

maandag 27 mei 2024

…minister. Voorzitter, tot slot de laatste vraag. Eerder liet minister Dijkgraaf weten dat in mei de laatste hand wordt gelegd aan het Nationaal Plan Versterking…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Herziene convocatie commissiedebat DUO en Hoger onderwijs d.d. 12-6-2024

vrijdag 24 mei 2024

…Bewindsperso(o)n(en): minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf Activiteit: Commissiedebat Datum: woensdag 22 mei 2024 Tijd: 10.00 - 15 … Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf Œ 14 juli 2022 Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap - 31288-969…


Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

vrijdag 24 mei 2024

…worden geplaatst. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R. Dijkgraaf - 14 - Toelichting Algemeen deel Inleiding De onderhavige wijziging van … 1 september 2024. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R. Dijkgraaf


Verslag Kennismissie Caribisch gebied

donderdag 23 mei 2024

…voortgezet. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 12 april 2024 Werkwijze kansrijk opleiden binnen SBB - 31524-604 Besluit: … Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 15 april 2024 Antwoorden op vragen commissie over voorkomen van niet-medisch…


Herziene convocatie commissiedebat Passend onderwijs d.d. 29-5-2024

donderdag 23 mei 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf Œ 7 februari 2024 Beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren…


Convocatie wetgevingsoverleg Wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs d.d. 28 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…Bewindsperso(o)n(en): minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf Activiteit: Wetgevingsoverleg Datum: 28 mei 2024 Tijd: 18.30 - 22.00 uur … Zaak: Wetgeving Œ minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf Œ 24 oktober 2023 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk…


Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet internationalisering in balans d.d. 27 juni 2024

donderdag 23 mei 2024

…Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf Œ 8 mei 2024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Uitvoering van de motie van het lid De Kort c.s. over vaart maken met het wetsvoorstel en twee nieuwe pabo-opleidingen inrichten die opleiden tot gespecialiseerde lesbevoegdheden (Kamerstuk 27923-473) en van de gewijzigde motie van het lid Soepboer over

donderdag 23 mei 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf Œ 25 april 2024 Uitvoering van de motie van het lid De Kort c.s. over vaart…


Aan minister OCW kabinetsreactie vragen rapport 'Kennis van de toekomst' van Rathenau Instituut

donderdag 23 mei 2024

…toekomst' van Rathenau Instituut Ons kenmerk: 2024D20768 Geachte heer Dijkgraaf, De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft heden in…


Aan minister OCW reactie vragen rapport NWO-programma's voor vrij onderzoek' van Rathenau Instituut

donderdag 23 mei 2024

…onderzoek' van het Rathenau Instituut Ons kenmerk: 2024D20749 Geachte heer Dijkgraaf, De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft heden in…


Lijst van ingekomen stukken

donderdag 23 mei 2024

…uitwonendenbeurs - 24724-240 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 22 mei 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Jaarbericht Rijksinspectie…


Onderliggende stukken behorende bij het eindverslag van de oud-informateurs Dijkgraaf en Van Zwol

woensdag 22 mei 2024

……


Vervolgonderzoek CBS en Algorithm Audit naar controle uitwonendenbeurs

woensdag 22 mei 2024

…informeren. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf


Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…informateurs. In vak K hebben plaatsgenomen de oud-informateurs: de heren Dijkgraaf en Van Zwol. Ik heet hen uiteraard van harte welkom. Er gelden spreektijden … begin natuurlijk even met een gedicht, mij ingefluisterd door de heer Dijkgraaf. Het is zo'n kort gedicht dat u goed moet opletten. Voordat u het weet…


Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…Zeedijk, en de heer Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, alsmede de heer Dijkgraaf, oud-informateur en de heer Van Zwol, oud-informateur. De voorzitter : … informateurs. In vak K hebben plaatsgenomen de oud-informateurs: de heren Dijkgraaf en Van Zwol. Ik heet hen uiteraard van harte welkom. Er gelden spreektijden…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 22 mei 2024

…kennisveiligheid - 31288-1129 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 17 mei 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Besluit rond ontheffing Russische…


Tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (31288-1105) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…geef de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het woord. Minister Dijkgraaf: Voorzitter. Fijn om weer hier in de Kamer te staan om te spreken over … mevrouw Hertzberger zich vinden in die woorden? Ze knikt "ja". Minister Dijkgraaf: Dan de motie op stuk nr. 1133 van de heer Stultiens over het betrekken…


Tweeminutendebat Mbo (CD 16/4) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap graag het woord. Minister Dijkgraaf: Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk heel natuurlijk om van het tweeminutendebat … minister met deze lezing misschien de motie wel oordeel Kamer geven? Minister Dijkgraaf: Nee, ik denk dat ik 'm ook met deze lezing moet ontraden. Maar nogmaals…


Tweeminutendebat Emancipatie (CD 3/4) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gaat uw gang. Minister Dijkgraaf: Voorzitter. Het is voor mij een goed moment om de Kamer te bedanken voor … voorzitter: De motie op stuk nr. 397 krijgt dus oordeel Kamer. Minister Dijkgraaf: Dan kom ik bij de tweede motie van mevrouw Rooderkerk. Dat is de motie…


Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…die informatie aan de Kamer te doen toekomen als de heren Van Zwol en Dijkgraaf daartoe niet meer bereid zijn? De voorzitter: Ik ga me daar nogmaals toe…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…mevrouw Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijkstra, minister … die informatie aan de Kamer te doen toekomen als de heren Van Zwol en Dijkgraaf daartoe niet meer bereid zijn? De voorzitter : Ik ga me daar nogmaals toe…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 21 mei 2024

…bij DUO - 26643-1165 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 15 mei 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Antwoorden op vragen commissie … 1074) - 26643-1166 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 15 mei 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. De Staat van Ons Water over…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten