Documenten feed

Feed

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd)

maandag 27 mei 2024

…brandstoffen. Dank voor de alle inzet van iedereen op dat vlak. De minister voor Klimaat en Energie, de heer Jetten, geeft uitvoering aan de oproep om zich in Europees…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Meetelen en Faber-van de Klashorst over de rellen en racistische leuzen gericht naar kermisexploitanten in Emmeloord

maandag 27 mei 2024

…Emmeloord Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Economische zaken en Klimaat, mede dat de schriftelijke vragen van de leden Van Meetelen en Faber-van…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme - de volgende stap (36272)

maandag 27 mei 2024

…antisemitisme gedijt bij een intolerant klimaat, waar je minderheden weg kan zetten en kan planeren. En dit giftige klimaat moeten we bij de wortel aanpakken … Wat bij mij even bleef haken was laten we oppassen en strijden tegen een klimaat van intolerantie en van racisme waarin antisemitisme kan gedijen. Zo vat…


Uitstel beantwoording vragen vragen van het lid Eerdmans over het artikel ‘Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie, jaren wachten op stroom geen uitzondering’ en het artikel ‘Huishoudens, scholen en kleinbedrijf van stroomnet af bij overbelasting’

maandag 27 mei 2024

…de antwoorden op deze vragen doen toekomen. R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie…


Meicirculaire Gemeentefonds 2024

maandag 27 mei 2024

…Koophandel beheert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ( EZK ) het Handelsregister. Dit register is de basisregistratie waarin…


Meicirculaire Provinciefonds 2024

maandag 27 mei 2024

…maatwerkbedrijven te bevorderen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) • 35 miljoen beschikbaar gesteld om de uitvoeringscapaciteit bij de…


Uitkomsten EU-onderhandelingen Ecodesign en reparatie en juridisch onderzoek n.a.v. motie Van der Graaf (Kamerstuk 32852-221)

maandag 27 mei 2024

…nationale wetgeving implementeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat verantwoordelijk is voor de implementatie van deze richtlijn, verwacht…


Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB)

maandag 27 mei 2024

…Geachte Voorzitter, Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet zich samen met het ministerie van Defensie in voor een hoogwaardige Nederlandse … onderzoek zijn verwerkt. M.A.M. Adriaansens Minister van Economische Zaken en Klimaat


Antwoord op vragen van het lid Boswijk over de prognose dat dit jaar een kwart van alle in Europa verkochte elektrische auto’s uit China afkomstig zullen zijn

maandag 27 mei 2024

…voorzitter, Hierbij bieden wij, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Boswijk … van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, op vragen van het lid Boswijk (CDA) over de prognose dat dit jaar een kwart…


Antwoord op vragen van het lid Bikker over het bericht 'Gasbedrijf wil boren en kijkt naar minister, Woerden blijft tegen gaswinning in Papekop'

maandag 27 mei 2024

…8 maart 2024). J.A. Vijlbrief Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 2024Z03819 1 Hoe luidt uw reactie op het bericht “Gasbedrijf wil boren en … heeft een verzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om daarbij de (rijks)projectprocedure toe te passen op de inpassing van…


Hoofdrapport plan MER verkenning A50 EBP

maandag 27 mei 2024

…kwaliteit - en kwantiteit Kwalitatief, expert judgement Klimaatadaptatie Klimaat gerelateerde risico s op de klimaatrobuustheid van de omgeving. Kwalitatief … duurzaamheid Toevoeging van verhard oppervlak heeft een negatieve impact op klimaat adaptief ontwerpen. Er is sprake van een beperktere opname van regenwater…


MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven 'Voorkeursbeslissing A50 EBP'

maandag 27 mei 2024

…vast percentage, eventuele negatieve e ̊ecten op geluid, luchtkwaliteit en klimaat zijn nog niet meegenomen.22 3.4 De twee alternatieven nader toegelicht3 … gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomst - waarde van de fysieke leefomgeving Klimaat- adaptatieKlimaat gerelateerde risicoTMs De gevolgen, risicoTMs en maatregelen…


Nazending beslisnota's bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

maandag 27 mei 2024

…en Cultuur ontving. M.A.M. Adriaansens Minister van Economische Zaken en Klimaat


36351-(R2184) Nota naar aanleiding van het verslag van Curaçaose Staten inzake Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede

maandag 27 mei 2024

…voor (de fiscale positie van) Curaçao? Wat betekent het voor het fiscale klimaat van Curaçao? Wanneer een verdrag gesloten wordt zoals het voorgestelde … andere vanwege de rechtszekerheid die voortvloeit uit een stabiel fiscaal klimaat een aantrekkelijk vestigingsland. Andere factoren zoals de geografische…


Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

maandag 27 mei 2024

…gebiedsinvesteringen heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) vandaag de 1e bestuursovereenkomst getekend in Zeeland. Minister Jetten (Klimaat en Energie): De regio’s werken … werken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een 'Regioplan gebiedsinvesteringen netten op zee'. In deze plannen staat welke projecten…


Rapport KMPG en IO Research naar ervaren discriminatie

maandag 27 mei 2024

…groeiende maatschappelijke verwachtingen bij onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaat, milieu, gezondheid, mensenrechten engovernance ,maar ookdiversiteit, inclusiviteit…


Verdere ontwikkeling stelsel Algemene Bestuursdienst (ABD)

maandag 27 mei 2024

…voor het realiseren van de grote transities op het gebied van migratie, klimaat of energie zijn langetermijndenken en innovatieve oplossingen nodig. Dit…


Vragen en antwoorden over de verordening voor een nettonulindustrie

maandag 27 mei 2024

…hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong; O) biotechnologische klimaat- en energieoplossingen; P) alle andere transformatieve industriële technologieën…


Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369)

vrijdag 24 mei 2024

…vragen gezamenlijk. M.A.M. Adriaansens Minister van Economische Zaken en Klimaat V.L.W.A. Heijnen Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 32813 … tussen de beide onderhandelingsteams. Ik (Minister van Economische Zaken en Klimaat) ben bij de start van de bijeenkomst geweest. Hiermee zijn de onderhandelingen…


Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Gabriëls over asfaltcentrales

vrijdag 24 mei 2024

…DG Mobiliteit, Rijkswaterstaat, het ministerie van Eco nomische Zaken en Klimaat, Omgevingsdienst NL en gemeente Deventer. Geadviseerd besluit Akkoord te … giftige stoffen in aanbestedingen. - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: over de resultaten van de afspraken in het kader van Emissions Trading…


Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly

vrijdag 24 mei 2024

…klimaatbestendig maken van de zorg ◦ speerpunt internationale actie op klimaat, water en voedsel De WHO heeft aangegeven dat klimaatverandering de grootste … bedreiging voor de mondiale gezondheid is. De Wereldbank schat in dat een warmer klimaat tegen 2050 zou kunnen leiden tot meer dan 21 miljoen sterfgevallen als gevolg…


Negende herziene convocatie commissiedebat Verduurzaming industrie op 30 mei 2024. (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

vrijdag 24 mei 2024

…Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Bewindsperso(o)n(en): minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M … Maatwerk Nobian Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens Œ 22 november 2023 Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian…


Voortgangsrapportage handelsakkoorden – mei 2024

vrijdag 24 mei 2024

…groene klimaatgoederen, en -diensten. De nadruk ligt vooralsnog op het thema klimaat, non-tarifaire barrières en de ontwikkelingsdimensie. In het stimuleren … Tijdens deze vergadering werd ook de samenwerking besproken op het gebied van klimaat en duurzaamheid, zoals met betrekking tot bosbehoud, duurzame landbouw en…


Rapport Beleidsuitvoering Bioveiligheid Ingeperkt Gebruik

vrijdag 24 mei 2024

…binnenkort beschikbaar komt (bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en/of Buitenlandse Zaken) en zullen deze onder de aandacht - Omgevingsvergunning: … biotechnologie werkt IenW nauw samen met de departementen Economische Zaken & Klimaat, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Volksgezondheid, Welzijn & Sport en…


Herziene convocatie wetgevingsoverleg Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023 op 10 juni 2024 (i.v.m. toevoeging agendapunten)

vrijdag 24 mei 2024

…Economische Zaken en Klimaat Bewindsperso(o)n(en): minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. … Jetten staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief Activiteit: Wetgevingsoverleg Datum: 10 juni 2024 Tijd: 10.00 - 17.00 uur Openbaar/besloten:…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten