Documenten feed

Feed

Fossiele subsidies

donderdag 16 mei 2024

…een circulaire matras. Maar met de verwerking daarvan moet voldoen aan de UPV, die voor alle fabrikanten geldt. Denk aan een mudjeans die circulaire spijkerbroeken … hoe doen we dat dan wel? Voor het misschien heel kort, het is wel een rondetafel. Ik vind niet dat we een debat met elkaar moeten voeren. Dat doen we…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweede Kamer, 53e vergadering

dinsdag 19 maart 2024

…de circulaireplasticsnorm (32852, nr. 300); de motie-Gabriëls over in de UPV-wetgeving vastleggen dat een minimumdeel van de geïnde gelden wordt geïnvesteerd … voor- en nadelen te onderzoeken van het Franse en Belgische voorbeeld om in UPV-wetgeving vast te leggen dat een minimumdeel van de geïnde gelden wordt geïnvesteerd…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 51e vergadering

woensdag 13 maart 2024

…commissiedebat toegezegd en gezegd bezig te zijn met de doorontwikkeling van de UPV, zoals het wordt afgekort, waarbij alle stakeholders, zoals gemeenten en recyclingbedrijven … een concrete vraag. Op dit moment worden raamovereenkomsten gesloten voor UPV Textiel. Kan de staatssecretaris erop toezien dat het bij textiel niet dezelfde…


Tweede Kamer, 18e vergadering

donderdag 26 oktober 2023

…beraadslaging, overwegende dat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) een belangrijk instrument is in de transitie naar een circulaire economie; … stellen aan producentenorganisaties en werkzaamheden in het kader van de UPV. Onder de regierol van het Rijk valt niet het beslechten van onderlinge geschillen…


Agenda Verduurzaming Grondstoffen Berenschot

dinsdag 19 september 2023

…roadmap IBO Klimaat Voorjaarsnota Klimaat Advies Berenschot 1 e Rondetafel 2 e Rondetafel Uitvoering agenda Na zomerreces Looptijd tbc Doel van dit document … Regeling beheer verpakkingen ) Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) Er zijn verantwoordelijkhei d gelegd bij producenten er stimulering van hergebruik…


Agenda Verduurzaming Grondstoffen Berenschot

dinsdag 19 september 2023

…roadmap IBO Klimaat Voorjaarsnota Klimaat Advies Berenschot 1 e Rondetafel 2 e Rondetafel Uitvoering agenda Na zomerreces Looptijd tbc Doel van dit document … Regeling beheer verpakkingen ) Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) Er zijn verantwoordelijkhei d gelegd bij producenten er stimulering van hergebruik…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over Circulaire economie

vrijdag 26 mei 2023

…over de rol van gemeenten bij uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) (Kamerstuk 32 852, nr. 222); - de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur … uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen en de inwerkingtreding vanaf 5 januari 2023 van de UPV-zwerfafval, die voortkomt uit de Europese…


Tweede Kamer, 82e vergadering

woensdag 17 mei 2023

…debat. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat per 1 juli de UPV Textiel formeel ingaat en retailers inzameling van textiel moeten faciliteren; … buitenruimte en te komen tot een werkbare oplossing, zodat ondernemers aan hun UPV-verplichtingen kunnen voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over Circulaire economie

donderdag 20 april 2023

…over de rol van gemeenten bij uitge- breide producentenverantwoordelijkheid (UPV) (Kamerstuk 32 852, nr. 222); Œde brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur … producentenverant- woordelijkheid (UPV) voor verpakkingen en de inwerkingtre- ding vanaf 5 januari 2023 van de UPV-zwerfafval, die voort- komt uit de Europese…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2023, over Verduurzaming van de zorg

maandag 27 maart 2023

…regelen, maar toevallig heeft de Europese Commissie wel besloten om zelf een UPV, een producentenverantwoordelijkheid voor medicijnen, in te willen voeren … benieuwd of dat een goede manier zou zijn. Dan kun je de producenten via zo'n UPV in ieder geval laten meebetalen voor al die kosten die ze maken, bijvoorbeeld…


Tweede Kamer, 60e vergadering

donderdag 9 maart 2023

…belastingbetaler opdraait voor de kosten van de waterzuivering; overwegende dat een UPV voor medicijnen de verantwoordelijkheid voor de zuiveringskosten zou terugleggen … medicijnproducenten; verzoekt de regering om in samenwerking met de medicijnproducenten een UPV medicijnen in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2023, over Verduurzaming van de zorg

donderdag 9 maart 2023

…regelen, maar toevallig heeft de Europese Commissie wel besloten om zelf een UPV, een producentenverantwoordelijkheid voor medicijnen, in te willen voeren … benieuwd of dat een goede manier zou zijn. Dan kun je de producenten via zoTMn UPV in ieder geval laten meebetalen voor al die kosten die ze maken, bijvoorbeeld…


Conceptverslag Verduurzaming van de zorg

donderdag 9 maart 2023

…regelen, maar toevallig heeft de Europese Commissie wel besloten om zelf een UPV, een producentenverantwoordelijkheid voor medicijnen, in te willen voeren … benieuwd of dat een goede manier zou zijn. Dan kun je de producenten via zo'n UPV in ieder geval laten meebetalen voor al die kosten die ze maken, bijvoorbeeld…


Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 8 februari 2023

donderdag 9 februari 2023

…2023Z01663Besluit:Conform verzoek, met dien verstande dat na de hoorzitting nog een (rondetafel)gesprek zal plaatsvinden met koepelorganisaties over het VTH-stelsel. … zal ook worden ingegaan op de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die ingaat per 2025.Programma Blok 1 Œ Circulaire koplopers…


Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 8 februari 2023

woensdag 8 februari 2023

…2023Z01663Besluit:Conform verzoek, met dien verstande dat na de hoorzitting nog een (rondetafel)gesprek zal plaatsvinden met koepelorganisaties over het VTH-stelsel. … zal ook worden ingegaan op de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die ingaat per 2025.Programma Blok 1 Œ Circulaire koplopers…


Tweede Kamer, 27e vergadering

donderdag 19 november 2020

…het aanpassen van die rekenrente. Ik zit met nog een ander punt. Bij de rondetafel die wij als Kamer hebben gehad, hebben wij de heren Lutjens en Van Meerten … terug met de voornemens die ik op dat punt heb. Mevrouw Van Eijs vroeg of UPV nog kan helpen. Jazeker. Mevrouw Dik-Faber vroeg daar ook heel nadrukkelijk…


Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

vrijdag 25 september 2020

…voor het Versnellingshuis Nederland Circulair!. Begin september vindt een rondetafel -bijeenkomst plaats voor de partijen uit de kunststo ̆eten om te bezien … bouwplaatsLopendGeldt eerste traject, waarna zo nodig aanpassing regelgevingOntwikkeling UPV circulaire toepassingen dakbitumen, hout en gips Lopend‚Circulariteit: het…


Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

vrijdag 25 september 2020

…voor het Versnellingshuis Nederland Circulair!. Begin september vindt een rondetafel -bijeenkomst plaats voor de partijen uit de kunststo ̆eten om te bezien … bouwplaatsLopendGeldt eerste traject, waarna zo nodig aanpassing regelgevingOntwikkeling UPV circulaire toepassingen dakbitumen, hout en gips Lopend‚Circulariteit: het…


Tweede Kamer, 61e vergadering

dinsdag 10 maart 2020

…Kröger (GroenLinks): Voorzitter. Maandag, gister, hadden we een hoorzitting/rondetafel over de granulietstort. Ik denk dat eigenlijk alle collega's zagen dat … de technische briefing die u heeft gehad — ik was daar niet bij — en de rondetafel naar voren zijn gekomen: hoe zit dat? Is er sprake geweest van een gedoogconstructie…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten