Documenten feed

Feed

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

donderdag 18 april 2024

…grote angst, ook hier in Nederland, voor een nieuw Turks offensief in Noord-Syrië. Human Rights Watch rapporteert deportaties, administratieve detentie en … wapen? Waarom hoorden wij niemand toen Israël het Iraanse consulaat in Syrië met naar verluid F-35's bombardeerde? Waar was de roep om bestraffing toen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Openbaar Jaarverslag Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 2023

donderdag 18 april 2024

…zogeheten landen van zorg (Russische federatie, Iran, China, Noord-Korea, Syrië) en levert een bijdrage om dit te voorkomen. Deze landen blijven zoeken … Nederlandse personeel in deze missies. ISIS Ook in 2023 hee ̨ ISIS in Irak en Syrië personele en materiele verliezen geleden als gevolg van de aanhoudende druk…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (36349) (ongecorrigeerd)

woensdag 17 april 2024

…namelijk te maken met een heel hoog aantal asielverzoeken door de oorlog in Syrië. Het wetsvoorstel is in 2019 weer ingetrokken, met een wat mijn fractie … problemen aan te pakken. Hoe gaat zij ervoor zorgen dat er minder amv's en Syriërs naar Nederland komen? Mevrouw Piri (GroenLinks-PvdA): Wij streven gewoon…


Conceptverslag Kinderopvang

woensdag 17 april 2024

…paar dagen geleden op werkbezoek op een plek waar inderdaad iemand met een Syrische achtergrond was ingestroomd die heel graag aan het werk wil. Die gaat nu…


Tweede Kamer, 66e vergadering

woensdag 17 april 2024

…namelijk te maken met een heel hoog aantal asielverzoeken door de oorlog in Syrië. Het wetsvoorstel is in 2019 weer ingetrokken, met een wat mijn fractie betreft … problemen aan te pakken. Hoe gaat zij ervoor zorgen dat er minder amv's en Syriërs naar Nederland komen? Mevrouw Piri (GroenLinks-PvdA): Wij streven gewoon…


Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 april 2024

…onderwerp migratie. Ik meen dat de deal nog bestaat. Turkije huisvest miljoenen Syriërs, maar ondertussen staan vluchtelingen uit Turkije zelf in de top drie van … daarop aan? Voorzitter. Turkije bombardeert ook gebieden in Irak en Noord-Syrië, waarbij niet alleen PKK'ers het doelwit zijn, maar ook leden van de christelijke…


Position paper Amnesty International t.b.v. rondetafelgesprek Regio Deals d.d. 24 april 2024

dinsdag 16 april 2024

…to human rights violations , with people being returned from Türkiye to Syria and Iran in violation of non - refoulemen t , experiencin g violence and…


Tweede Kamer, 65e vergadering

dinsdag 16 april 2024

…onderwerp migratie. Ik meen dat de deal nog bestaat. Turkije huisvest miljoenen Syriërs, maar ondertussen staan vluchtelingen uit Turkije zelf in de top drie van … daarop aan? Voorzitter. Turkije bombardeert ook gebieden in Irak en Noord-Syrië, waarbij niet alleen PKK'ers het doelwit zijn, maar ook leden van de christelijke…


Aan min. BuHa-OS - Verzoek toestemming technische briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio

dinsdag 16 april 2024

…briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio Ons kenmerk: 2024Z05979/2024D15337 Geachte mevrouw Schreinemacher … over het IOB rapport fiNederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regiofl. Namens de commissie verzoek ik u toestemming te verlenen voor het…


Conceptverslag Media

dinsdag 16 april 2024

…Amerika goed -- ermee gediend is. De voorbeelden zijn eindeloos. De oorlog in Syrië, de visie van Trump op de gebeurtenissen van 6 januari 2021, de wekelijkse…


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…kinderen, het creëren van bestaansvoorzieningen van vluchtelingen in de Syrië-regio en de Hoorn van Afrika, en het bevorderen van veerkrachtige voedselsystemen…


Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK betreffende vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens

vrijdag 12 april 2024

…toezichthouders, zoals de Algemene Rekenkamer en het Systeem Risico Identificatie (SyRI), aan de bel getrokken dat wat nu gebeurt leidt tot discriminatie. De leden…


Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…kinderen, het creëren van bestaansvoorzieningen van vluchtelingen in de Syrië-regio en de Hoorn van Afrika, en het bevorderen van veerkrachtige voedselsystemen…


Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024; Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 12 april 2024

…bij dienstverlening aan mensen in de regio (Westbank, Jordanië, Libanon, Syrië). Tenslotte betreuren de leden van de SP-fractie de voorgenomen bezuinigingen…


Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod. CAVV advies nr 41

donderdag 11 april 2024

…in het algemeen belang voortgezet. Daarbij gaat het om Belarus, Libië, Syrië en Rusland, waarbij in een aantal gevallen ook andere dan westerse staten … militaire coup dTMétat van 2021, zie https://www.sanctionsmap.eu/#/ p. 220-231 (Syrië), p. 231-238 (Rusland). 67 press-releases/2021/06/21/myanmar-burma-third-…


Kinderopvang

donderdag 11 april 2024

…dagen geleden waar er inderdaad iemand was ingestampt, iemand met een Syrische achtergrond en die heel graag aan het werk wil en die nu NPO 2 gaat doen…


Humanitaire Hulp en Diplomatie 2024

donderdag 11 april 2024

…meer humanitaire crises dan ooit tevoren. In februari werden Turkije en Syrië opgeschrikt door een ernstige aardbeving, gevolgd door het uitbreken van … subsidies aan voor hulpverlening in specifieke chronische crises, zoals Jemen, Syrië en Soedan. Ook de subsidies voor de DRA en het NRK bieden ruimte om in te…


Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio ŁVertrouwelijke technische briefing steun activisten 6. Agendapunt: … hun evaluatie over de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio. Brieven bewindspersonen 12. Agendapunt: Ambtelijke ondersteuning…


Cultuur en Media

donderdag 11 april 2024

…Amerika goed ermee gediend is. De voorbeelden zijn eindeloos. De oorlog in Syrië. De visie van Trump op de gebeurtenissen van 6 januari 2021. De wekelijks…


Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

donderdag 11 april 2024

…hun evaluatie over de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië-regio. Ja hoor, ik hoor ook wel wat knik, maar wordt dit nog geïnventariseerd…


Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 10 april 2024

…Eergerelateerd Geweld gaan praten over het feit dat de meeste meldingen uit de Syrische gemeenschap komen? Het korte antwoord is: ja. Ik zal u ook een wat langer … Die hebben in 2021 geconstateerd dat er een toename is van hulpvragen van Syrische meisjes en vrouwen. KIS, het Kennisplatform Inclusief Samenleven, heeft…


Een goede start voor Oekraïners Eerste tussenrapport

dinsdag 9 april 2024

…Oekraïners mee bezig , vanwege de toename van andere groepen nieuwkomers zoals Syriërs en Afghanen. Het beschikbaar stellen van bestaande onderwijslocaties of…


Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over jihadistische illegalen in Nederland en de reactie van het kabinet op eerdere vragen hierover

dinsdag 9 april 2024

…de regio zelf? Zo nee, waarom niet? Antwoord op vraag 16 Uitreizigers in Syrië en Irak hebben zich aangesloten bij een strijd die erop gericht is alles…


Commission proposes further €500 million in Macro-Financial Assistance to Jordan

maandag 8 april 2024

…programmes , assists the country in mitigating the impact of the war in Syria and the resulting large number of refugees. Overall, the EU has already mobilised…


Meerjaren Productie Prognose 2024-1

vrijdag 5 april 2024

…tweede helft van 2024 dan in de eerste helft (seizoenspatroon) Situatie in Syrië, Turkije, Jemen, Somalië, Soedan, en andere relevante landen Mate waarin…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten