Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 november 2023 … voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie (2023Z15429…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

woensdag 29 november 2023

……


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden-Delfland

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA DEN HAAG Datum 11 september … doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden-Delfland Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over…


Coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

woensdag 29 november 2023

…2023Z19518 (ingezonden 29 november 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over coronavaccinatie … coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken. 1. Bent u nog altijd niet van plan om onderzoek te laten doen dat specifiek en alleen is gericht op het…


Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over de sluipende onderhandelingen over het WHO pandemieverdrag en de IHR

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 november 2023 … vragen van het lid Pouw-Verweij (BBB) over de onderhandelingen over het WHO pandemieverdrag en de IHR. (2023Z17849). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekustzone

woensdag 29 november 2023

…Geachte Voorzitter, De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee … ingezonden 1 november 2023, kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken beantwoord worden. De voor de beantwoording noodzakelijke afstemming…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over aardbevingsschade aan stal en mestkelder

dinsdag 28 november 2023

…Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wybren van Haga, Groep Van Haga, over de schadeafhandeling bij mestkelders (kenmerk: 2023Z14609; … 2023Z14609; ingezonden: 4 september 2023). J.A. Vijlbrief Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 2023Z14609 1 Bent u bekend met het bericht dat…


Beslisnota bij bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over aardbevingsschade aan stal en mestkelder

dinsdag 28 november 2023

…ONDERTEKENING Aan de Staatssecretaris Mijnbouw Kamervraag Mestkelders Van Haga Pagina 1 van 1 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en … Uitstelbrief 2: Antwoorden Kamervragen Ontvangen BBR Parafenroute Aanleiding Groep van Haga heeft op 4 september 2023 aan M in LNV schriftelijke Kamervragen gesteld…


De situatie in het Midden-Oosten; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de situatie in Israël en Gaza

dinsdag 28 november 2023

…23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 502 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 28 november 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse … minister van Buitenlandse Zaken over de brief inzake de situatie in Israël en Gaza. De vragen en opmerkingen zijn op 2 november 2023 aan de minister van Buitenlandse…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het berichtover de achtergrond van een aangehouden NCTV-medewerker

maandag 27 november 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 november … achtergrond van een aangehouden NCTV-medewerker Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga), van uw Kamer aan…


Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…brief van 4 februari 2021 heeft de minister voor Basis - en Voortgezet Onderwijs en Media het Commissariaat voor de Media gevraagd op grond van artikel … eerste lid van de Mediawet een advies uit te brengen over de aanvragen voor een erkenning of ee n voorlopige erkenning voor de verzorging van media - aanbod…


Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023)

maandag 27 november 2023

…behandeling van het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie heeft uw Kamer het kabinet middels de motie van de leden Van den Berg, Graus en Van Haga … te rapporteren over de toepassing van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT, oftewel hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet) en de verbodsbevoegdheid…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen

maandag 27 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 november 2023 … Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen

maandag 27 november 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

maandag 27 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 november 2023 … de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

maandag 27 november 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

maandag 27 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 november 2023 … staatssecretaris van Cultuur en Media, de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

maandag 27 november 2023

……


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over schade in Groningen

vrijdag 24 november 2023

…heeft het lid Van Haga (Groep van Haga) tijdens de begrotingsbehandeling EZK schriftelijke vragen ingediend aan de staatssecretaris van Economische Zaken … het lid Van Haga een nieuwe set schriftelijke vragen ingediend over schade in Groningen (kenmerk 2023Z18154). In verband met de complexiteit van de vragen…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het debat tijdens de begroting EZK

vrijdag 24 november 2023

…heeft het lid Van Haga (Groep van Haga) tijdens de begrotingsbehandeling EZK schriftelijke vragen ingediend aan de staatssecretaris van Economische Zaken … het lid Van Haga een nieuwe set schriftelijke vragen ingediend over schade in Groningen (kenmerk 2023Z18154). In verband met de complexiteit van de vragen…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over jaarrekening Coöperatie Mobilisation for the Environment en Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V.

donderdag 23 november 2023

…Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over jaarrekening Coöperatie Mobilisation for the Environment … 2023). M.A.M. Adriaansens Minister van Economische Zaken en Klimaat 2023Z14614 1 Bent u bekend met de perspublicatie van onderzoeksjournalist A. Wellens,…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van Haga over jaarrekening Coöperatie Mobilisation for the Environment en Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V.

donderdag 23 november 2023

…Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat CC de Minister voor Klimaat en Energie Beantwoording Kamervragen over jaarrekening Coöperatie Mobilisation … Mobilisation for the Environment en Milieu -Adviesbureau Vollenbroek B.V. Pagina 1 van 1 Directoraat -generaal Klimaat en Energie Auteur TER BESLISSING Datum 13…


De herkomst van het Blauwtongvirus in Nederland.

woensdag 22 november 2023

…november 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de herkomst van het Blauwtongvirus … in het licht van de ongeveer 30.000 schapenlevens die blijkens het BVNL-onderzoeksrapport reeds verloren zijn gegaan door de uitbraak van blauwtongvirus…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het per direct invoeren van een asielstop en stoppen met de voorrang van statushouders op woningen

dinsdag 21 november 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 21 november … direct invoeren van een asielstop en stoppen met de voorrang van statushouders op woningen Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over OV-geweld

maandag 20 november 2023

…Geachte voorzitter, Het lid Van Haga (Groep Van Haga) heeft Kamervragen gesteld over OV-geweld. Deze vragen zijn ingezonden op 2 november 2023, met het … 2023Z18864. Het beantwoorden van de Kamervragen van het lid Van Haga vergt zorgvuldige afstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten