Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over het bericht '#SIA2024: lancement du plan gouvernemental renforcé de reconquête de notre souveraineté sur l’élevage'

maandag 22 april 2024

…Frankrijk pleit voor een Europees verbod op kweekvlees? Antwoord Cellulaire agricultuur, waaronder kweekvlees, is een belangrijke ontwikkeling om op een … en hoe dat vorm te geven. 8 Kunt u verklaren waarom Frankrijk stelt dat kweekvlees een minder duurzaam alternatief is dan vlees van een koe, ondanks dat…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Conceptverslag EU-LNV

maandag 15 april 2024

…welzijnsregels, zijn er meer dan 181.000 wetenschappelijke artikelen over dierenwelzijn gepubliceerd. De inzichten zijn veranderd. De regels zijn verouderd. … slot heb ik nog een vraag. In de brief van de minister lees ik dat hij kweekvlees onder de aandacht zal brengen. Dat is niet helemaal hetzelfde als zijn…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

EU-LNV

dinsdag 9 april 2024

…dierenwelzijnsregels, zijn meer dan 181.000 wetenschappelijke artikelen over dierenwelzijn gepubliceerd. Inzichten zijn veranderd, de regels zijn verouderd. Per … voorzitter, nog een vraag. Want in de brief van de minister lees ik dat hij kweekvlees onder de aandacht zal brengen. Dat is niet helemaal hetzelfde als zijn…


Verslag van een schriftelijk overleg over de Informele Landbouwraad 7-9 april 2024

donderdag 4 april 2024

…tegen sterk verwerkte producten (vlees- en zuivelvervangers, insecten en kweekvlees). Wat betreft het delen van kennis, is Nederland lid geworden van de Protein … sprake van een uitsluiting. Nederland vindt cecullulaire agricultuur (kweekvlees en precisiefermentatie) een belangrijk onderwerp in het kader van de eiwitstrategie…


Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 7-9 april 2024 (Kamerstuk 21501-32-1631)

donderdag 4 april 2024

…tegen sterk verwerkte producten (vlees- en zuivelvervangers, insecten en kweekvlees). Wat betreft het delen van kennis, is Nederland lid geworden van de Protein … sprake van een uitsluiting. Nederland vindt cecullulaire agricultuur (kweekvlees en precisiefermentatie) een belangrijk onderwerp in het kader van de eiwitstrategie…


Pilot Eiwitmonitor 2023

donderdag 28 maart 2024

…methodiek te testen en de kernindicatoren te selecteren. Vlees Insecten & kweekvlees Zuivel Plantaardige alternatieven Onbewerkte plantaardige eiwitten Doelstelling … bekend en betaalbaar. Vlees - en zuivelvervangers: natuurlijk, milieu, en dierenwelzijn, en geeft energie zijn relatief belangrijk voor deze vervangers. Waarom…


LNV-inzet in de EU

donderdag 28 maart 2024

…plattelandsontwikkeling, transitie naar een duurzaam voedselsysteem, verbetering dierenwelzijn en diergezondheid, gezonde bodem, water en lucht, versterking van biodiversiteit … technologieën, zoals nieuwe genomische technieken in de plantveredeling, kweekvlees, precisiefermentatie en veredelingstechnieken bieden Nederland de mogelijkheid…


Tweede Kamer, 53e vergadering

dinsdag 19 maart 2024

…de motie-Van Campen/Bromet over zich hardmaken voor verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij in heel Europa (35746, nr. 21); de motie-Flach over … 25); de motie-Vedder c.s. over onderzoeken hoe pilots op het gebied van dierenwelzijn vanuit het transitiefonds kunnen worden gefinancierd (35746, nr. 26);…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 19 maart 2024

dinsdag 19 maart 2024

…de motie - Van Campen/Bromet over zich hardmaken voor verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij in heel Europa 35 746, nr. 22 - de motie - Flach over … de motie - Vedder c.s. over onderzoeken hoe pilots op het gebied van dierenwelzijn vanuit het transitiefonds kunnen worden gefinancierd 35 746, nr. 27 (gewijzigd…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 12

vrijdag 15 maart 2024

…-de motie-Van Campen/Bromet over zich hardmaken voor verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij in heel Europa 35 746, nr. 22 -de motie-Flach over … -de motie-Vedder c.s. over onderzoeken hoe pilots op het gebied van dierenwelzijn vanuit het transitiefonds kunnen worden gefinancierd 35 746, nr. 27 (gewijzigd…


Volhoudbare voedselsystemen over de grens: de internationale inzet van LNV

vrijdag 15 maart 2024

…verankeren van hoge normen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, dier- en plantgezondheid, gezondheid van mensen9, bescherming van consumenten … voedselproductie door digitalisering, robotisering, precisielandbouw, fermentatie en kweekvlees, circulair watergebruik en hernieuwbaar energiegebruik in kassen, het…


Tweede Kamer, 52e vergadering

donderdag 14 maart 2024

… Dan twee moties. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kweekvlees een diervriendelijke en duurzame aanvulling kan zijn op ons voedingspatroon … vertrekken naar andere landen als Singapore en de Verenigde Staten, waar kweekvlees wel in de schappen mag liggen; verzoekt de regering om een kopgroep te…


Conceptverslag Tuinbouw, visserij en biotechnologie

maandag 19 februari 2024

…Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) (31532, nr. 285); • de brief van … Dank u wel, voorzitter. We hebben het tijdens de begroting al kort over kweekvlees gehad. De minister is toen niet echt op de vragen ingegaan. De minister…


Position paper Animal Rights t.b.v. rondetafelgesprek Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren d.d. 29 februari 2024

maandag 12 februari 2024

…einduitkomst: abolitie. De opkomst van plantaardige vleesopvolgers en kweekvlees, de klimaat-, water-, volksgezondheid- en milieuverplichtingen, en het … rechtbanken in zaken aangespannen door ngo’s. Waarom zou dat op het gebied van dierenwelzijn anders gaan? Ook voor een ‘dierwaardige veehouderij’ zal dit waarschijnlijk…


Tuinbouw, visserij en biotechnologie

donderdag 8 februari 2024

…Dank u wel, voorzitter. We hebben het tijdens de begrotingen al kort over kweekvlees gehad en de minister is toen niet echt op de vraag ingegaan. De minister … maar je ziet dat in Europa eigenlijk steeds meer weerstand is tegen kweekvlees en vooral worden de gevolgen voor de traditionele landbouw en de voedselveiligheid…


Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36410-XIV) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 1 februari 2024

…een zevental onderwerpen: toekomst van de landbouw, biologisch, mest, dierenwelzijn, visserij, markt en keten en nog wat overige zaken. Ik wil proberen om … een actieprogramma nitraat opgesteld. Dan ga ik door naar het blokje dierenwelzijn. Ik heb een advertentie gelezen over mijn inzet voor dierwaardigheid…


Tweede Kamer, 37e vergadering

donderdag 1 februari 2024

…een zevental onderwerpen: toekomst van de landbouw, biologisch, mest, dierenwelzijn, visserij, markt en keten en nog wat overige zaken. Ik wil proberen om … een actieprogramma nitraat opgesteld. Dan ga ik door naar het blokje dierenwelzijn. Ik heb een advertentie gelezen over mijn inzet voor dierwaardigheid…


Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36410-XIV) 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 31 januari 2024

…voorzitter. Ik wil allereerst beginnen ... Want ik houd me alleen bezig met dierenwelzijn als dierenambassadeur. Ik ga me niet baseren op Archimedes, zoals mijn … boeren. Dat wilde ik ook even gezegd hebben, en het komt ook een beter dierenwelzijn ten goede. Onze fractievoorzitter deed enkele jaren geleden aangifte…


Tweede Kamer, 36e vergadering

woensdag 31 januari 2024

…voorzitter. Ik wil allereerst beginnen ... Want ik houd me alleen bezig met dierenwelzijn als dierenambassadeur. Ik ga me niet baseren op Archimedes, zoals mijn … boeren. Dat wilde ik ook even gezegd hebben, en het komt ook een beter dierenwelzijn ten goede. Onze fractievoorzitter deed enkele jaren geleden aangifte…


Verslag Landbouw en Visserijraad 23 januari 2024

woensdag 31 januari 2024

…het Belgische voorzitterschap aandacht besteden aan diergezondheid, dierenwelzijn en veerkrachtige Europese bossen. De Kamer zal nader worden geïnformeerd … Diversenpunt: Kweekvlees In de Raad was veel steun voor het diversenpunt van Oostenrijk om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van kweekvlees en vooral…


Procedurevergadering commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

woensdag 13 december 2023

…en ik zou wel willen vragen om meer experts op het gebied van dierenwelzijn dierenwelzijn echt bij te betrekken. Ja ja. Goed. Ik constateer dat er een het … akkoord, aldus besloten agendapunt drieëndertig, een verzameld brief dierenwelzijn. Het voorstel is om een commissiedebat in te plannen. Dat genaamd is…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (36410-XIII) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (36410-L) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 12 oktober 2023

…Ik vind het zo erg. Dit gebeurt in alle dossiers. Het gebeurt ook bij dierenwelzijn en luchtvaart, zoals ik net zei. Overal waar ik woordvoerder ben, gebeurt … andere denken aan bedrijven die actief zijn rondom plantaardig voedsel en kweekvlees. Die worden dus ook volop ondersteund door het kabinet. We zijn daarnaast…


Tweede Kamer, 12e vergadering

donderdag 12 oktober 2023

…Ik vind het zo erg. Dit gebeurt in alle dossiers. Het gebeurt ook bij dierenwelzijn en luchtvaart, zoals ik net zei. Overal waar ik woordvoerder ben, gebeurt … andere denken aan bedrijven die actief zijn rondom plantaardig voedsel en kweekvlees. Die worden dus ook volop ondersteund door het kabinet. We zijn daarnaast…


Agenda procedurevergadering LNV d.d. 27 september 2023

dinsdag 10 oktober 2023

…Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) Zaak: Brief regering - minister … Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383) - 31532-285 Voorstel: Reeds niet-controversieel…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

donderdag 5 oktober 2023

…opzetten van nieuwe opleidingen en het benodigde onderzoek om de sector van kweekvlees en precisiefermentatie een flinke stap verder te brengen. 20 Kan het kabinet … eiwitten of andere alternatieven, zoals kweekvlees of precisiefermentatie, in het verbeteren van dierenwelzijn, het vergroten van de diergezondheid en…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten