Documenten feed

Feed

Tweede Kamer, 18e vergadering

donderdag 26 oktober 2023

…aanleiding van de storm in Libië en de gruwelijke aardbeving in de omgeving van Marrakech in Marokko. We hebben het vaker met rampen: de verwoestende beelden zijn … gehoord de beraadslaging, constaterende dat artikel 42, lid 7 van het Verdrag van Lissabon als volgt luidt: "Indien een lidstaat het slachtoffer is van…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

dinsdag 6 april 2021

…cultuurlandschappen en werelderfgoed te voorkomen. Dit ook in het licht van het verdrag van Granada11 en het werelderfgoedverdrag12 (en de instructieregel in artikel … Wereldhandelsorganisatie ingevolge artikel 2, negende lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

dinsdag 6 april 2021

…cultuurlandschappen en werelderfgoed te voorkomen . Dit ook in het licht van het verdrag van Granada 11 en het werelderfgoedverdrag 12 (en de instructieregel in … Wereldhandelsorganisatie ingevolge artikel 2, negende lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb…


Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Commissie Oorsprongsregels die is opgericht bij de Overeenkomst betreffende de oorsprongsregels (WTO-GATT 1994), gehecht aan de op 15 april 1994 te Marrakech ondertekende slotakte

vrijdag 20 september 2019

…oorsprongsregels (WTO - GATT 1994), gehecht aan de op 15 april 1994 te Marrakech ondertekende slotakte, met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van … Procedurele rechtsgrondslag 4.1.1. Beginselen Artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de vaststelling…


Tweede Kamer, 68e vergadering

donderdag 28 maart 2019

…weggeven. Over een stuk van de Europese Commissie waaruit blijkt dat het Marrakech-pact tóch bindend is, besloot het Europees Parlement tot inperking van het … vanaf 1 juli of 30 juni de Britten in strijd handelen met het Europees verdrag als ze niet hun delegatie in het Europees Parlement hebben. Dan zou je kunnen…


Tweede Kamer, 68e vergadering

donderdag 28 maart 2019

…weggeven. Over een stuk van de Europese Commissie waaruit blijkt dat het Marrakech-pact tóch bindend is, besloot het Europees Parlement tot inperking van het … vanaf 1 juli of 30 juni de Britten in strijd handelen met het Europees verdrag als ze niet hun delegatie in het Europees Parlement hebben. Dan zou je kunnen…


Antwoord op vragen van de leden Middendorp en van Haga over de berichten ‘Limburg genoemd als locatie voor megadistributiecentrum van Chinese webwinkelreus Alibaba’ en 'Rutte wil Alibaba binnenhalen, maar douane is e-commerce liever kwijt'

vrijdag 1 maart 2019

…tussen de buurlanden. De Benelux-landen hebben volgens artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) de mogelijkheid om de … content, de verordening online omroepdiensten, de ratificatie van het Marrakech-verdrag, het BTW e-commercepakket en BTW voor e-books. Er zijn momenteel nog…


Antwoord op vragen van de leden Middendorp en van Haga over de berichten ‘Limburg genoemd als locatie voor megadistributiecentrum van Chinese webwinkelreus Alibaba’ en 'Rutte wil Alibaba binnenhalen, maar douane is e-commerce liever kwijt'

vrijdag 1 maart 2019

…tussen de buurlanden. De Benelux-landen hebben volgens artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) de mogelijkheid om de … content, de verordening online omroepdiensten, de ratificatie van het Marrakech-verdrag, het BTW e-commercepakket en BTW voor e-books. Er zijn momenteel nog…


Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

woensdag 19 december 2018

…binnen de grenzen die de instructieregel en dus ook de richtlijn of het verdrag biedt. Maar het bevoegd gezag kan de internationaalrechtelijke verplichting … Biodiversiteitsverdrag 56 Het op 5 juni 1992 te Rio de Janeiro tot stand gekomen verdrag inzake de biologische diversiteit ( Trb. 1992, 164 en Trb. 2015, 122 ).…


EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het

dinsdag 18 december 2018

…Global Compact en welke extra pogingen u gaat ondernemen om landen die het pact niet hebben ondersteund toch te blijven betrekken bij de internationale samenwerking … afdwingbaar document is waaruit rechten of verplichtingen volgen. Het is geen verdrag, het wordt ook niet ondertekend.”10 De leden van de PVV-fractie constateren…


The man who broke Belgium’s government

woensdag 12 december 2018

…elections in May, hammering Michel for being weak on migration. "That Marrakesh pact was not acceptable," Francken said. "It touches on the core of the issue: … right-wing leaders across Europe who refused to back the migration pact. Opponents to the pact include Austrian Chancellor Sebastian Kurz, Italian Interior Minister…


Belgium’s identity crisis isn’t about migration

maandag 10 december 2018

…new minority Cabinet will replace his old team. He’ll take his jet to Marrakech, where he’ll join other leaders in signing the U.N.’s Global Compact for … several Eastern European countries. If the N-VA felt bound to oppose the pact, Michel, too, found himself forced into a corner. In his four years as prime…


Belgium sets up minority government after migration dispute breaks coalition

zondag 9 december 2018

…Sunday morning as his tenuous pact with Flemish nationalists finally reached a breaking point over an international migration pact. King Philippe of Belgium … after half an hour. "We formally stated that we don't agree to this [U.N.] pact," party chief Bart De Wever told reporters at a press conference shortly…


Belgian parliament backs UN pact

donderdag 6 december 2018

…experts have told local media the prime minister can't officially sign the U.N. pact without the support of all coalition partners, including the N-VA. Government … the next steps. Michel said he will go to Marrakech, Morocco next week to give the country's position on the pact at a U.N. migration summit. "I will go to…


Under far-right pressure, Europe retreats from UN migration pact

vrijdag 30 november 2018

…Migration at a ceremony in Marrakech in just under two weeks. From the Netherlands through Belgium and Germany to Slovakia, the pact has triggered infighting … with at least one administration close to breaking point. The fight over the pact illuminates how migration remains a combustible issue across the Continent…


1848 Factsheet - Coalitie heeft belang bij snel pensioenakkoord

dinsdag 20 november 2018

…houdt. Pact van Marrakech Het VVD-asielplan moet de aandacht een beetje afleiden van een andere asielkwestie die de VVD in de weg zit: het Pact van Marrakech … daarom aangedrongen op een nader onderzoek naar de juridische status van het pact. Eerder zei Rutte dat er niets juridisch bindend aan de afspraken is, maar…


Rutte: kabinet positief over migratiepact van Marrakech

vrijdag 9 november 2018

…kabinet positief staat tegenover het VN-migratiepact, ook het verdrag of pact van Marrakech genoemd. In het wekelijks Gesprek met de minister-president zegt … staande dat mijn verwachting is dat we uiteindelijk steun kunnen geven." Het pact heeft volgens Rutte een "meerwaarde" omdat landen afspreken hun eigen burgers…


Tweede Kamer, 21e vergadering

donderdag 8 november 2018

…dat het subsidiariteitsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag van de Europese Unie, zegt dat de Europese Unie alleen wetgeving dient te … immigratiebeleid nog verder dreigen te verliezen; constaterende dat dit verdrag onze soevereiniteit dreigt te ondermijnen en ons vermogen tot het voeren…


Austria will not sign UN migration treaty

woensdag 31 oktober 2018

…States and Hungary in backing out of the global pact. “We have decided that we will not join the pact,” Austrian Chancellor Sebastian Kurz told ORF radio … with many migrants and to promote the self-reliance of newcomers. While the pact is not legally binding, Kurz said that he fears the treaty would be at the…


Tweede Kamer, 16e vergadering

dinsdag 30 oktober 2018

…mijn hand het migratiepact dat deze regering voornemens is in december in Marrakech te ondertekenen. Het is een van de meest verstrekkende pacten die immigratie … enzovoorts. Daar moet een debat over komen in deze Kamer voordat de regering dit pact in december gaat ondertekenen. De heer Krol (50PLUS): Mevrouw de voorzitter…


Besluit bouwwerken leefomgeving

maandag 24 september 2018

…der NederlandenJaargang02018 Staatsblad 2018 2911 en partij is bij een verdrag dat Nederland bindt, met een beschermings-niveau dat ten minste gelijkwaardig … gebouwen gesteld in lijn met artikel 9 van het VN-gehandicaptenverdrag. In dat verdrag zijn eisen gesteld aan de fysieke toegankelijkheid van gebouwen voor personen…


Resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2018 over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie (2018/2035(INI))

donderdag 13 september 2018

…Sentinels toe te kennen; Y. overwegende dat de lidstaten het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol) hebben ondertekend … afgedankt vistuig AG. overwegende dat, overeenkomstig artikel 311 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), de invoering van nieuwe…


Transport & Logistics sector Morocco

woensdag 4 juli 2018

…proportions, and mainly in connection with tourism and in large cities, such as Marrakech and Agadir. Religion: The grea t majority of Moroccans are Sunni Muslims … refinery at the port of Mohammedia is shut down, which since then has a huge im pact on the volumes of cabotage . Moroccan c ompanies who are currently active…


Verslag van een schriftelijk overleg over de integrale migratieagenda

donderdag 14 juni 2018

…onderzoek? Zoekt het kabinet ook steun voor een eventuele herziening van dit verdrag in Europees verband? De leden van de D66-fractie zijn van mening dat het … Vluchtelingenverdrag voldoen en aan de andere kant wil laten onderzoeken of het verdrag moet worden aangepast. Dit lijkt het gevolg van een politieke uitruil. Kan…


Resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2018 over vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (2017/2086(INI))

dinsdag 16 januari 2018

…rechten van de mens en de facultatieve protocollen hierbij, gezien het VN - Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie … beleidsinstrument biedt voor het verminderen van het risico van rampen, gezien het Verdrag van de Verenigde Nat ies ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD), dat…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten