Documenten feed

Feed

Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 11 april

donderdag 11 april 2024

…notaoverleg. 6. Agendapunt: Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, C … der Maat - 28 maart 2024 Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM - 27830-429 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit:…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van de leden Podt, Tuinman, Boswijk, Dobbe, Van Oostenbruggen, Nordkamp en Dassen over vrouwen in de krijgsmacht

maandag 8 april 2024

…gestaag. Op 1 januari 2024 was 15% van het totaal aantal topfunctionarissen (militair vanaf brigadegeneraal, burger vanaf schaal 16) vrouw (meer dan verdubbeld … werkzaam is, nog steeds beperkt is (op 1 januari 2024 was 12.4% van de militairen vrouw). Hoe meer vrouwen er bij Defensie werken, hoe groter de vijver…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Agenda procedurevergadering

vrijdag 5 april 2024

…notaoverleg. 6. Agendapunt: Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, C … der Maat - 28 maart 2024 Stand van zaken project ‚Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)TM - 27830-429 Voorstel: Ter bespreking. De commissie dient…


National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023

woensdag 3 april 2024

…Criteria Decision Analysi s MICAR Markets in Crypto - Assets Regulation MIVD Militaire Inlichtingen - en Veiligheidsdienst NBA Nederlandse Beroepsorganisatie … de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen jaren deel aan een groot aantal militaire vredesmissies dat wereldwijd wordt of werd uitgevoerd. Het gaat om grote…


Stand van zaken project ‘Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)’

donderdag 28 maart 2024

…Stand van zaken project ‘Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)’ Geachte voorzitter, Nederlandse militairen opereren en trainen wereldwijd onder uiteenlopende … uiteenlopende omstandigheden. Het is van groot belang dat onze militairen beschikken over de juiste middelen om hun taken uit te kunnen voeren. Vanwege de…


Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van de leden Stoffer, Krul, Ceder en Keijzer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

woensdag 27 maart 2024

…levensstandaard voor zichzelf en diens gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden.15 In de lijn van … gezinsherenigingrecht, de leerplicht, quarantainemaatregelen tegen infectieziekten, militaire uitzending en vrijheidsontneming (strafrecht, vreemdelingenbewaring). De…


Position paper W. Voermans t.b.v. rondetafelgesprek deel 2 Militaire dreiging Europa: Economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogseconomie in Europa d.d. 4 april 2024

woensdag 27 maart 2024

…waarin Nederland mogelijk geconfronteerd wordt met een geïntensiveerde militaire dreiging. Het doel van uw rondetafelgesprek is namelijk zicht te krijgen … bijdrage). Daarmee wordt het dan voor van de Minister van defensie of het militaire gezag om : inlichtingen verlangen en inzage vorderen van documenten en…


Technische briefing vrouwen bij de krijgsmacht

woensdag 6 maart 2024

…In augustus werk ik 30 jaar bij Defensie en het percentage vrouwelijke militairen bij Defensie is 12, zoveel procent. Dus een positieve link denkt 13 … 13 procent, een negatieve link denkt 12 procent. En als je burgers en militairen bij elkaar zou optellen, hebben we 18 procent vrouwen binnen Defensie…


Rondetafelgesprek vrouwen bij de Krijgsmacht

woensdag 6 maart 2024

…dat we in de UK en internationaal een bepaalde verantwoordelijkheid van militaire vrouwen hebben. En we doen onderzoek om onze kennis in deze gebieden verder … bijzondere reden dat vrouwen nog steeds voor een militair service in de U.K. is de incompatibiliteit tussen de militair en familie leven. Met vrouwen die vaak…


Tweede Kamer, 47e vergadering

dinsdag 5 maart 2024

…het natuurlijk de eerste keer zijn. Het gaat nota bene over het kopen van kleding en dat is eerlijk gezegd niet eens mijn hobby. Maar vooruit! Voorzitter … jaar verzekerde het kabinet ons nog: maak je niet druk joh, 99% van de kleding die retour komt, wordt opnieuw verkocht; er is niks aan het handje. Voorzitter…


Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 8 februari 2024

…first offenders staat bijvoorbeeld dat er bij een "geprepareerde tas of kleding" een taakstraf van 32 uur geëist moet worden. Bij eenmaal recidive staat … maken dat ik, toen ik mocht dienen in Hare Majesteits wapenrok, dus in militaire dienst zat, bij het Korps Mobiele Colonnes zat. Dat is eigenlijk de opvolger…


Tweede Kamer, 40e vergadering

donderdag 8 februari 2024

…first offenders staat bijvoorbeeld dat er bij een "geprepareerde tas of kleding" een taakstraf van 32 uur geëist moet worden. Bij eenmaal recidive staat … maken dat ik, toen ik mocht dienen in Hare Majesteits wapenrok, dus in militaire dienst zat, bij het Korps Mobiele Colonnes zat. Dat is eigenlijk de opvolger…


Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) 1TK (ongecorrigeerd)

woensdag 7 februari 2024

…oorlogsdreiging was of sprake was van een natuurramp of zo. Deze BB was geen militaire organisatie maar een civiele. In haar hoogtijdagen waren er 165.000 mensen … woordvoerder Defensie. Ik zie ontzettend veel parallellen tussen onze militairen en onze politiemensen. Beiden vervullen een cruciale functie in het veilig…


Tweede Kamer, 39e vergadering

woensdag 7 februari 2024

…oorlogsdreiging was of sprake was van een natuurramp of zo. Deze BB was geen militaire organisatie maar een civiele. In haar hoogtijdagen waren er 165.000 mensen … woordvoerder Defensie. Ik zie ontzettend veel parallellen tussen onze militairen en onze politiemensen. Beiden vervullen een cruciale functie in het veilig…


Begroting Defensie (36410-X) 1TK (ongecorrigeerd)

dinsdag 6 februari 2024

…zich uitstrekt over eeuwen. Zonder de bereidheid van onze Nederlandse militairen om het vaderland te beschermen zou Nederland lang geleden al hebben opgehouden … Wie vindt het gek dat met zulke bestuurders de eer en trots van onze militairen vandaag de dag zo door het slijk worden gehaald? Zo heeft een partijgenoot…


Tweede Kamer, 38e vergadering

dinsdag 6 februari 2024

…28); de motie-Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden (36410-X … van voorstellen met betrekking tot het internationaal aanbesteden van militaire projecten (36410-X, nr. 32); de motie-Dassen over een voorstel uitwerken…


Procedurevergadering commissie voor Defensie

donderdag 1 februari 2024

…En wat ze zelf ook kunnen doen. Want met name bijvoorbeeld zoiets als kleding voor vrouwen. Bij de politie is dat veel strakker geregeld dan bij Defensie … verstrekking van zorg en vergoeding van zorgkosten bij de overgang van militair in werkelijke dienst naar post-actief. Eerste vraag. Wilt u iemand hier…


Definitieve versie Interim-auditrapport 2023

dinsdag 30 januari 2024

…Oekraïne gevoelig proces De korte termijn behoefte van Oekraïne aan militaire middelen en andere goederen blijft groot. Nederland probeert hieraan onder … hierbij is dat de doelstellingen en mijlpalen geen verband mogen houden met militair optreden. Defensie is nog zoekende hoe dit kan worden aangetoond. Naar…


Beslisnota bij Kamerbrief landenbeleid Afghanistan

dinsdag 23 januari 2024

…hebben op bescherming. Voor t olken die hebben gewerkt voor internationale militaire - of politiemissies in Afghanistan blijft groepsvervolging aan de orde … personen die gewerkt hebben voor een westerse org anisatie, voor personen met kleding in westerse stijl of voor personen die Engels spreken. Uit deze rapporten…


Tweede Kamer, 32e vergadering

dinsdag 23 januari 2024

…(BBB): Voorzitter. Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Onze hoogste militaire baas zegt: we moeten ons op oorlog voorbereiden. In Nieuwsuur werd die … twee weken geleden met bezorgde paardenhouders over de heropening van de militaire basis De Peel voor vliegbewegingen. Die ligt in de nabijheid van de hippische…


36410-VI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

maandag 22 januari 2024

…Inlichtingendiensten (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding … verblijven (cijfers 2022). Het leefgeld is bedoeld voor eten en drinken, kleding, verzorgingsproducten en telefoon- en reiskosten. Het is bij het ministerie…


Antwoord op vragen van het lid Erkens over de voortgang van het dienjaar

maandag 22 januari 2024

…primaire doel van het dienjaar het structureel ophogen van de vulling van militaire functies doordat deelnemers vaker kiezen voor een carrière bij Defensie … deelnemers in 2025? Is dat niet te beperkt om de vullingspercentages van de militaire functies snel en substantieel te verhogen? Hoe verdeelt u de 1.000 deelnemers…


Arbeidsvoorwaarden publieke sector

vrijdag 12 januari 2024

…regio, contractsoort en deeltijd factor). Er zijn een paar uitzonderingen. Militairen bij Defensie, werknemers in het hoger beroepsonderwijs en werknemers bij … hogere bruto uurlonen dan vergelijkbare werknemers in andere sectoren. Bij militairen heeft dat onder andere te in het werk en de onregelmatige werktijden.…


Conceptverslag Politie

donderdag 28 december 2023

…best wel wat militairen zijn die bijvoorbeeld door hun thuissituatie een paar jaar niet op uitzending kunnen. Dan kun je kijken of die militairen misschien … verdacht vond, omdat ze een keer naar een moskee gingen of islamitische kleding droegen? Voorzitter. DENK is al vaker kritisch geweest over het nieuwe tapsysteem…


Politie

donderdag 21 december 2023

…bijvoorbeeld uitwisseling van personeel. Ik weet dat bijvoorbeeld best wel wat militairen zijn. Die bijvoorbeeld door hun thuissituatie een paar jaar niet op uitzending … ooit verdacht vond. Omdat ze een keer naar moskee ging. Of islamitische kleding droeg. En voorzitter. Denk is al vaker kritisch geweest. Over het nieuwe…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten