Documenten feed

Feed

Evaluatie aanwezigheid kunststoffen in brandbaar afval voor AVI’s

maandag 12 februari 2024

…hiervan zijn: Drankblikjes bevatten gemiddeld 2% kunststof; 174 Kartonnen koffiebekers bevatten 5% kunststof; 175 S igaretten met filter bevatten kunststof; … Service Nederland (geraadpleegd 2 juli 2023). Van pl astic naar kartonnen koffiebekers 176 Renewi (geraadpleegd 2 juli 2023). Een tweede leven voor afgedankte…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Vervolg moties omtrent regelgeving wegwerpplastics

donderdag 14 december 2023

…wegwerpbekers gebruikt bij consumptie ter plaatse, waarvan meer dan 4 miljard koffiebekers.6 Dit betreft vooral bekers van papier of karton met een kunststof laagje…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Samengevoegde beslisnota's inzake Vervolg moties omtrent regelgeving wegwerpplastics

donderdag 14 december 2023

…miljard wegwerp bekers bij consumptie ter plaatse, zijn meer dan 4 miljard koffiebekers. 5 Het verwachte effect van de maatregele n voor consumptie ter plaatse…


Conceptverslag Circulaire economie

dinsdag 10 oktober 2023

…minder duurzame oplossing kiezen, bijvoorbeeld door in het geval van de koffiebekers te zeggen: dat kan niet? Wij zijn het daar niet mee eens. Maar dan kom…


Circulaire economie

woensdag 4 oktober 2023

…duurzame minder duurzame oplossing kiezen, zoals in dit geval bij de koffiebekers zeggen van nou dat dat kan niet waar wij zijn het daar niet mee eens…


Overzicht maatregelen Klimaatfonds uitgewerkt in fiches en addenda

dinsdag 19 september 2023

…reizen, maar langer verblijven: 25,5 - 41% CO2 - reductie 39 Herbruikbare koffiebekers: cumulatief t/m 2030 0,03 Mton CO2 - reductie 40 Financiële consequenties … onzekerheid in het gedrag van mensen en het substitutie effect van herbruikbare koffiebekers. 155 Normering bouwmaterialen en stimulering ten bate van biobased bouwen…


Overzicht maatregelen Klimaatfonds uitgewerkt in fiches en addenda

dinsdag 19 september 2023

…reizen, maar langer verblijven: 25,5 - 41% CO2 - reductie 39 Herbruikbare koffiebekers: cumulatief t/m 2030 0,03 Mton CO2 - reductie 40 Financiële consequenties … onzekerheid in het gedrag van mensen en het substitutie effect van herbruikbare koffiebekers. 155 Normering bouwmaterialen en stimulering ten bate van biobased bouwen…


Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie op ‘Joint industry statement from the Packaging Value Chain’

maandag 18 september 2023

…vestiging van een Finse producent van verpakkingsmaterialen, waaronder koffiebekers. De Nederlandse implementatie van de SUP - richtlijn in vorm van de maatregelen … dit bedrijf en hun productie van koffiebekers (hergebruik de norm, - the - ter plaatse waarbij papieren koffiebekers niet onder de zeer beperkte uitzondering…


Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie op ‘Joint industry statement from the Packaging Value Chain’

maandag 18 september 2023

…vestiging van een Finse producent van verpakkingsmaterialen, waaronder koffiebekers. De Nederlandse implementatie van de SUP - richtlijn in vorm van de maatregelen … dit bedrijf en hun productie van koffiebekers (hergebruik de norm, - the - ter plaatse waarbij papieren koffiebekers niet onder de zeer beperkte uitzondering…


Tweede Kamer, 107e vergadering

dinsdag 12 september 2023

…gebruik van herbruikbare bakjes en ook van bekers, bijvoorbeeld van die koffiebekers, te stimuleren. Daarmee wordt ook het zwerfafval verminderd dat afkomstig…


Rapport quickscan lokale misleidende informatie

maandag 14 augustus 2023

…er nu aan met 50 trekkers [–] De bedreigingen waren echt ordinair. De koffiebekers werden midden in de raadzaal geflikkerd, er werden hooibalen naar binnen…


Rapport quickscan lokale misleidende informatie

maandag 14 augustus 2023

…er nu aan met 50 trekkers [–] De bedreigingen waren echt ordinair. De koffiebekers werden midden in de raadzaal geflikkerd, er werden hooibalen naar binnen…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

woensdag 19 juli 2023

…boven gekomen door een vraag van ons. We weten bijna wat het kost om de koffiebekers uit te faseren -- daarover mag iedereen natuurlijk ophef maken, in welke…


Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

maandag 19 juni 2023

…gekomen door een vraag van ons en we weten bijna wat het kost om om de koffiebekers uit te faseren en daarover mag iedereen ophef maken in welke krant dan…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

maandag 19 juni 2023

…boven gekomen door een vraag van ons. We weten bijna wat het kost om de koffiebekers uit te faseren Œ daarover mag iedereen natuurlijk ophef maken, in welke…


Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (ongecorrigeerd)

maandag 19 juni 2023

…boven gekomen door een vraag van ons. We weten bijna wat het kost om de koffiebekers uit te faseren — daarover mag iedereen natuurlijk ophef maken, in welke…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over Circulaire economie

vrijdag 26 mei 2023

…hoger op de R-ladder willen komen dan recycling. Ook ten aanzien van koffiebekers, het voorbeeld dat werd genoemd, geldt dat de opdracht vanuit de regels…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over Circulaire economie

donderdag 20 april 2023

…hoger op de R-ladder willen komen dan recycling. Ook ten aanzien van koffiebekers, het voorbeeld dat werd genoemd, geldt dat de opdracht vanuit de regels…


Diverse onderwerpen op het gebied van circulaire economie

dinsdag 11 april 2023

…zijn er nu niet, ook niet voor samengestelde verpakkingsmaterialen zoals koffiebekers en papierlaminaten omdat de kunststoffractie uit deze producten niet…


Diverse onderwerpen op het gebied van circulaire economie

dinsdag 11 april 2023

…zijn er nu niet, ook niet voor samengestelde verpakkingsmaterialen zoals koffiebekers en papierlaminaten omdat de kunststoffractie uit deze producten niet…


Maatregelfiches IBO Klimaat

maandag 13 maart 2023

…reizen, maar langer verblijven: 25,5 -41% CO 2-reductie 232 - Herbruikbare koffiebekers: cumulatief t/m 2030 0,03 Mton CO 2-reductie 233 Gevolgen begroting Binnen … in het gedrag van mensen en het substi tutie effect van herbruikbare koffiebekers. 385 motiveren burgers) en 0,3 mln voor verdere uitwerking gewenst doelgedrag…


Maatregelfiches IBO Klimaat

maandag 13 maart 2023

…reizen, maar langer verblijven: 25,5 -41% CO 2-reductie 232 - Herbruikbare koffiebekers: cumulatief t/m 2030 0,03 Mton CO 2-reductie 233 Gevolgen begroting Binnen … in het gedrag van mensen en het substi tutie effect van herbruikbare koffiebekers. 385 motiveren burgers) en 0,3 mln voor verdere uitwerking gewenst doelgedrag…


Slotwet en jaarverslag

woensdag 22 juni 2022

…aan voedingsmiddelen bijna twee miljoen rollen wc-papier. Drie miljoen koffiebekers is drieduizend magnetrons, twintigduizend overhemden. Dit is maar een…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2022, over circulaire economie

maandag 30 mei 2022

…echt alleen om hoogwaardige recycling. In de huidige situatie worden koffiebekers voornamelijk verbrand. En als ze wel worden gerecycled, dan is er sprake…


Jaarverantwoording 2021 Nationale Politie

woensdag 18 mei 2022

…verspreiden. De webinars worden per kwartaal bezocht door 150 - 200 personen. Koffiebekers Alle plastic bekertjes en roerstaafjes zijn afgelopen jaar vervangen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten