Documenten feed

Feed

Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 30 mei 2024

maandag 27 mei 2024

…briefing Steun aan activisten Łdi 25-06-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio … 27 juni 2024. 15. Agendapunt: Moties en toezegging over de impact van Nederlandse voedselexport op boeren in derde landen en fragiele regioTMs Zaak: Brief…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024

woensdag 22 mei 2024

…gesproken over Venezuela en Georgië. Aansluitend aan de RBZ vindt de achtste Syrië-conferentie in Brussel plaats. De minister van Buitenlandse Zaken is voornemens … van EU-steun aan Oekraïne. Naar verwachting zal de Raad hierbij in het bijzonder aandacht besteden aan voortzetting van urgente militaire steun, de voortgang…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…trots mens. We gaan als PVV meeregeren. Doordat we vorig jaar dankzij de steun van miljoenen kiezers de grootste partij van Nederland zijn geworden, treden … vanuit een andere invalshoek. Het is historisch omdat voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis radicaal-rechts het voortouw neemt in het besturen…


Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…trots mens. We gaan als PVV meeregeren. Doordat we vorig jaar dankzij de steun van miljoenen kiezers de grootste partij van Nederland zijn geworden, treden … vanuit een andere invalshoek. Het is historisch omdat voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis radicaal-rechts het voortouw neemt in het besturen…


Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…geïnformeerd over de aankondiging van de Europese Commissievoorzitter van EU-steun aan Libanon. Oekraïneplan De Raad wisselde van gedachten over de implementatie … private sector. Verschillende lidstaten wezen op de noodzaak van militaire steun, waaronder luchtafweer, om verdere schade aan essentiële infrastructuur…


Convocatie wetgevingsoverleg Jaarverantwoording BuHa-OS 2023 d.d. 27 juni 2024

dinsdag 21 mei 2024

…35529-24 Agendapunt: Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio (2016 Œ 2021) Zaak: Brief regering Œ minister … 11 maart 2024 Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio (2016 Œ 2021) - 36410-XVII-53 Agendapunt:…


Appreciatie kabinet MFB Jordanië (april 2024)

dinsdag 21 mei 2024

…bijstand is een bestaand financieel instrument van de EU, waarbij financiële steun wordt verleend aan partnerlanden in de directe omgeving van de EU die met … over het algemeen adequate beleidsrespons en grootschalige internationale steun is de macro-economische stabiliteit tot dusver gehandhaafd, maar de aanhoudende…


Conceptrapport duidingsonderzoek incidenten en misdrijven COA bewoners 2017-2022

dinsdag 21 mei 2024

…en Datacentrum Cahier 2024 -9 | 6 Bijlage 2 Het Nederlandse asielopvangsysteem 72 Bijlage 3 De Nederlandse strafrechtketen 75 Bijlage 4 Methodologische appendix … van een misdrijf 63 keer hoger onder Algerijnse COA -bewoners dan onder Syriërs, en loopt dit verschil terug tot 10 keer als ook re kening gehouden wordt…


Jaarbericht 2023 'Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU'

vrijdag 17 mei 2024

…2023Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EUInbreng van de Nederlandse regering InhoudsopgaveVoorwoord 8Hoofdstuk 1 Procesvertegenwoordiging … de EU 12Plaats en bezetting 13Zaakbehandeling 13Totstandkoming van de Nederlandse inbreng: de ICER-H 13Procedures voor het Hof en het Gerecht 14 -Prejudiciële…


Debat over de situatie in Gaza (ongecorrigeerd)

donderdag 16 mei 2024

…heer Van Baarle (DENK): De heer Rutte heeft eigenlijk de politiek van de Nederlandse regering ten aanzien van Israël tot chefsache bestempeld. Hij bemoeit … grootste deel van de doden bestaat uit onschuldige vrouwen en kinderen. De Nederlandse regering kijkt al maandenlang toe en houdt het bij het uiten van slappe…


Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 16 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…briefing Steun aan activisten Łdi 25-06-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio … technische briefing over de evaluatie van de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio op 25 juni 2024 Zaak: Brief regering - minister…


Procedurevergadering voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

donderdag 16 mei 2024

…technische briefing over de evaluatie van de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië-regio op 25 juni 2024. Dat nemen wij voor kennisgeving…


Tweede Kamer, 73e vergadering

donderdag 16 mei 2024

…heet de leden die zich hebben ingeschreven welkom en in het bijzonder de Nederlandse leden van het Europees Parlement die vandaag aanwezig zijn. Het zal de … debat over de Staat van de Europese Unie. Nog even kort de spelregels. De Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn door de Tweede Kamer uitgenodigd…


Rapportage internationale mensenrechtenprocedures 2023

woensdag 15 mei 2024

…partij bij dit Protocol. Er is nog geen adviesverzoek door één van de Nederlandse hoogste rechters bij het EHRM ingediend en de regering heeft nog niet … (CIR). De afdeling is een kennisafdeling die ten dienste staat van het Nederlandse overheidsbeleid . Medewerkers van de afdeling verzorgen regelmatig lezingen…


HGIS jaarverslag 2023

woensdag 15 mei 2024

…zichtbaar gemaakt. De minister van Buitenlandse Zaken coördineert het Nederlandse buitenlandbeleid en daarmee de HGIS. De minister voor Buitenlandse Handel … Nederlanden: Nederland in Europa, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, alsmede de Nederlandse openbare lichamen in het Caribisch gebied nl. Bonaire, Sint-Eustatius…


Voortgangsrapportage over de bredere veiligheidsinzet in Irak

woensdag 15 mei 2024

…minister van Justitie en Veiligheid, hierbij de voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de verschillende missies en operaties in Irak van mei 2023 … van de Nederlandse bijdrage aan de verschillende missies in Irak in de genoemde periode. De rapportage blikt terug op de strategie van de Nederlandse geïntegreerde…


Jaarlijkse Voortgangsrapportage Overige Missiebijdragen mei 2023 tot en met april 2024

woensdag 15 mei 2024

…Forces IPO Individual Police Officer ISIS Islamitische Staat in Irak en Syrië JVOM Jaarlijkse Voortgangsrapportage Overige Missiebijdragen LAF Lebanese … Koopvaardij Pagina 3 van 20 Inhoud 1 Inleiding 42 Expeditionaire inzet van Nederlandse militairen, civiele experts en politiefunctionarissen 52.1 Samenhang 52…


Jaarverantwoording Politie 2023

woensdag 15 mei 2024

…van een zware aardbeving: in febr uari in Turkije en Syrië en in september in Turkije e n Syrië. Tijdens hun verblijf in het aardbevingsgebied heeft … toename van geweld en het gebruik van explosieven daarbij. Met financiële steun vanuit de EU wordt een landelijk informatiepunt vuurwapens opgebouwd met…


Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…Overzicht van in 2023 tot stand gekomen wetten 277B•lage 9: Uitgaven Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) 279L•st met afkortingen 2803Tweede Kamer … verantwoording over de uitputting van de interdepartementale uitgaven voor de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS). Speci...eke aandachtspunten Raad voor…


Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

woensdag 15 mei 2024

…samenwerking 464.4Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden 535.Niet-beleidsartikelen 625.1Artikel 5: Geheim 625.2Artikel … Effectieve Europese samenwerking 4. Consulaire dienstverlening enuitdragen Nederlandse waarden 5. Geheim6. Nog onverdeeld 7. Apparaat 02.0004.0006.0008.00010…


Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023

woensdag 15 mei 2024

…militairen te trainen en materieel te leveren. Daarnaast wordt —nanci–le steun geleverd zowel voor militaire als humanitaire doeleinden. Dit alles doet … Defensie. In onderstaande —guur is de ontwikkeling van de omvang van de Nederlandse defensie-uitgaven weergegeven (blauwe l•n). In deze —guur is ook het gemiddelde…


Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

woensdag 15 mei 2024

…g (BHOS) dienen in nauwe samenhang te worden bezien. De inzet op het Nederlandse buitenlandbeleid komt tot uitdrukking in de Homogene Groep Internationale … Nederlanden: Nederland in Europa, Aruba, Cura–ao en Sint-Maarten, alsmede de Nederlandse openbare lichamen in het Caribisch gebied (Bonaire, Sint- Eustatius en…


Bestrijding internationaal terrorisme; Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO over de voortgangsrapportage van de bredere veiligheidsinzet in Irak

woensdag 15 mei 2024

…minister van Justitie en Veiligheid, hierbij de voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de verschillende missies en operaties in Irak van mei 2023 … van de Nederlandse bijdrage aan de verschillende missies in Irak in de genoemde periode. De rapportage blikt terug op de strategie van de Nederlandse geïntegreerde…


Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…van de kaart worden geveegd en Nederlandse studenten zien het gebeuren. Nederlandse studenten zien ook dat de Nederlandse regering dit laat gebeuren en … eigenlijk aan de regering willen vragen of zij begrijpt dat heel veel Nederlandse studenten zich machteloos voelen en woedend zijn over de gebeurtenissen…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 14 mei 2024

…van der Burg - 25 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Landenbeleid Syrië - 19637-3245 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg … van Gennip - 26 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Signaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie - 25883-489 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten