Documenten feed

Feed

MIVD en Cyber

woensdag 12 juni 2024

…Commissie van Defensie met de minister van Defensie. Het onderwerp is MIVD en cyber. Op dit moment tel ik zeven woordvoerders van de kant van de Kamer. We … beschikken als het Defensie-Cybercommando met de MIVD meer en meer en Cyber Mission Teams gaat samenwerken? Tweede vraag, voorzitter. Hoe staat het…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

2e Herziene Agenda procedurevergadering Defensie 13 juni

dinsdag 11 juni 2024

…cyberdomein - 33321-10 Voorstel: Reeds geagendeerd voor commissiedebat MIVD en Cyber d.d. 12 juni 2024. Volgcommissie(s): DiZa 7. Agendapunt: Onderhandelaarsresultaat … bulkdatasets - 36263-41 Voorstel: Reeds geagendeerd voor commissiedebat MIVD en Cyber d.d. 12 juni 2024. 3 11. Agendapunt: Verslag houdende een lijst van vragen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Voortgangsrapportage Nationale Agenda Laadinfrastructuur 2023

dinsdag 11 juni 2024

…exploitante n hebben voortaan een meldplicht en moeten cyber incidenten melden bij het NCSC (Nationaal cyber Security Centrum). Hiermee is een belangrijke stap…


2e Herziene Convocatie commissiedebat 12 juni MIVD en Cyber

dinsdag 11 juni 2024

…Den Haag, 2 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Bewindsperso(o)n(en): minister van Defensie, K.H. Ollongren Activiteit: Commissiedebat Datum: woensdag 12 juni 2024 Tijd: 13.00 - 15.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: MIVD Agendapunt: Jaarverslag MIVD 2023 Noot: Nog te…


Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven); Tweede verslag

dinsdag 11 juni 2024

…is de stand van zaken van de samenwerkingsafspraken tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het DTC? In hoeverre overweegt de regering een…


Richting geven aan internationale veiligheid. Naar concretere doelstellingen en beter passende beleidskeuzes in het veiligheids- en stabiliteitsbeleid

maandag 10 juni 2024

…in Oekraïne, gaan die in de regel gepaard met hybride dreigingen, zoals cyber en doelgerichte aanvallen op kritische infrastructuur om landen te ontwrichten … Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSS). 5 Deze deelvragen sluiten ook aan op de onderdelen…


Beleidsreactie Buitenlandse Zaken op de Periodieke Rapportage BZ Begrotingsartikel 2 “Veiligheid en Stabiliteit”

maandag 10 juni 2024

…zijn op onvoorspelbare ontwikkelingen. Bij thema’s als contraterrorisme, cyber, economische veiligheid en hybride dreigingen, worden er daarom initiatieven … de Task Force Cyber geëvalueerd. In de IOB evaluatie werd geconstateerd dat ten tijde van evaluatie BZ een tekort had aan kennis op cyber en deed verschillende…


Defensiebasis van de toekomst. Eenheid in verscheidenheid

maandag 10 juni 2024

…maritieme omgevingen waarin Defensie opereert, nemen het belang en domein van cyber en space (verder) toe.Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog…


Voortgang Strategie ter bescherming Noordzee Infrastructuur

maandag 10 juni 2024

…momenteel omgezet in de Nederlandse Wet weerbaarheid kritieke entiteiten en de Cyber beveiligingswet. Het kabinet werkt tijdens de implementatie van deze wetgeving … van de toezichthouders en ondersteuningsorganisaties zoals het Nationaal Cyber Security Centrum. Deze organisaties worden over meerdere jaren uitgerust…


Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050: Werkstroom 3 Rapport Constructievorm van energiehubs

vrijdag 7 juni 2024

…Levenscyclusanalyse (LCA) Veiligheid: Gezondheid en veiligheid op het werk, externe (cyber)veiligheid, sabotage. Kosten: Verschil in kosten van bouwvormen (KBA) Sy…


De Nationale Technologiestrategie. Bouwstenen voor strategisch technologiebeleid

vrijdag 7 juni 2024

…oplossingen mogelijk maken in bijv. sectoren zoals energie, gezondheid en (cyber) veiligheid. Quantum computing maakt berekeningen mogelijk die met klassieke … tot het cluster digital and information technologies behoren. Dit zijn: cyber security technologies, so ̨ware technologies and computing, digital connectivity…


Cybersecurity Technologies

vrijdag 7 juni 2024

…Europese Unie (EU) actief in het opstellen van meer cybersecurityeisen via de Cyber Resilience Act (CRA) ̃ˇ en de herziening van de netwerk- en informatieb … cybersecuritystrategie. Ook is er inmiddels een politiek akkoord bereikt over de Cyber Resilience Act (CRA). Die verordening bouwt voort op de cybersecuritymaatregelen…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 2

vrijdag 7 juni 2024

…gecoördineerde structurele samen -werking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security C entrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…nieuwe kabinet. De AIVD waarschuwt al jaren voor landen met een offensief cyber programma en het gebru ik van elektronica uit deze landen. In de afgelopen … oDe aandacht voor veiligheid vraagt extra aandacht en investeringen in de (cyber)veiligheid bij de primaire processen van KvK oDe evaluatie van de (uitvoering…


Conceptverslag Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

vrijdag 7 juni 2024

…handreikingen van de AIVD. Daar worden ze ook echt in meegenomen. Ook zal de Cyber Resilience Act leveranciers verplichten om veilige producten op de markt…


Update gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex

vrijdag 7 juni 2024

… Op 4 juni 2024 is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) door een Duitse journalist op de hoogte gebracht van softwarekwetsbaarheden1 die gevonden…


EU-voorstellen: Pakket betreffende de Europese industriële defensiestrategie (JOIN(2024)10 en COM(2024)150); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van Defensie over mededeling inzake Europese Defensie-Industrie Strategie en voorstel voor Verordening Europees Defensie-Industrie

donderdag 6 juni 2024

…capaciteiten die beschermen tegen aanvallen op strategische domeinen (oa cyber, space, maritiem, lucht), strategische enablers en systemen die deel zijn…


Gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex vergadervoorziening

woensdag 5 juni 2024

…Op 4 juni 2024 is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) door een Duitse journalist op de hoogte gebracht van softwarekwetsbaarheden1 die gevonden…


Beslisnota bij Kamerbrief Gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex vergadervoorziening

woensdag 5 juni 2024

…Kwetsbaarheid Cisco WebEx Aanleiding Op 4 juni jl. zijn vragen aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gesteld door een journalist die werkt aan een artikel … bekend Op 4 juni jl. mailt een journaliste van Zeit Online naar het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over een artikel die zij schrijven over een kwetsbaarheden…


Landelijk kwaliteitskader. Effectieve Jeugdinterventies voor Preventie van Jeugdcriminaliteit ‘Wat Werkt Laten Werken’

woensdag 5 juni 2024

…overeenkomsten in risicofactoren voor off- en online delinquentie. Voor cyber-speci ̃eke risicofactoren zouden wellicht onderdelen aan het bestaande aanbod … criminaliteit. Nieuwe programmaTMs zijn mogelijk wel geschikt voor de aanpak van cyber-speci ̃eke risicofactoren, maar meer onderzoek op dit nieuwe onderzoeksterrein…


Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

dinsdag 4 juni 2024

…handreikingen van de AIVD, Dus daar worden ze ook echt in meegenomen. Ook zal het Cyber Resilience Act leveranciers verplichten om veilige producten op de markt…


NAVO

dinsdag 4 juni 2024

…nog niet eens gehad over de minder klassieke domeinen, zoals ruimte en cyber. en de kennis die je daarvoor nodig hebt. Dus ik geloof dat er geen licht…


Conceptverslag NAVO

dinsdag 4 juni 2024

…het nog niet eens gehad over de minder klassieke domeinen, zoals ruimte en cyber, en over de kennis die je daarvoor nodig hebt. Ik geloof dus dat er geen…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 (Kamerstuk 36560-V-1)

dinsdag 4 juni 2024

…kabinet de Indo-Dutch Cyber Security School waarin jongeren uit Nederland en India online deelnamen aan een interactieve cursus over cyber security. 40 17 Is…


Kwartaalrapportage Q1 2024

maandag 3 juni 2024

…heeft dit voorstel gepresenteerd om online CSA doeltreffender aan te pakken. Cyber, statelijke/hybride dreigingen, desinformatie Voorstel voor een richtlijn … waarborgen tegen SLAPPs in civiele zaken met grensoverschrijdende gevolgen. Cyber Solidarity Act COM (2023) 209 final BNC 3695 Het voorstel is op 18 april…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten