Documenten feed

Feed

Conceptverslag Lokale, regionale en streekomroepen

dinsdag 10 oktober 2023

…van lokale omroepen, de regionale omroepen hun participatie binnen de streekomroep soms wat afschalen. Ik hoor bijvoorbeeld dat op sommige plekken berichten … journalisten vanuit een regionale omroep gedetacheerd werden bij een streekomroep, juist om elkaar te versterken. Dan maak je samen content en kun je die…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Lokale, regionale en streekomroepen

donderdag 5 oktober 2023

…spreken vandaag van tien tot een over het onderwerp lokale, regionale en streekomroep. Ik heet de staatssecretaris van ocw van harte welkom. Fijn dat u er … nodig en dat is goed. Ook positief over zijn ze beweging richting meer streekomroep. Ik mocht de afgelopen jaren onder andere een kijkje nemen in twente…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 15 juni 2023

…verzoeken om voorafgaand aan het commissiedebat, lokale, regionale en streekomroep van achtentwintig juni. De evaluatie van de pilot versterking, lokale … achtentwintig juni aanstaande akkoord agendapunt zes de appreciatie van de motie van het lid sjoerdsma over de digitale diensten coördinator op één augustus…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 9 maart 2023

…ook regionaal lokaal de streek en streek die ze hebben we ook nog eens streekomroep ja. Decentrale media akkoord met dit verzoek zal worden ingepland. De … vier. De reactie op het verzoek van de commissie over uitvoering van de motie van het lid mohandis. Console is over het verkennen of het sanctiebeleid…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2022, over Media

woensdag 21 december 2022

…en Media d.d. 18 november 2022 inzake uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Mohandis en Westerveld over de maatschappelijke worteling en … afgesproken -- heb ik het idee dat u het met mij eens bent, dus u mag die motie zo ondertekenen als u wilt. De voorzitter: Meneer Mohandis, uw tweede vraag…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2022, over Media

maandag 28 november 2022

…en Media d.d. 18 november 2022 inzake uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Mohandis en Westerveld over de maat- schappelijke worteling … afgesproken Œ heb ik het idee dat u het met mij eens bent, dus u mag die motie zo ondertekenen als u wilt. De voorzitter: Meneer Mohandis, uw tweede vraag…


Media (ongecorrigeerd stenogram)

maandag 28 november 2022

…afgesproken — heb ik het idee dat u het met mij eens bent, dus u mag die motie zo ondertekenen als u wilt. De voorzitter: Meneer Mohandis, uw tweede vraag … die korter gaat zijn dan uw eerste vraag. De heer Mohandis (PvdA): Die motie is al ingediend en getekend in het verleden. Het gaat om wat we concreet…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

woensdag 17 augustus 2022

…heel erg belangrijk om deze gegevens goed te monitoren. Ik heb zelf een motie ingediend, die is aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd om nou eigenlijk … krijgen. Ik geloof dat mijn 24ste poging tot het indienen van een vrij slappe motie het uiteindelijk wel haalde. Dan lees je zowaar in het coalitieakkoord terug…


Conceptverslag Hoofdlijnenbrief Media 2022

donderdag 7 juli 2022

…heel erg belangrijk om deze gegevens goed te monitoren. Ik heb zelf een motie ingediend, die is aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd om nou eigenlijk … krijgen. Ik geloof dat mijn 24ste poging tot het indienen van een vrij slappe motie het uiteindelijk wel haalde. Dan lees je zowaar in het coalitieakkoord terug…


Hoofdlijnenbrief media 2022

woensdag 6 juli 2022

…aanpak. Alles een beetje doen, terwijl de de aanpak of de transitie naar streekomroep. Die is een in gang gezet. We moeten toch ergens wel een duidelijke stip … tweeduizend, drieëntwintig eindigen. Ook worden gecontinueerd die tachtig streekomroep. Die is al meerdere keren genoemd. Ik zou echt wat meer willen weten…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

woensdag 6 juli 2022

…heel erg belangrijk om deze gegevens goed te monitoren. Ik heb zelf een motie ingediend, die is aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd om nou eigenlijk … krijgen. Ik geloof dat mijn 24ste poging tot het indienen van een vrij slappe motie het uiteindelijk wel haalde. Dan lees je zowaar in het coalitieakkoord terug…


OCW-begroting, onderdeel Media

maandag 29 november 2021

…initiatieven het verder vormgeven van bijvoorbeeld het initiatief van streekomroep voor vorming. De Raad van openbaar bestuur heeft daar ook al een gestaafd … structurele basis bekostiging. En hoe kijkt hij aan tegen het initiatief van de streekomroep vorming. De positie van de medewerkers. Voorzitter, de afgelopen periode…


Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)

dinsdag 12 oktober 2021

…door in plaats van erkenning houder en dan wil ik ook herinneren aan de motie van de wil. En hoe ver is de minister met het onderzoek? Hiernaar is het … plaats van ze als afzonderlijke samenwerkende omroepen aan te merken. Een motie van Kamerlid van den hul werd al eerder aan gerefereerd over het breedte…


Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 september 2019, over Lokale, regionale en streekomroepen

woensdag 11 september 2019

…juni 2019 inzake toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal … inzake uitstel toezending toege- zegde brief over stand van zaken inzake motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal…


Lijst van vragen en antwoorden over visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

donderdag 5 september 2019

…miljoen euro wordt aangewend voor de pilot rond streekomroepen, conform de motie van het lid Sneller c.s.? Waarop is die verdeling gebaseerd? Wat is de status … Hoe zijn de streekomroepen c.q. NLPO betrokken bij de uitvoering van deze motie? Wat heeft u nog van hen nodig om tot een goede verdeling te komen? In mijn…


Lijst van vragen en antwoorden over visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek (Kamerstuk 32827-157)

woensdag 4 september 2019

…miljoen euro wordt aangewend voor de pilot rond streekomroepen, conform de motie-Sneller c.s.? Waarop is die verdeling gebaseerd? Wat is de status van deze … Hoe zijn de streekomroepen c.q. NLPO betrokken bij de uitvoering van deze motie? Wat heeft u nog van hen nodig om tot een goede verdeling te komen? In mijn…


Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132)

vrijdag 14 juni 2019

…2019 Betreft Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie Sneller c.s. over lokale omroepen Op 16 mei jl. vond het AO Streekomroepen … tijdens dat AO toe uw Kamer begin juni een stand-van-zakenbrief over de motie Sneller c.s.1 te sturen. Verder zegde ik uw Kamer toe in die brief de uitkomsten…


Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132)

vrijdag 14 juni 2019

…tijdens dat AO toe uw Kamer begin juni een stand-van-zakenbrief over de motie van het lid Sneller c.s.1 te sturen. Verder zegde ik uw Kamer toe in die … vroeg u mij om uw Kamer een brief te sturen over de stand van zaken van de motie van het lid Sneller. In mijn antwoordbrief van 26 april jl. schreef ik dat…


Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodkreet van streekomroepen die dreigen te verdwijnen

vrijdag 5 april 2019

…Werkzaamheden). U vraagt mij om u een brief te sturen over de stand van zaken van de motie van het lid Sneller c.s. en streekomroepen.1 Met deze brief reageer ik op … ordedebat aandacht voor noodlijdende lokale (streek)omroepen, waaronder de streekomroep 1Twente (Handelingen II 2018/19, nr. 69, Regeling van Werkzaamheden)…


Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodkreet van streekomroepen die dreigen te verdwijnen

vrijdag 5 april 2019

…Werkzaamheden). U vraagt mij om u een brief te sturen over de stand van zaken van de motie van het lid Sneller c.s. en streekomroepen.1 Met deze brief reageer ik op … ordedebat aandacht voor noodlijdende lokale (streek)omroepen, waaronder de streekomroep 1Twente (Handelingen II 2018/19, nr. 69, Regeling van Werkzaamheden)…


Tweede Kamer, 69e vergadering

dinsdag 2 april 2019

…Dijkstra een motie had ingediend die zei: in Duitsland mogen ze op zondag niet rijden, en dat veroorzaakt problemen bij de grens. Die motie was aangenomen … woningmarkt , te weten: - de motie-Gijs van Dijk/Nijboer over actieve opsporing van discriminerende makelaars ( 32847 , nr. 505 ); - de motie-Jasper van Dijk over…


Tweede Kamer, 69e vergadering

dinsdag 2 april 2019

…Dijkstra een motie had ingediend die zei: in Duitsland mogen ze op zondag niet rijden, en dat veroorzaakt problemen bij de grens. Die motie was aangenomen … woningmarkt , te weten: de motie-Gijs van Dijk/Nijboer over actieve opsporing van discriminerende makelaars ( 32847 , nr. 505 ); de motie-Jasper van Dijk over…


Tweede Kamer, 69e vergadering

dinsdag 2 april 2019

…Dijkstra een motie had ingediend die zei: in Duitsland mogen ze op zondag niet rijden, en dat veroorzaakt problemen bij de grens. Die motie was aangenomen … woningmarkt , te weten: de motie-Gijs van Dijk/Nijboer over actieve opsporing van discriminerende makelaars ( 32847 , nr. 505 ); de motie-Jasper van Dijk over…


Antwoord op vragen van de leden Kwint en Van der Molen over het bericht dat de lokale omroepen aan de rand van de afgrond staan

vrijdag 8 maart 2019

…3 december jl. heb ik uw Kamer toegezegd, onder andere in reactie op de motie Sneller c.s., dat de Minister van BZK en ik gaan onderzoeken of, en zo ja … overigens een project van de in het artikel van EenVandaag aangehaalde streekomroep 1Twente. 5 Vraag 7 Deelt u de mening dat wanneer de omroepen verdwijnen…


Antwoord op vragen van de leden Kwint en Van der Molen over het bericht dat de lokale omroepen aan de rand van de afgrond staan

vrijdag 8 maart 2019

…3 december jl. heb ik uw Kamer toegezegd, onder andere in reactie op de motie Sneller c.s., dat de Minister van BZK en ik gaan onderzoeken of, en zo ja … overigens een project van de in het artikel van EenVandaag aangehaalde streekomroep 1Twente. 5 Vraag 7 Deelt u de mening dat wanneer de omroepen verdwijnen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten