Documenten feed

Feed

Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 30 mei 2024

maandag 27 mei 2024

…Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 30 mei 2024 Tijd: 10.00 - 11.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Financiën … commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld bij de griffier. Zaak: Verzoek bij commissie-regeling…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 23 mei 2024

…20-23, te agenderen voor het tot na de orde uitgestelde commissiedebat Financiën Decentrale Overheden. Agenda punt 23, adviesrapport, provacto juridische … Griefveld, kijk, het komt voor de zomer. Dan komt het hier ook op de procedurevergadering terug en dan kunt u waarschijnlijk ook met die informatie een voorstel…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 21 mei 2024

…Goedemiddag. Het is vijf uur en ik stel voor dat we beginnen met de procedurevergadering van de vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Ik heet … zou ik wel voorstellen een gecombineerde briefing te doen met ook EZ en Financiën, want ik kan me voorstellen dat ook die commissies raakt. En als de heer…


Leefstijlpreventie

donderdag 16 mei 2024

…Daarom is het ook een heel lang traject geweest, onder andere omdat de financiën niet op orde maken. En dan moet je pijnlijke keuzes maken. En was het … inhoudelijk kan ik dat verzoek steunen, maar ik ga natuurlijk niet over de financiën. Dit kost iets. Je had ook nog een interruptie voor u. Ja, dank u wel…


Wetenschapstoets wetsvoorstel voor wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van seksuele gerichtheid en genderidentiteit

donderdag 16 mei 2024

…want om optimaal aan te sluiten bij de checklist die het ministerie van Financiën opstelde voor de ministeries, heeft de wetenschapstoets de vorm van een … komen. over deze wetenschapstoets, die staat op de agenda van onze procedurevergadering. Het 23 mei is die. En we hebben de inbrengdatum voor het verslag…


Procedurevergadering commissie voor de Rijksuitgaven en Financiën

donderdag 16 mei 2024

…blijven wij hopelijk een punctuele commissie. Dus ik open graag de procedurevergadering van de commissie Rijksuitgaven van 16 mei 2024. Bij de regeling … een brief van de gezamenlijke commissies Financiën, toen nog volgens mij, naar het ministerie van Financiën, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 16 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…agendapunt 12 VWS i.v.m. agendapunt 25 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 mei 2024 Regeling van werkzaamheden 1. Agendapunt: … Besluitenlijst vorige vergadering(en) 2. Agendapunt: De besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 april 2024 wordt vastgesteld. Brievenlijsten 3. Agendapunt:…


Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

woensdag 15 mei 2024

…Mevrouw Katman is helaas ziek, dus vervang ik haar even bij deze Procedurevergadering en we hebben twee verzoeken. Het eerste is een apart commissiedebat … rondetafel zou komen. Volgende week zullen we dan bij de volgende procedurevergadering zullen we met een concreet voorstel komen. Maar ik wilde nu al vast…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…werving- en selectietool is b• de eerste deelnemende ministeries OCW en Financien gemplementeerd;Bedr•fszorg adviseerde over gezonde organisaties en gezond … weken naar de Tweede Kamer (verzoek is voor 19 —april 2023 i.v.m. procedurevergadering). De staatssecretaris biedt aan om een technische brie†ng te organiseren…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 16 mei 2024

maandag 13 mei 2024

…Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 16 mei 2024 Tijd: 10.00 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Noot: Deze procedurevergadering vangt direct … direct aansluitend op de procedurevergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven aan. Onderwerp: Procedurevergadering Financiën Regeling van werkzaamheden…


Voorstel van de leden Maatoug (GL-PvdA) en Grinwis (CU) om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken een technische briefing te laten verzorgen over (on)mogelijkheden voor aanpassing belastingstelsel vanuit het perspectief van de Belastingdienst

maandag 13 mei 2024

…uitvoering bij de Belastingdienst willen aanvragen voor de volgende procedurevergadering. Mede n.a.v. dit bericht. https://nos.nl/l/2518926 Achtergrond: De…


Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Financiën

vrijdag 26 april 2024

…Haag, 26 april 2024 De vaste commissie voor Financiën heeft in de procedurevergadering van 25 april besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024

donderdag 25 april 2024

…agendapunt 36 VWS i.v.m. agendapunt 36 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 april 2024 Regeling van werkzaamheden 1. Agendapunt: … Besluitenlijst vorige vergadering(en) 2. Agendapunt: De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 april 2024 wordt vastgesteld. Brievenlijst 3. Agendapunt:…


Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek toezending kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Teunissen over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366)

donderdag 25 april 2024

…(36366) Ons kenmerk: 36366-3/2024D17213 Geachte heer Van Rij, In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 25 april 2024 is gesproken…


Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

donderdag 25 april 2024

…vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid. Op de agenda staat onze procedurevergadering. Ik welkom alle leden, onze gewendeerde ondersteuning en de staf … commissiedebat georganiseerde criminaliteit. En volgende commissie is Financiën. Besluiten we al dus. Agenda punt 13, fenomeen analyse van de soevereinenbeweging…


Procedurevergadering Financiën

donderdag 25 april 2024

…moeten wachten, maar gelukkig is het weer zover. Tijd voor de procedurevergadering Financiën. Van harte welkom aan de mensen thuis, mensen hier op de tribune … geef het woord aan mevrouw Matoeg voor haar verzoek. Voorzitter de procedurevergadering is een van de belangrijkste maar we hebben het Enkele debat vandaag…


Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

woensdag 24 april 2024

…Goedemiddag. Goedemiddag. Bij de vaste Kamercommissie voor Financiën. U bent beland in een commissiezaal waarin wij een commissiedebat gaan doen. En … Bestrijding, Witwassen en Terrorismefinanciering. Ik heet de minister van Financiën. Van harte welkom, meneer Van Weyenberg. En uiteraard ook de Kamerleden…


Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

woensdag 24 april 2024

…We gaan van start met de procedurevergadering van de Commissie Digitale Zaken. En we beginnen bij de regeling van werkzaamheden. Er zijn twee verzoeken … commissiedebat over algoritmes en dataethiek... de staatssecretarissen van Financiën en BZK inplannen. Naar aanleiding van een aantal stukken die er nog aankomen…


Tweede Kamer, 69e vergadering

woensdag 24 april 2024

…verhuurdersector. Maar dat laat ik even aan hemzelf. Daarna is hij in de procedurevergadering weer aan de orde geweest. Toen wilde mevrouw Keijzer vragen stellen … relevant gegeven. Met box 3 zijn we aan de slag. De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw box 3-stelsel in de pen. Dat stelsel zou uiteindelijk moeten…


Tweede Kamer, 68e vergadering

dinsdag 23 april 2024

…(GroenLinks-PvdA): Ja hoor. Dit hebben we met elkaar besloten in de procedurevergadering BZK. Het is dus eigenlijk vooral een formaliteit, volgens mij. Ik … we bekijken of dat in mijn visie het beoogde doel bereikt. Dat zit in financiën, maar ook in wat ik net zei: hoe werk je bijvoorbeeld zo'n toets uit? Moet…


Wet betaalbare huur

maandag 22 april 2024

…behandeling van deze wet te komen als zeer turbulent ervaren. Iedere procedurevergadering lag er de vraag of de wet behandeld zou worden en vervolgens hoe … fractie Nieuw Sociaal Contract heeft telkens, per stap, bijna per procedurevergadering, wel overwogen gestemd voor een snelle behandeling van deze wet…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024

maandag 22 april 2024

…Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 25 april 2024 Tijd: 10.00 - 11.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Financiën … commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld bij de griffier. Zaak: Verzoek bij commissie-regeling…


Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 22 april 2024

zondag 21 april 2024

…de vorige lijst met EU-voorstellen (die is besproken in de vorige procedurevergadering) de volgende voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor…


Box 3

donderdag 18 april 2024

…en dat betekent dat wij u welkom heten bij de vaste Kamercommissie voor Financiën voor het commissiedebat met de tot verbeelding sprekende titel BOX III … wat de heer Ditsinghuis gezegd in de pers en ook wel eerder in een procedurevergadering. Kijk, ook al zouden we naar nu toe besluiten, procedureel zou…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten